Představujeme filtry

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Jakmile se váš účet Todoist zaplní úkoly, vyhledávání informací v něm musí být i nadále rychlé a efektivní. A přesně na to se hodí filtry. Filtry jsou vlastní zobrazení úkolů, které úkoly ukazují nebo skrývají na základě konkrétních kritérií, jako například název úkolu, datum dokončení, projekt, štítek, priorita, datum vytvoření a další.

Rychlý tip

Úkoly si můžete pomocí filtrů zobrazit ve třech různých rozvrženích: jako seznam, nástěnku, nebo kalendář (rozvržení jako kalendář je k dispozici pouze uživatelům tarifů Pro a Business).

Vytvoření filtru

Přidání filtru

 1. V postranním panelu vyberte možnost Filtry a štítky.
 2. Vedle položky Filtry klikněte na ikonu přidání.
 3. V okně Přidat filtr napište název filtru.
 4. Zadejte dotaz filtru. Pokud se chcete inspirovat, přečtěte si tyto příklady filtrů.
 5. Kliknutím na Přidat filtr uložte.

Rychlý tip

 • Klikněte na nabídku Barva, kde budete moct vybrat jinou barvu filtru.
 • Kliknutím na přepínač přidejte filtr do oblíbených položek. Snadno se pak k němu dostanete.

Úprava filtru

Napravo od názvu filtru klikněte na ikonu tužky. Pak proveďte změny filtru.

Využití výchozích filtrů

Vyzkoušejte tyto výchozí filtry v Todoist:

 • Přiřazeno mně: zobrazí všechny úkoly v Todoist přiřazené vám
 • Priorita 1: zobrazí všechny úkoly p1 v Todoist
 • Zobrazit vše: zobrazí všechny úkoly aktivní v Todoist

Poznámka

Vyhledávací dotazy můžete používat také ve vyhledávání Do vyhledávacího pole stačí zadat jakýkoliv dotaz, který byste použili také k vytvoření filtru.

Zpřesněte filtry speciálními symboly

Při vytváření filtrů v aplikaci Todoist můžete použít celou řadu symbolů. Část filtrů je bohužel potřeba psát stále anglicky, jelikož některá data zatím nejsou v češtině podporována. Filtry lze psát také kompletně v angličtině.

SymbolCo to znamenáPříklad

|

NEBO

today | zpozdene (celé anglicky jako today | overdue)

&

A

today & p1

!

NE

!dilci ukol (anglicky jako !subtask)

()

Nejdříve filtruje dotazy uvnitř závorek

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

,

Oddělí dotazy filtru do samostatných seznamů

dokonceni: yesterday, today (celé anglicky jako due: yesterday, today)

\

Využití speciálních znaků v názvech projektů, oddílů a štítků jako běžných znaků

#One \& Two

Filtrování pomocí pokročilých dotazů

Zde je přehled několika pokročilejších filtrů, které v Todoist můžete využít:

Filtr na základě:

Pokud chcete vytvořit filtry na základě klíčových slov, vyzkoušejte výraz hledat: (search:) následovaný klíčovým slovem.

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“

hledat: porada (celé anglicky jako search: porada)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“, s dokončením dnes

hledat: porada & today (celé anglicky jako search: porada & today)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“ nebo „práce“

hledat: porada | hledat: práce (celé anglicky jako search: porada | search: práce)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „e-mail“

hledat: e-mail (celé anglicky jako search: e-mail)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují odkazy na web

hledat: http (celé anglicky jako search: http)

Filtry můžete vytvořit k zobrazení nebo vyloučení dílčích úkolů v zobrazení.

