Použití aplikace PomoDone s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

PomoDone je aplikace na sledování času dostupná na všech platformách.

Díky této integraci můžete zapojit techniku pomodoro u libovolných úkolů v Todoist. Navíc můžete své časové záznamy z PomoDone sdílet s kolegy z týmu nebo je vyexportovat.

Nastavení integrace

 1. Přihlaste se na adrese https://my.pomodoneapp.com/.
 2. Pod možností Connect Integration (Připojit integraci) klikněte na logo Todoist.
 3. Pokud do Todoist nejste přihlášeni na webu, přihlaste se ke svému účtu.
 4. Umístěte ukazatel myši na projekt nebo filtr, který chcete přidat, a klikněte na možnost Add to PomoDoneApp (Přidat do PomoDoneApp).
 5. (Volitelné) V části Settings (Nastavení) si integraci přizpůsobte zaškrtnutím políček vedle jednotlivých možností.

A je to! Propojení se automaticky uloží po každé změně, kterou na této stránce provedete.

Práce s integrací

pomodone.jpg

Spusťte časovač pomodoro u libovolného úkolu, který jste synchronizovali s aplikací PomoDone.

pomodonetimer.png

V zobrazení časovače pomodoro můžete:

 • Pozastavit časovač pomocí tlačítka Pause
 • Zastavit časovač pomocí tlačítka Stop
 • Přepnout na jiný úkol stisknutím možnosti Switch task (Přepnout úkol) – při přepínání úkolů se také zobrazí možnost dokončit úkol, na kterém jste právě pracovali
 • Otevřít úkol v Todoist stisknutím ikony Todoist vpravo nahoře
 • Dokončit úkol v PomoDone a Todoist stisknutím možnosti Done (Hotovo) – tato možnost je k dispozici jen při zastaveném časovači

Rychlý tip

Další informace o tom, jak pracovat se všemi funkcemi aplikace PomoDone, najdete na stránce s častými dotazy k této aplikaci.

Časté dotazy

Pokud aplikaci PomoDone v kombinaci s Todoist už nechcete používat, integraci odstraníte následovně:

 1. Přihlaste se na adrese https://my.pomodoneapp.com/.
 2. Napravo od možnosti Customize Todoist (Přizpůsobit Todoist) klikněte na Remove (Odebrat).
 3. Ve vyskakovacím okně prohlížeče klikněte na OK.

Tuto integraci má ve správě společnost PomoDone. S žádostí o pomoc se obraťte na tým podpory PomoDone.