Alle integrasjoner

Document Studio

Create tasks in Todoist from Google Form responses and Google Sheets

Finn ut mer

Are you tired of juggling multiple productivity tools to manage your tasks, forms, and spreadsheet data? Document Studio is here to streamline your workflow with its seamless integration with Todoist, Google Forms, and Google Sheets.

Easily collect data from respondents using Google Forms. Document Studio now connects directly with your Todoist account, allowing you to turn form submissions into actionable tasks with just a few clicks. Say goodbye to manual data entry and hello to efficiency!

Funksjoner

  • Automatically create Todoist tasks based on Google Forms submissions.

  • Create custom workflows that automatically trigger and create Todoist tasks based on specific criteria.

  • Create Todoist tasks in bulk directly from Google Sheets.

  • Streamline data collection processes and turn form responses and spreadsheet data into actionable tasks.

Todoist Pro gir deg kraften til å få alt gjort

Husk alt med påminnelser, følg med på så mange prosjekter som du måtte trenge, få alt til å se bra ut med Pro-temaer, og mye mer.

Oppgrader nå