Vymazání souborů cookie aplikace Todoist ve webovém prohlížeči

Platformy

 • Web

Pokud se u aplikace Todoist vyskytne technický problém a odhlášení a opětovné přihlášení problém nevyřeší, vymažte soubory cookie aplikace Todoist. V tomto článku se dočtete, jak to udělat v různých webových prohlížečích:

Chrome

 1. Do adresního řádku zkopírujte a vložte tuto adresu: chrome://settings/privacy
 2. Klikněte na možnost Site settings (Nastavení webu).
 3. Klikněte na možnost View permissions and data stored across sites (Zobrazit oprávnění a uložená data webů).
 4. Do vyhledávacího panelu vpravo nahoře napište Todoist.
 5. Klikněte na tlačítko Delete displayed data (Smazat zobrazená data).
 6. Potvrďte kliknutím na Smazat.

Firefox

 1. Do adresního řádku zkopírujte a vložte tuto adresu: about:preferences#privacy
 2. V části Cookies and site data (Soubory cookie a data webu) klikněte na tlačítko Manage data... (Spravovat data...).
 3. Do vyhledávacího panelu zadejte Todoist.
 4. Klikněte na tlačítko Remove all (Odstranit vše).

Safari

 1. V aplikaci Safari na Macu klikněte vlevo nahoře na Safari.
 2. Klikněte na Settings (Nastavení).
 3. Klikněte na záložku Privacy (Soukromí).
 4. Klikněte na Manage Website Data (Spravovat data na stránkách).
 5. Do vyhledávacího panelu napište Todoist.
 6. Klikněte na tlačítko Remove all (Odstranit vše).

Microsoft Edge

 1. Do adresního řádku zkopírujte a vložte tuto adresu: edge://settings/siteData
 2. Do vyhledávacího panelu napište Todoist.
 3. Klikněte na Remove all shown (Odstranit vše).

Opera

 1. Do adresního řádku zkopírujte a vložte tuto adresu: opera://settings/privacy
 2. V části Privacy and security (Ochrana soukromí a zabezpečení) klikněte na položku Cookies and other site data (Soubory cookie a jiná data webů).
 3. Klikněte na možnost See all site data and permissions (Zobrazit všechna data webů a oprávnění).
 4. Do vyhledávacího panelu napište Todoist.
 5. Klikněte na možnost Delete displayed data (Smazat zobrazená data).