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny dílčí úkoly

dilci ukol (anglicky jako subtask)

Zobrazit všechny nadřazené úkoly při současném vyřazení dílčích úkolů těchto nadřazených úkolů

!dilci ukol (anglicky jako !subtask)

Podívejte se na úkoly s dokončením na konkrétní datum.
Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly s dokončením 3. ledna

Jan 3

Zobrazit všechny úkoly s dokončením před konkrétní datem

dokonceni pred: May 5 nebo dokonceni pred: 5/5 (celé anglicky jako due before: May 5 nebo due before: 5/5)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením po konkrétním datu

dokonceni po: May 5 nebo dokonceni po: 5/5 (celé anglicky jako due after: May 5 nebo due after: 5/5)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během následujících čtyř hodin a zobrazit všechny zpožděné úkoly

dokonceni pred: +4 hours (celé anglicky jako due before: +4 hours)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením před dnem vybraným v Nastavení > Obecné > Příští týden

dokonceni pred: pristi tyden (celé anglicky jako due before: next week)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení ve stávajícím pracovním týdnu

dokonceni pred: sat (celé anglicky jako due before: sat)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením příští týden

(dokonceni: pristi tyden | dokonceni po: pristi tyden) & dokonceni pred: 1 week after next week (celé anglicky jako (due: next week | due after: next week) & due before: 1 week after next week)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během aktuálního kalendářního měsíce

dokonceni pred: first day (celé anglicky jako due before: first day)

Zobrazit aktivní úkoly s dokončením včera, společně s dnešními úkoly uvedenými dole

dokonceni: yesterday, today (celé anglicky jako due: yesterday, today)

Zobrazit všechny úkoly bez data dokončení

bez data nebo bez data dokonceni (celé anglicky jako no date nebo no due date)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení

!bez data (celé anglicky jako !no date)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení a časem dokončení

!bez data & !bez casu (celé anglicky jako !no date & !no time)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes a před konkrétním časem dokončení

today & dokonceni pred: 14:00 (celé anglicky jako today & due before: 2pm)

Zobrazit všechny zpožděné úkoly

zpozdene nebo zpozdeno nebo pozde (celé anglicky jako overdue, over due nebo od)

Zobrazit všechny zpožděné úkoly s přiřazeným časem dokončení, spolu se všemi úkoly na dnešek, ale jen pokud mají čas dokončení

zpozdene & !bez casu, today & !bez casu (celé anglicky jako overdue & !no time, today & !no time)

Zobrazit všechny úkoly ve složce Schránka bez data, následované oddílem se všemi úkoly s nastavenými daty dokončení, které ale ve složce Schránka nejsou

#Schránka & bez data, vse & !#Schránka & !bez data (celé anglicky jako #Inbox & no date, All & !#Inbox & !no date)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením v příštích 5 dnech

5 dnu nebo pristich 5 dnu (celé anglicky jako 5 days nebo next 5 days)

Zobrazit všechny úkoly s opakujícím se datem dokončení

opakujici se (anglicky jako recurring)

Zobrazit všechny úkoly, které mají buď neopakující se datum dokončení nebo nemají přiřazeno žádné datum dokončení

!opakujici se (anglicky jako !recurring)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení, ale bez času dokončení, a které se neopakují

bez casu & !opakujici se (celé anglicky jako no time & !recurring)

Rychlý tip

Datum je momentálně podporováno pouze anglicky. Můžete ho psát následujícími způsoby:

 • Konkrétní datum: 10/5/2022, Oct 5th 2022
 • Konkrétní datum a čas: 10/5/2022 5pm, Oct 5th 5pm (5pm lze napsat i jako 17:00)
 • Relativní datum: today, tomorrow, yesterday, 3 days (due in the next 3 days), -3 days (due in the past 3 days)
 • Dny v týdnu: Monday, Tuesday, Sunday

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 1

p1

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 2

p2

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 3

p3

Zobrazit všechny úkoly bez úrovně priority (tzn. priorita 4)

bez priority (celé anglicky jako no priority)

Filtry můžete vytvářet na základě štítků. Například filtr today & @e-mail zobrazí úkoly se štítkem @e-mail s dokončením dnes.

