Duplikování úkolu v Todoist

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Duplikováním jednoho nebo více úkolů v projektu si ušetříte čas a námahu s ručním vytvářením kopií stejného úkolu.

Komentáře k úkolům, vlastní připomenutí a dokončené dílčí úkoly se do duplikovaných úkolů nekopírují. Pokud potřebujete zachovat nějaké údaje, přidejte je do popisu úkolu.

Duplikování úkolu

Při duplikování úkolu se kopie úkolu a všech aktivních dílčích úkolů zobrazí pod ním.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol.
  2. Vyberte možnost Duplikovat.

Duplikování dvou nebo více úkolů

  1. Pokud chcete vybrat sadu úkolů, podržte klávesu Shift a klikněte na první a poslední úkol, které chcete duplikovat. Pokud chcete vybrat úkoly, které na seznamu nejsou vedle sebe, podržte klávesu Command (macOS) nebo CTRL (Windows) a klikněte na každý jednotlivý úkol, který chcete duplikovat.
  2. V horní části Todoist v nabídce, která se objeví, klikněte na Další…
  3. Vyberte možnost Duplikovat.

Pod původními úkoly budou vytvořeny kopie úkolů (včetně všech dílčích úkolů).

Rychlý tip

Duplikovat můžete také celé projekty, a to vytvořením projektových šablon.

Nápověda

Pokud máte s duplikováním úkolů v Todoist problémy, napište nám.