Přidání projektu, štítku nebo filtru do oblíbených v Todoist

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Nejdůležitější úkoly s největším dopadem oddělte od každodenního šumu a důležité projekty, štítky a projekty si přidejte do oblíbených.

Jakmile v Todoist přidáte projekt, filtr nebo štítek jako oblíbenou položku, uvidíte je v postranním panelu v nové sekci Oblíbené. Všechny oblíbené položky se budou synchronizovat na všech vašich zařízeních.

Přidání projektu do oblíbených

  1. Kliknutím na ikonu tří teček v postranním panelu vedle názvu projektu zobrazíte další akce projektu.
  2. V nabídce vyberte možnost Přidat do oblíbených.

Projekt se zobrazí v postranním panelu v části Oblíbené.

Přidání filtru nebo štítku do oblíbených

  1. V postranním panelu klikněte na možnost Filtry a štítky.
  2. Vedle filtru nebo štítku, které chcete přidat do oblíbených, klepněte na ikonu srdíčka.

Váš filtr nebo štítek se zobrazí v postranním panelu v části Oblíbené.

Odebrání projektu z oblíbených

Projekt odeberete z oblíbených tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete možnost Odebrat z oblíbených.

Odebrání filtru nebo štítku z oblíbených

Projekt nebo štítek odeberete z oblíbených tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odebrat z oblíbených.

Změna pořadí oblíbených položek

Oblíbené položky se zobrazují ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamech projektů, štítků a filtrů.

Pořadí oblíbených položek změníte tak, že přetáhněte projekt, filtr nebo štítek na preferované místo v příslušném seznamu. Nové pořadí se pak promítne i v části Oblíbené.

Není však možné změnit pořadí, ve kterém jsou uvedeny kategorie oblíbených položek: projekty, štítky a poté filtry.

Nápověda

Pokud se vám některou položku nedaří do oblíbených přidat, nebo naopak ji z ní odebrat napište nám.