Použití aplikace Amazon Alexa s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Varování

Tato integrace bude vyřazena 1. července 2024. Právě v tento den Amazon ukončí podporu List Management API (API ke správě seznamů), kterou Todoist k synchronizaci vašich seznamů s úkoly potřebuje.

Úkoly v Todoist můžete s malou pomocí Alexy řešit na libovolném zařízení Amazon Echo, a to dokonce aniž byte museli brát do ruky jakékoliv zařízení. Alexu můžete hlasovými příkazy požádat o přidání nových úkolů do Todoist, aktualizaci nákupního seznamu nebo přečtení úkolů ze seznamu.

Nastavení integrace

 1. Na zařízení se systémem Android otevřete aplikaci Alexa.
 2. Dole vyberte možnost More (Další).
 3. Vyberte možnost Skills & Games (Dovednosti a hry).
 4. Najděte skill (dovednost) Todoist a klepněte na něj.
 5. Klepněte na možnost Enable to Use (Povolit k použití).
 6. Ujistěte se, že jsou oprávnění Lists Read Access (Oprávnění ke čtení seznamů) a Lists Write Access (Oprávnění k zapisování do seznamů) udělena (zapnuta) a klepněte na možnost Save Permissions (Uložit oprávnění).
 7. Klepněte na Settings (Nastavení).
 8. Vyberte možnost Link Account (Propojit účet).
 9. Pokud v prohlížeči nejste přihlášeni k aplikaci Todoist, přihlaste se.

Práce s integrací

Alexu můžete požádat třeba o přidání úkolů do nákupního seznamu, přečtení úkolů na dnešek nebo dokonce o obousměrnou synchronizaci úkolů mezi Todoist a Alexou. Alexu můžete požádat konkrétně například o následující:

AkceVýsledek
Řekněte: „Alexa, add buy coffee to my Shopping list.“ („Alexo, přidej úkol koupit kafe do seznamu Shopping.“)Do projektu Alexa Shopping List v Todoist bude přidán úkol „buy coffee“ („koupit kafe“).
Řekněte: „Alexa, add pick up the kids tomorrow at 4 pm to my To-do list.“ („Alexo, přidej úkol vyzvednout děti v 16:00 do mého seznamu To-do.“)Do projektu Alexa To-do List v Todoist bude přidán úkol „pick up the kids“ („vyzvednout děti“), naplánovaný na zítra na 16:00.
Zeptejte se: „Alexa, what's on my To-do list?“ („Alexo, co mám na seznamu To-do?“)Alexa přečte všechny úkoly na seznamu To-do.
Řekněte: „Alexa, add pay the rent every first to my To-do list.“ („Alexo, přidej úkol zaplatit nájem každého prvního do mého seznamu To-do.“)Do projektu Alexa To-do List v Todoist bude přidán opakující se úkol „pay the rent“ („zaplatit nájem“), naplánovaný na první den každého měsíce.
Řekněte: „Alexa, complete buy coffee.“ („Alexo, dokonči úkol koupit kafe.“)Úkol „buy coffee“ („koupit kafe“) bude dokončen v seznamu v Todoist i v Alexe.
V Todoist, přidejte úkol do projektu Alexa Shopping List.Úkol bude synchronizován a přidán do seznamu Shopping v Alexe.
V Todoist, přidejte úkol do projektu Alexa To-do List.Úkol bude synchronizován a přidán do seznamu To-do v Alexe.
V Todoist přidejte k úkolu štítek @Alexa.Úkol bude synchronizován a přidán do seznamu To-do v Alexe. (Úkoly přidané do projektu Alexa Shopping List budou místo toho synchronizovány do seznamu Shopping v Alexe.)

Jak integrace funguje

Jakmile je skill (dovednost) zapnut a váš účet Todoist propojen, v aplikaci Todoist se objeví dva nové projekty: Alexa Shopping List a Alexa To-do List.

Všechny položky na seznamu Shopping v Alexe budou synchronizovány do a z projektu Alexa Shopping List v Todoist.

Alexa-Todoist-Shopping.png

Všechny úkoly na seznamu To-do v Alexe budou synchronizovány do a z projektu Alexa To-do List v Todoist.

Alexa-Todoist-To-do.png

Všechny úkoly se štítkem @Alexa v Todoist (kromě úkolů v projektu Alexa Shopping List) se budou synchronizovat do vašeho seznamu To-do v Alexe.

