Używanie PomoDone z Todoist

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

PomoDone jest aplikacją do monitorowania czasu, dostępną na wszystkich platformach.

Dzięki tej integracji możesz stosować technikę Pomodoro wykonując swoje zadania Todoist. Dodatkowo, pozwala ona udostępniać logi rejestracji czasu pracy innym współpracownikom lub wyeksportować je do użytku własnego.

Konfigurowanie integracji

 1. Zaloguj się na stronie https://my.pomodoneapp.com/.
 2. Odszukaj logo Todoist w sekcji Connect Integration (połącz integrację) i kliknij je.
 3. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) do Todoist w przeglądarce, zrób to teraz.
 4. Najedź kursorem na dowolny projekt lub filtr, który chcesz dodać i kliknij Add to PomoDoneApp (dodaj do aplikacji PomoDone).
 5. (opcjonalnie) Możesz dostosować integrację zaznaczając pola wyboru opcji w Ustawieniach.

To wszystko! Połączenie jest automatycznie zapisywane po każdej zmianie, jaką wprowadzisz na tej stronie.

Korzystanie z integracji

pomodone.jpg

Włącz zegar Pomodoro dla dowolnego zadania, które zostało zsynchronizowane z PomoDone.

pomodonetimer.png

W widoku zegara PomoDone możesz:

 • zatrzymać zegar, naciskając przycisk Pauzy
 • zakończyć pomiar czasu, naciskając przycisk Stop
 • przełączyć się do innego zadania, naciskając przycisk Switch task (w momencie przełączania zadania pojawi się opcja zakończenia zadania, nad którym pracowałeś(-aś) do tej pory)
 • otworzyć zadanie w Todoist, naciskając ikonkę Todoist w prawym górnym rogu
 • oznaczyć zadanie jako ukończone w PomoDone i Todoist, naciskając Gotowe (opcja ta jest dostępna dopiero po zatrzymaniu zegara)

Wskazówka

Więcej porad dotyczących używania wszystkich funkcji PomoDone znajdziesz na stronie FAQ PomoDone.

FAQ

Jeśli nie chcesz już używać Todoist z PomoDone, możesz usunąć integrację w następujący sposób:

 1. Zaloguj się na stronie https://my.pomodoneapp.com/.
 2. Kliknij Usuń po prawej stronie pozycji „Customize Todoist” (dostosuj Todoist).
 3. W wyskakującym okienku kliknij OK.

Ta integracja jest obsługiwana przez PomoDone. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej PomoDone.