Jak pracovat s Todoist pro Asistenta Google

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Todoist pro Asistenta Google je momentálně k dispozici jen na mobilních zařízeních s Androidem.

Asistent Google je virtuální asistent společnosti Google využívající umělou inteligenci. Při používání aplikace Todoist přes Asistenta Google máte možnost pomocí hlasových nebo psaných příkazů přidávat úkoly, zobrazovat projekty a provádět vyhledávání.

Propojení Todoist s Asistentem Google

Aplikace Todoist na vašem mobilním zařízení se systémem Android je s Asistentem Google integrována automaticky a lze ji vyvolat hlasovými nebo psanými příkazy zaslanými asistentovi.

Todoist není možné používat v kombinaci s Asistentem Google na chytrých domácích zařízeních, zařízeních se systémem iOS ani na zařízeních se systémem Wear OS.

Využití Todoist s Asistentem Google

Tato integrace je momentálně k dispozici pouze v angličtině.

Začněte tak, že Asistenta Google spustíte nebo řeknete „Oukej, Google“. Pak můžete udělat následující (nezapomeňte, že zadávání funguje v angličtině):

Úkol do projektu v Todoist přidáte pomocí příkazů v následujících formátech:

 • Add <název úkolu> to my list on Todoist
 • Add <název úkolu> to my <název projektu> list on Todoist
 • Add <název úkolu> <datum dokončení> to my <název projektu> list on Todoist

Například:

 • Příkaz „Add vybalování to my list on Todoist“ přidá úkol Vybalování do složky Schránka.
 • Příkaz „Add mléko to my potraviny list on Todoist“ přidá úkol Mléko do vašeho projektu Potraviny.
 • Příkaz „Přidat automyčka today to my povinnosti list on Todoist“ přidá úkol Automyčka s dokončením dnes do vašeho projektu Povinnosti.

Úkoly, oddíly a projekty v Todoist vyhledáte pomocí příkazů v následujících formátech:

 • Look up <vyhledávaný termín> on Todoist
 • Find <vyhledávaný termín> on Todoist

Například:

 • Příkaz „Look up obnova on Todoist“ otevře aplikaci Todoist a spustí vyhledávání projektu nebo oddílu s obsahem slova obnova.
 • Příkaz „Find tomorrow on Todoist“ otevře aplikaci Todoist a spustí vyhledávání všech úkolů s dokončením zítra.

Projekt nebo oddíl v Todoist otevřete pomocí příkazů v následujících formátech:

 • Open <název projektu nebo oddílu> on Todoist

Například:

 • Příkaz „Open moje schůzky on Todoist“ otevře aplikaci Todoist a zobrazí seznam úkolů v projektu Moje schůzky.
 • Příkaz „Open měsíční zpětná vazba on Todoist“ otevře aplikaci Todoist a zobrazí seznam úkolů v oddílu Měsíční zpětná vazba.

Časté dotazy

Pracovat s Asistentem Google v Todoist je bohužel momentálně možné pouze v angličtině. Příkazy tedy budete muset Asistentovi Google zadávat anglicky. Je také možné, že pokud máte názvy vyhledávaných položek česky, Asistent Google vám nemusí porozumět správně. Proto doporučujeme, aby názvy vyhledávaných položek byly rovněž anglicky.

Jakmile na Asistenta Google promluvíte, vaši řeč převádí procesor přirozeného jazyka (NLP) na příkazy, které následně předává integraci (tedy tak, jak je slyší a jak jim rozumí).

Celý tento proces má na starosti společnost Google, a my tudíž nejsme schopni ho na naší straně jakkoliv zdokonalit.

Pokud přidáte úkol k neexistujícímu projektu, úkol bude přidán do složky Schránka.

Pokud vydáte příkaz k otevření oddílu, zatímco existuje projekt se stejným názvem, bude mít přednost projekt a bude otevřen místo oddílu. Toto chování není možné v současné době změnit.