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly se štítkem „e-mail“

@e-mail

Zobrazit všechny úkoly, které nemají žádný štítek

bez stitku (anglicky jako no labels)

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Práce“

#Práce

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Práce“ a jeho dílčí projekty

##Práce

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Škola“ a všechny jeho dílčí projekty, ale vynechat projekt „Fyzika“

##Škola & !#Fyzika

Zobrazit všechny úkoly spadající do oddílů nazvaných „Porady“ ze všech projektů

/Porady

Zobrazit všechny úkoly spadající pod oddíl „Porady“ v projektu „Práce“

#Práce & /Porady

Zobrazit všechny úkoly nepřiřazené do oddílů

!/*

Zobrazit všechny úkoly nepřiřazené do oddílů, ale vyjmout úkoly ve složce Schránka

!/* & !#Schránka (celé anglicky jako !/* & !#Inbox)

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly v pracovním prostoru „Moje projekty“

pracovni prostor: Moje projekty (celé anglicky jako workspace: My projects)

Zobrazit všechny úkoly z projektů ve složce „Designový tým“

##Designový tým

Zobrazit pouze úkoly v pracovním prostoru „Doist“

pracovni prostor: Doist (anglicky jako workspace: Doist)

Zobrazit všechny úkoly v pracovních prostorech „Doist“ a „Halist“(pracovni prostor: Doist | pracovni prostor: Halist) (celé anglicky jako (workspace: Doist | workspace: Halist) )
Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly vytvořené v konkrétní datum

vytvoreno: Jan 3 2023 (celé anglicky jako created: Jan 3 2023)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené před více než 365 dny

vytvoreno pred: -365 dnu (celé anglicky jako created before: -365 days)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené za posledních 365 dní

vytvoreno po: -365 dnu (celé anglicky jako created after: -365 days)

Zobrazit všechny dnes vytvořené úkoly

vytvoreno: today (celé anglicky jako created: today)

Při vyhledávání úkolů, které jsou přiřazeny některému ze spolupracovníků, se ujistěte, že použijete jméno, které konkrétní spolupracovník v Todoist skutečně používá. O tomtéž se přesvědčte i při vyhledávání úkolů, které přiřadil některý ze spolupracovníků někomu jinému.

Tak například Pepovo občanské jméno je Josef Šedý, ale pokud je v Todoist veden jako „Pepa Šedý“ vyhledejte priradil: Pepa Šedý (anglicky jako assigned by: Pepa Šedý) nebo prirazeno: Pepa Šedý (anglicky jako assigned to: Pepa Šedý).

Poznámka

Spolupracovníka lze identifikovat podle následujícího:
 • E-mail osoby
 • Celé jméno osoby
 • „Já“ (což odkazuje na vás)
 • „Ostatní“ (což odkazuje na všechny další uživatele kromě vás)
Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly, které byly přiřazeny ostatním

prirazeno: ostatni (celé anglicky jako assigned to: others)

Zobrazit všechny úkoly, které přiřadil Pepa Šedý

priradil: Pepa Šedý (anglicky jako assigned by: Pepa Šedý)

Zobrazit všechny úkoly, které jste přiřadili ostatním

priradil: ja (celé anglicky jako assigned by: me)

Zobrazit všechny úkoly, které byly přiřazeny komukoliv (vám i ostatním)

prirazeno (anglicky jako assigned)

Zobrazit všechny úkoly ve sdílených projektech

sdileno (anglicky jako shared)

Zobrazit všechny úkoly ve vašem Todoist, s výjimkou úkolů přiřazených jiným osobám

!prirazeno: ostatni (celé anglicky jako !assigned to: others)

Užitečné filtry k vyzkoušení

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly zpožděné nebo s dokončením dnes, které jsou v projektu „Práce“.

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

Zobrazit všechny úkoly bez data dokončení

bez data (anglicky jako no date)

Zobrazit všechny úkoly bez času dokončení

bez casu (anglicky jako no time)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením v příštích 7 dnech se štítkem @čeká

7 dnu & @čeká (anglicky jako 7 days & @čeká)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené před více než 365 dny

vytvoreno pred: -365 dnu (celé anglicky jako created before: -365 days)

Zobrazit všechny úkoly, které jste přiřadili ostatním

priradil: ja (celé anglicky jako assigned by: me)

Zobrazit všechny úkoly přiřazené Báře

prirazeno: Bára (anglicky jako assigned to: Bára)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené vámi

pridal: ja (celé anglicky jako added by: me)

Zobrazit všechny úkoly, které vytvořila Bára

pridal: Bára (anglicky jako added by: Bára)

Zobrazit všechny úkoly ve sdílených projektech, které nebyly nikomu přiřazeny

sdileno & !prirazeno (celé anglicky jako shared & !assigned)

Zobrazit všechny dílčí úkoly

dilci ukol (anglicky jako subtask)

Zobrazit všechny nadřazené úkoly

Poznámka

Vytvoření filtru k zobrazení nadřazených úkolů společně s jejich dílčími úkoly bohužel není možné.

