Podporuje Todoist data zahájení?


Todoist nepodporuje data zahájení, která by úkol skrývala až do té doby, než nastane datum zahájení úkolu. To by vám totiž znemožnilo snadný přístup k důležitým informacím o úkolech, jako jsou třeba komentáře. Když úkoly v projektech vidíte všechny, máte kdykoliv přístup ke všem jejich podrobnostem a můžete je libovolně upravovat.

Přestože Todoist data zahájení nepodporuje, podporuje pracovní postup podobný datu zahájení, který vám umožní soustředit se na úkoly, na kterých aktivně pracujete:

Zahájení úkolů a dílčích úkolů

Pokud chcete projekt zahájit v určitý den, přidejte do projektu úkol „zahájit [název projektu]“ a nastavte datum dokončení na den zahájení. Poté projekt přetáhnětepod nadřazený projekt, například „někdy/možná“, čímž ho na seznamu úkolů skryjete. Až přijde čas, váš úkol se objeví v zobrazení Dnes. Připomene se vám tak, že na něm máte začít dělat.

Pokud máte podobně i datum, kdy chcete zahájit určitý úkol, přidejte dílčí úkol „zahájit úkol“ a nastavte datum dokončení na den, kdy chcete tento úkol zahájit. Až nastane čas, tento dílčí úkol se zobrazí pouze v zobrazení Dnes jako připomenutí, abyste začali.

Opakující se data dokončení

Místo data zahájení můžete mít úkol, který se opakuje pro každé datum, kdy chcete na daném úkolu pracovat.

Nastavte opakující se datum dokončení s počátečním i koncovým datem. Například zadejte „každý den počínaje 3. květnem a konče 6. květnem“ (anglicky „every day starting may 3 and ending may 6“, pokud čeština ještě není podporována). Úkol se zobrazí v zobrazení Dnes 3. května. Pokaždé, když úkol dokončíte, se jeho datum obnoví na 4. května, 5. května a 6. května.

Můžete také nastavit časově neomezené opakující se datum dokončení, například „každý den počínaje 3. květnem“ (anglicky „every day starting may 3“, pokud čeština ještě není podporována). Po dokončení úkolu ho výběrem možnosti „Dokončit navždy“ v nabídce možností úkolu dokončíte a odstraníte ze seznamu aktivních úkolů.

Používání filtrů

Pokud nechcete vidět všechny úkoly najednou, využijte zobrazení Dnes nebo si vytvořte vlastní filtrované zobrazení. Můžete se tak soustředit na úkoly, na kterých musíte právě teď aktivně pracovat.

Využití Todoist s vaším kalendářem

Podívejte se, co je naplánováno na tento týden nebo kdy můžete pracovat na nových úkolech, a to pomocí kanálů kalendáře Todoist nebo obousměrné synchronizace Todoist s aplikací Kalendář Google.

Poznámka

Úkoly pouze s datem dokončení se zobrazí jako celodenní události, zatímco úkoly s datem a časem dokončení se v kalendáři zobrazí jako hodinové bloky. Dobu trvání události kalendáře je prozatím možné nastavit pouze pomocí integrace s Kalendářem Google.

Využití připomenutí

Přidáním připomenutí k úkolům nastavíte upozornění nebo e-mail na čas a datum, kdy byste měli na úkolu začít pracovat. Můžete dokonce zapnout automatické připomenutí, aby vám vždy přišlo připomenutí u každého úkolu, který má datum dokončení.