Vytváření a správa několika úkolů současně v Todoist


Čas od času možná budete chtít zkopírovat seznam z jiné stránky nebo aplikace a přidat ho do Todoist jako úkoly. Můžete mít například seznam položek – třeba seznam potravin – ze kterých chcete udělat úkoly. Žádný problém! Při vytváření nového úkolu jednoduše vložte seznam ze schránky a budete mít možnost vytvořit úkol pro každou jednotlivou položku.

Vytvoření několika úkolů současně

Zde je rychlý a snadný způsob, jak do Todoist přidat několik úkolů naráz:

 1. Zkopírujte seznam položek, ze kterých chcete udělat úkoly.
 2. Otevřete Todoist a klikněte na možnost Přidat úkol, případně otevřete nabídku rychlého přidání.

  Volitelné: Přidejte datum a čas dokončení, prioritu, štítek nebo projekt.

 3. Seznam vložte do pole názvu úkolu.
 4. Až budete dotázáni „Přidat X úkolů?“, máte tři možnosti:
  • Zrušit: Položky jako úkoly nepřidávat.
  • Přidat 1 úkol: Všechny položky přidat jako jeden úkol.
  • Přidat X úkolů: Každou položku přidat jako úkol.

Pokud chcete vložit několik dílčích úkolů:

 1. Kliknutím na nadřazený úkol tento úkol zobrazte.
 2. Klikněte na možnost + Přidat dílčí úkol.
 3. Seznam vložte.
 4. Potvrďte výběrem možnosti Přidat X úkolů.

Rychlý tip

Pokud při vkládání několika řádků textu do Todoist narazíte na problémy, doporučujeme zkusit vložit text stisknutím kláves Shift + Ctrl + V (na Windows) nebo Option + Cmd + Shift + V (na macOS). Pokud používáte zařízení s Androidem, můžete použít dlouhé stisknutí a výběr možnosti Vložit jako prostý text.

Správa několika úkolů

Výběr několika úkolů současně představuje užitečný způsob, jak rychle přeplánovat, prioritizovat, přesunovat nebo hromadně upravovat úkoly, abyste se mohli soustředit na důležitější záležitosti.

 1. Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Cmd (macOS) a kliknutím na názvy úkolů je vyberte. Pokud chcete vybrat několik úkolů současně, podržte klávesu Shift. Tím se zvýrazní vybrané úlohy.
 2. V nabídce, která se objeví nahoře, vyberte akci, kterou chcete provést:
  • Kliknutím na Datum dokončení naplánujete všechny vybrané úkoly.
  • Kliknutím na Přesunout do projektu přesunete všechny vybrané úkoly do jiného projektu nebo oddílu.
  • Kliknutím na Štítky přidáte štítky ke všem vybraným úkolům (nebo štítky z úkolů odeberte).
  • Kliknutím na Priorita změníte prioritu všech vybraných úkolů.
  • Kliknutím na DalšíPřiřadit někomu (k dispozici pouze ve sdílených projektech) přiřadíte všechny vybrané úkoly některému spolupracovníkovi.
  • Klepnutím na Další →Dokončit dokončíte všechny vybrané úkoly. (Pokud jste vybrali dokončené úkoly, uvidíte místo toho u všech vybraných úkolů možnost Zrušit dokončení.)
  • Kliknutím na Další →Duplikovat vytvoříte kopii všech vybraných úkolů.
  • Kliknutím na Další →Smazat smažete všechny vybrané úkoly.

Přetáhnutí několika úkolů

Přetáhnutím několika úkolů zároveň ušetříte čas a klikání:

 • Změňte jim v projektu nebo oddílu pořadí.
 • Přesuňte je do jiného projektu v postranním panelu.
 • Přesuňte je pod jiný úkol a udělejte z nich dílčí úkoly. V projektu musíte mít za tímto účelem aktivní rozvržení jako seznam.

  Pokud máte aktivní zobrazení Dnes, Nadcházející, filtry nebo štítky, úkoly nebude možné přesunout pod jiné úkoly.

Časté dotazy

Ne. Pokud používáte Todoist na systému macOS, Windows nebo na webu, vaše úkoly zůstanou po provedení akce vybrané. Pokud používáte Todoist na systému Android nebo iOS, výběr úkolů bude zrušen.

Ne, při přidání několika úkolů najednou se nové objekty, jako jsou štítky a projekty, nevytvoří. Pokud například @štítek neexistuje, nebude vytvořen a bude vložen jako text. Pokud však @štítek v seznamu štítků už existuje, bude jako takový přidán.

Ano, ale pokud by některá položka seznamu obsahovala datum dokončení v textu samotném, bude vytvořený úkol mít toto datum dokončení namísto data vybraného v editoru úkolů. Údaje ve vloženém textu mají vždy přednost.

Pokud jste vybrali kombinaci aktivních a dokončených úkolů, k dispozici jsou pouze akce, které lze využít na dokončené úkoly – odstranění a duplikování.