!dilci ukol (anglicky jako !subtask)

Zobrazit všechny úkoly

zobrazit vse (celé anglicky jako view all)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během následujících 8 hodin, ale vyloučit všechny zpožděné úkoly

dokonceni pred: +8 hours & !zpozdene (celé anglicky jako due before: +8 hours & !overdue)

Zobrazit všechny nenaplánované úkoly v projektu #Práce

#Práce & bez data dokonceni (celé anglicky jako #Práce & no due date)

Zobrazit všechny úkoly s vysokou prioritou na příští dva týdny

(P1 | P2) & 14 dnu (celé anglicky jako (P1 | P2) & 14 days)

Zobrazit úkoly vytvořené před více než 30 dny

vytvoreno pred: -30 dnu (celé anglicky jako created before: -30 days)

Zobrazit všechny úkoly se štítkem „noc“, které jsou naplánovány na sobotu

Saturday & @noc

Zobrazit všechny úkoly, který máte přiděleny v projektu „Práce“

#Práce & prirazeno: ja (celé anglicky jako #Práce & assigned to: me)

Velký dík patří našemu ambasadorovi aplikace Todoist Leightonu Priceovi, který do tohoto článku sepsal příklady.

Osvědčené postupy při práci s filtry

Až si používání filtrů osvojíte, objevíte další možné způsoby zobrazování potřebných informací. Pokud chcete omezit chyby na minimum, mějte na paměti tyto osvědčené postupy:

Kombinování filtrů se symboly

Libovolný dotaz můžete zkombinovat s filtrem a získat tak přesné zobrazení, které potřebujete. Uvádíme několik příkladů:

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes označeny štítkem @e-mail

Today & @e-mail

Zobrazit všechny úkoly označené štítkem @práce nebo @kancelář

@práce | @kancelář

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes nebo jsou zpožděné a které jsou také v projektu „Práce“

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením v příštích 7 dnech

vse & 7 dnu (celé anglicky jako all & 7 days)

Zobrazit všechny úkoly, které nejsou nikomu přiřazeny

!prirazeno (anglicky jako !assigned)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes, ale vyloučit úkoly z projektu „Práce“

Today & !#Práce

Zobrazit všechny úkoly s dokončením zítra v projektu „Domácí úkoly“, ale vyloučit úkoly se štítkem @jazyky

#Domácí úkoly & tomorrow & !@jazyky

Využití zástupného znaku

Pokud chcete vyfiltrovat úkoly s podobnými symboly a znaky, do vyhledávaného výrazu zadejte zástupný znak hvězdičku (*).

Tak například dotaz filtru @*bal zobrazí všechny úkoly se štítkem končícím na „bal“, například @baketbal, @fotbal a @obal.

Pokud potřebujetePoužijte toto

Zobrazit všechny úkoly s libovolným štítkem začínajícím na „domá“, například @domácíúkol a @domácípráce

@domá*

Zobrazit všechny úkoly přiřazené všem, jejichž křestní jméno začíná na M s příjmením Syrový

prirazeno: m* syrový

Zobrazit všechny úkoly z projektů, jejichž název končí slovem „síť“, například #Domácí síť, #Pracovní síť a #Společenská síť

#*síť

Zobrazit všechny úkoly z oddílů, které mají v názvu slovo „práce“. Například /Schůzky práce, /Administrativa práce a /Cally práce

Práce*

Zobrazit všechny úkoly, které nepatří do žádného oddílu

!/*

Rychlý tip

Pokud potřebujete vyhledat projekt, který má v názvu emoji, můžete emoji nahradit hvězdičkou. Například místo #Vítejte 👋 můžete do dotazu zadat #Vítejte *.

