Představujeme priority

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Ne všechny úkoly mají stejnou důležitost. Přiřazením správných priorit uvidíte, že to nejdůležitější na vašem seznamu úkolů se vždy hlásí o pozornost jako první.

Úkolům můžete přiřadit jednu ze čtyř úrovní priority – 1 je nejdůležitější (označená červeně) a 4 je nejméně důležitá (bez barvy).

Úkoly s nejvyšší prioritou uvidíte v horní části každého denního seznamu úkolů v zobrazení Dnes a Nadcházející (jako první se zobrazují úkoly s datem i časem dokončení). Za všech okolností tedy uvidíte, na čem pracovat nejdřív. Podle priority můžete také seřadit libovolný seznam projektů.

Jak přidat nebo změnit úroveň priority

Při přidávání úkolu na libovolné platformě – na webu, desktopu nebo mobilních zařízeních – klikněte nebo klepněte na ikonu vlajky a vyberte požadovanou úroveň priority. Úroveň priority můžete také vždy změnit při úpravě úkolu, opět výběrem ikony vlajky.

Zkratky rychlého přidání

Pokud chcete prioritu přidat ještě rychleji, můžete rovnou do pole s názvem úkolu napsat p1, p2 nebo p3. Todoist automaticky rozpozná a přiřadí správnou úroveň priority hned při vytvoření úkolu.

Jak seřadit projekt nebo zobrazení podle priority

  1. Otevřete projekt nebo zobrazení, které chcete seřadit.
  2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Zobrazit.
  3. Klikněte na Řazení.
  4. Vyberte možnost Priorita.

Rychlý tip

Položky můžete rychle seřadit také zkratkou p.

Časté dotazy

Ne, název ani barvu štítku priority nelze změnit.