Czy powinienem/powinnam używać integracji Kalendarz, czy raczej dotychczasowej integracji dla Kalendarza Google?


Obecnie nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z integracji Kalendarz oraz starszej integracji dla Kalendarza Google. Dzieje się tak z powodu ograniczenia, którego skutkiem jest powstawanie w Todoist duplikatów wydarzeń, w przypadku, gdy obie integracje są jednocześnie aktywne na tym samym koncie.

Niniejszy artykuł opisuje różnice między obydwoma integracjami. Dzięki temu sam(a) zdecydujesz, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czym różnią się integracja Kalendarz i dotychczasowa integracja dla Kalendarza Google?

Dotychczasowa integracja dla Kalendarza Google umożliwia synchronizację zaplanowanych zadań jako wydarzeń w Kalendarzu Google, jak również dowolnych wydarzeń z tego kalendarza jako zadań Todoist w procesie dwukierunkowej synchronizacji.

Integracja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń w Todoist bez konieczności przekształcania ich w zadania. Obecnie nie obsługuje synchronizowania zadań jako wydarzeń w kalendarzu, jednak pracujemy nad wdrożeniem tej funkcji. Chcemy, aby w przyszłości integracja ta obsługiwała wiele kont kalendarzy, w tym również kalendarzy innych firm, takich jak Outlook.

Czy powinienem/powinnam używać integracji Kalendarz, czy raczej dotychczasowej integracji dla Kalendarza Google?

Jeśli nie umiesz podjąćdecyzji, z której integracji lepiej skorzystać na tym etapie, być może pomogą Ci poniższe wskazówki:

  • Jeśli zależy Ci tylko na tym, aby widzieć swoje wydarzenia w Todoist: zdecydowanie polecamy nową integrację Kalendarz.
  • Jeśli chcesz widzieć swoje zaplanowane zadania jako wydarzenia w Kalendarzu Google, a także mieć możliwość przekładania terminów zadań z poziomu Kalendarza Google: zalecamy, abyś w dalszym ciągu korzystał(a) z integracji dla Kalendarza Google.
  • Jeśli chcesz widzieć swoje zaplanowane zadania w kalendarzu, lecz nie potrzebujesz ich edytować ani zmieniać terminów: zalecamy subskrypcję kanału kalendarza Todoist, a także korzystanie z integracji Kalendarz.

Jak sprawdzić, czy na moim koncie aktywna jest integracja dla Kalendarza Google?

Możesz to sprawdzić w ustawieniach swojego konta:

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu okna Todoist.
  2. Wybierz Ustawienia i udostępnianie.
  3. Otwórz zakładkę Integracje.

Jakie są dalsze plany w zakresie integracji Kalendarz?

Obecnie skupiamy się na zapewnieniu możliwości zintegrowania Todoist z kalendarzami pochodzącymi od różnych dostawców.

Naszym celem jest uczynienie integracji Kalendarz bardziej stabilną niż dotychczasowa integracja dla Kalendarza Google, dlatego zalecamy korzystanie z niej, o ile jest to możliwe. Naszym zamiarem było, aby integracja ta oferowała dwie funkcjonalności:

  • Możliwość wyświetlania wydarzeń z kalendarza w Todoist: możesz zobaczyć wydarzenia z kalendarza w Todoist jako wydarzenia niezależne od zadań, również w układzie kalendarza tygodniowego
  • Synchronizacja zadań Todoist jako wydarzeń w Kalendarzu Google (w opracowaniu): pracujemy nad bardziej stabilnym sposobem synchronizowania zadań Todoist z Kalendarzem Google. Obejmuje to synchronizację dwukierunkową, umożliwiającą zmianę terminów zadań Todoist z poziomu Kalendarza Google.

Notatka

Integracja Kalendarza została zbudowana w sposób umożliwiający współpracę z kilkoma różnymi dostawcami kalendarzy. Obecnie obsługuje tylko Kalendarz Google, ale w przyszłości planujemy także dodać obsługę innych kalendarzy, takich jak Outlook czy Kalendarz iCloud.

Jakie są dalsze plany w zakresie dotychczasowej integracji dla Kalendarza Google?

Od 2016 roku dotychczasowa integracja dla Kalendarza Google umożliwia dwukierunkową synchronizację pomiędzy Todoist i Kalendarzem Google. Integracja ta cieszy sie dużą popularnością, niestety jest też obciążona wieloma problemami, które ograniczają możliwość jej dalszego rozwoju.

Dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na rozwoju nowej integracji Kalendarza. Zamierzamy utrzymywać wsparcie dla dotychczasowej integracji Kalendarza Google, co oznacza, że ​​wciąż możesz z niej korzystać. Niewykluczone, że w przyszłości wycofamy tę funkcję, jednak nie stanie się to w najbliższym czasie i z całą pewnością poinformujemy Cię o tym odpowiednio wcześniej.