Spuštění dvou nebo více dotazů filtru

Máte možnost připravit také více seznamů úkolů v jednom filtrovaném zobrazení, a to vyhledáním několika dotazů filtru současně. Jednotlivé dotazy filtru od sebe v zobrazení oddělíte přidáním čárky ( , ).

Tak například filtr p1 & zpozdene, p4 & today (celé anglicky jako p1 & overdue, p4 & today) zobrazí tyto dva seznamy úkolů v jednom zobrazení:

 • Seznam zpožděných úkolů s prioritou 1
 • Úkoly s prioritou 4, které mají být dokončeny dnes

Práce s asistentem pro filtry

Poznámka

Asistent pro filtry je momentálně k dispozici pouze v angličtině (a také španělštině).

Asistent pro filtry pro vás připraví vhodný filtr (pouze v angličtině). Anglicky popište, které úkoly chcete vidět, a asistent pro filtry se postará o zbytek:

 1. V postranním panelu klikněte na možnost Filtry a štítky.
 2. Vedle položky Filtry klikněte na ikonu přidání.
 3. V panelu s asistentem pro filtry nahoře klikněte na tlačítko Vyzkoušet
 4. V části Filter request (Požadavek na filtr) anglicky popište, které úkoly chcete vyfiltrovat.

  Rychlý tip

  • Změňte název filtru, přiřaďte mu jinou barvu nebo ho přidejte do oblíbených položek.
  • Ohodnoťte výsledek palcem nahoru nebo dolů podle toho, jak přesný vygenerovaný filtr byl.
 5. Klikněte na Send (Odeslat).
 6. Klikněte na možnost Přidat filtr.

Smazání filtru

 1. V postranním panelu klikněte na možnost Filtry a štítky.
 2. Klikněte na filtr pravým tlačítkem myši, případně klikněte na ikonu tří teček vedle názvu filtru.
 3. Výběrem možnosti Smazat filtr odstraňte.

Začít

Hledáte další nápady na filtry? Pro začátek vyzkoušejte naše systémy Todoist. Pokud máte s vytvářením nebo používáním filtrů v Todoist potíže, ozvěte se nám. Náš tým – Marco, Dermot a 14 našich dalších kolegů – vám s radostí pomůže!

Časté dotazy

Momentálně to bohužel nejde. Dokončené úkoly zobrazíte podle pokynů v tomto článku.

Pořadí, v jakém jsou úkoly ve filtru řazeny, závisí na tom, jestli filtr obsahuje dotazy také na datum dokončení:

 • Při práci s filtrem využívajícím dotazy na datum dokončení: datum dokončení > priorita > datum a čas vytvoření úkolu > ID projektu > ID úkolu
 • Při práci s filtrem nevyužívajícím dotazy na datum dokončení: priorita > datum a čas dokončení > pořadí projektu > pořadí úkolu v rámci jeho projektu.

Pokud chcete zobrazit pouze úkoly, které jsou přiřazeny vám nebo nejsou přiřazeny vůbec, a chcete vyloučit úkoly přiřazené jiným osobám, využijte tento dotaz: !prirazeno: ostatni (celé anglicky jako !assigned to: others).

Pokud byste například chtěli zobrazit úkoly se štítkem @práce, které nejsou přiřazeny jiným osobám, použijte: @práce & !prirazeno: ostatni (celé anglicky jako @práce & !assigned to: others).

Pokud chcete zobrazit pouze úkoly, které byly přiděleny vám (s výjimkou nepřiřazených úkolů), pomůže vám tento filtr: prirazeno: ja (celé anglicky jako assigned to: me).

Pokud byste například chtěli zobrazit úkoly s prioritou 1, které jsou přiřazeny vám, použijte: p1 & prirazeno: ja (celé anglicky jako p1 & assigned to: me).

Postranní panel (navigační nabídka) je upravitelná, takže zkontrolujte, že máte nabídku Filtry a štítky povolenou. To uděláte v Nastavení > Postranní panel (na ploše), nebo Nastavení > Navigační nabídka (na mobilním zařízení).