Eisenhowerova matice s Todoist


Metoda Eisenhowerovy matice, kterou používal americký prezident Dwight D. Eisenhower, se zakládá na vyhodnocení úkolů podle důležitosti či nedůležitosti a urgentnosti či neurgentnosti.

Metoda vizualizuje úkoly v Eisenhowerově rozhodovací matici. Horizontální osa X znázorňuje úroveň urgentnosti, jejíž levá strana je nejvíce urgentní a pravá nejméně. Vertikální osa Y znázorňuje důležitost. Nejnižší důležitost se nachází na spodní straně, nejvyšší na horní.

Výsledkem jsou čtyři kvadranty: urgentní a důležitý, urgentní a nedůležitý, důležitý a neurgentní, nedůležitý a neurgentní. Všechny své úkoly můžete umístit do jednoho z těchto kvadrantů, což vám dá jasnou představu, co je opravdu potřeba udělat hned, a co může (a tím pádem by mělo) počkat. Zjistěte víc...

Eisenhower-summary-1.png

Jak nastavit Eisenhowerovu matici v Todoist pomocí štítků

 1. Vytvořte dva štítky: @důležité a @urgentní.
 2. Vytvořte čtyři filtry:
  • Urgentní a důležité s filtrovacím dotazem: @urgentní & @důležité
  • Důležité a neurgentní s filtrovacím dotazem: @důležité & !@urgentní
  • Urgentní a nedůležité s filtrovacím dotazem: @urgentní & !@důležité
  • Nedůležité a neurgentní s filtrovacím dotazem: !@důležité & !@urgentní
 3. Ke každému novém úkolu přidejte vhodné štítky:
  • Přidejte @urgentní a @důležité k úkolům, které je potřeba udělat okamžitě a osobně
  • Přidejte @důležité k úkolům, které mají datum dokončení a uděláte je osobně
  • Přidejte @urgentní k úkolům, které lze delegovat
  • K úkolům, které nakonec není třeba dělat, nepřidávejte žádný štítek
 4. Nejdříve se věnujte důležitým a urgentním úkolům. Přidejte konkrétní datum dokončení ke všem důležitým, ale neurgentním úkolům. Co nejvíce nedůležitých, ale urgentních úkolů, delegujte. Nedůležité a neurgentní úkoly by se měly udělat jako poslední (nebo vůbec).

Jak nastavit Eisenhowerovu matici v Todoist pomocí priorit

 1. Vytvořte čtyři filtry:
  • Urgentní a důležité s filtrovacím dotazem: P1
  • Důležité a neurgentní s filtrovacím dotazem: P2
  • Urgentní a nedůležité s filtrovacím dotazem: P3
  • Nedůležité a neurgentní s filtrovacím dotazem: P4
 2. Ke každému novém úkolu přidejte vhodné priority:
  • Přidejte P1 k úkolům, které je potřeba udělat okamžitě a osobně
  • Přidejte P2 k úkolům, které mají datum dokončení a uděláte je osobně
  • Přidejte P3 k úkolům, které lze delegovat
  • Nepřidávejte žádnou prioritu (neboli P4) k úkolům, které lze vynechat
 3. Nejdřív se věnujte úkolům P1. Přidejte konkrétní datum dokončení ke všem úkolům P2. Co nejvíc úkolů P3 delegujte. Úkoly P4 by se měly udělat jako poslední (nebo vůbec).