Alexa-Todoist-label.png

Kdykoliv je úkol v Alexe přidán, dokončen nebo odstraněn, Alexa i Todoist se patřičně aktualizují a tuto změnu zohlední.

Časté dotazy

V tuto chvíli můžete Alexu s Todoist používat v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, japonštině, španělštině a portugalštině.

Ne, Alexa datum dokončení úkolu bohužel nedokáže rozpoznat.

I když to ve starší verzi integrace možné bylo, po aktualizaci rozhraní API Alexy už bohužel není technicky udržitelné podobné pracovní postupy podporovat.

Ano, stačí říct „Alexa, complete“ („Alexo, dokonči“) a pak vyslovit název úkolu. Úkol se pak dokončí v aplikaci Todoist i Alexa.

Každopádně! Pokud je integrace v okamžiku dokončení úkolu prostřednictvím Alexy aktivní, body karmy jsou vaše.

Ne, úkoly v projektu Alexa Shopping List se synchronizují výhradně se seznamem Shopping v Alexe.

Ano, všechny úkoly, které aktuálně máte v seznamech Shopping a To-do se budou synchronizovat do příslušných projektů v Todoist.

Pokud má váš úkol v aplikaci Todoist opakující se datum dokončení, bude synchronizován zpět do seznamu v Alexe i po dokončení. Pokud tento úkol chcete dokončit navždy, najděte ho v Todoist a dokončete ho navždy:

Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol a vyberte možnost Dokončit navždy.

Ano. Úkoly se štítkem @Alexa doporučujeme přidávat do sdílených projektů pouze tehdy, pokud výslovně chcete, aby je mohl dokončit i někdo jiný.

Při ústním nastavení skillu (dovednosti) Alexa neví, který účet Todoist je třeba propojit. Správný účet propojíte následovně:

 1. Přihlaste se na adrese https://alexa.amazon.com.
 2. Vlevo vyberte záložku Skills (Dovednosti).
 3. Vpravo nahoře vyberte možnost Your Skills (Vaše dovednosti).
 4. Vyberte Todoist.
 5. Vpravo nahoře klikněte na možnost Settings (Nastavení).
 6. Vpravo nahoře klikněte na možnost Link account (Propojit účet).
 7. Pokud v prohlížeči nejste přihlášeni k aplikaci Todoist, přihlaste se.
 8. Vraťte se na stránku Settings (Nastavení) a klikněte na možnost Settings (Nastavení).
 9. Zapněte oprávnění Lists Read Access (Oprávnění ke čtení seznamů) a Lists Write Access (Oprávnění k zapisování do seznamů).
 10. Klikněte na možnost Save Settings (Uložit nastavení).

Aplikace Todoist a Alexa jsou teď úspěšně propojeny.

Ujistěte se, že jsou pro skill (dovednost) Todoist udělena všechna oprávnění:

 1. Přihlaste se na adrese https://alexa.amazon.com.
 2. Vlevo vyberte záložku Skills (Dovednosti).
 3. Vpravo nahoře vyberte možnost Your Skills (Vaše dovednosti).
 4. Vyberte Todoist.
 5. Vpravo nahoře klikněte na možnost Settings (Nastavení).
 6. Zkontrolujte, že máte oprávnění Lists Read Access (Oprávnění ke čtení seznamů) a Lists Write Access (Oprávnění k zapisování do seznamů) udělena (zapnuta).
 7. Klikněte na možnost Save Settings (Uložit nastavení).

Pokud aplikaci Alexa v kombinaci s Todoist už nechcete používat, integraci odstraníte následovně:

 1. Na zařízení se systémem iOS nebo Android otevřete aplikaci Alexa.
 2. Dole vyberte tlačítko More (další), pak Skills & Games (Dovednosti a hry).
 3. Najděte skill (dovednost) Todoist a klepněte na něj.
 4. Klepněte na možnost Disable skill (Vypnout dovednost).
 5. Klepněte na možnost Disable (Vypnout).
 6. Přejmenujte nebo ze seznamu projektů smažte projekty Alexa Shopping List a Alexa To-do List.

Pokud máte tarif Free, ujistěte se, že se pohybujete pod hranicí limitu počtu projektů a štítků. Pokud jste limit překročili, další projekty budete moct přidávat po upgradu na tarif Pro.