Nastavení opakujícího se data dokončení v Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Nejspíš se vám stane, že budete mít pravidelně se opakující úkoly: měsíční zprávy, vynášení odpadků, nezapomenout zavolat mamince na její narozeniny.

Namísto vytváření úkolu pro každý výskyt mu dejte opakující se datum dokončení.

Jakmile úkol s opakujícím se datem dokončení odškrtnete, úkol se automaticky přesune na další datum dokončení a vy se nemusíte namáhat s žádným dalším zadáváním nebo nastavováním.

Zapnutí chytrého rozpoznání data

Než opakující se datum dokončení přidáte, zkontrolujte, že je chytré rozpoznání data zapnuto:

 1. V levém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. V nabídce vyberte možnost Obecné.
 4. Zapněte možnost Chytré rozpoznání data.

Přidání opakujícího se data dokončení

Poznámka

Data dokončení v češtině a turečtině zatím nejsou podporována, musíte je psát anglicky. V tomto formuláři si podporu těchto jazyků v Todoist vyžádejte.

Do názvu úkolu zadejte přirozenými frázemi opakující se datum dokončení, například every Monday nebo every other week.

Inteligentní funkce rychlého přidání opakující se datum automaticky rozpozná, zvýrazní a přidá ho k úkolu.

recurring-dates-web-help-center.png

Rychlý tip

Datum také může být místo termínu dokončení součástí názvu úkolu.

Například v úkolu Create monthly report (Připravit měsíční zprávu) bude slovo monthly („měsíční“) označeno jako opakující se datum dokončení. Zvýraznění termínu zrušíte tak, že na něj kliknete nebo klepnete. Chytré rozpoznání data můžete také úplně vypnout.

Osvědčené postupy

Při přidávání opakujícího se data dokončení dodržujte tyto osvědčené postupy. Todoist pak data rozpozná a přidá správně:

 • Počáteční datum uvádějte na konec: every 14 days 7am starting 1 Nov (každých 14 dnů 07:00 počínaje 1. listopadem)
 • Čas dokončení uvádějte po prvním datu: every other Tues 7am starting 1 Nov (každé druhé úterý počínaje 1. listopadem
 • Uveďte dny v týdnu, kdy se bude opakující se datum opakovat: every mon, tues, wed, and fri (každé pondělí, úterý, středu a pátek)

  Tvar every day except (každý den kromě) se v Todoist jako datum dokončení nedá využít.

Příklady opakujících se dat dokončení

Při vytváření opakujících se dat dokončení existuje spousta možností, proto začneme několika základními příklady:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
every day nebo dailyKaždý den počínaje dneškem
every morningKaždý den v 09:00
every afternoonKaždý den ve 12:00
every eveningKaždý den v 19:00
every nightKaždý den v 10:00
every weekday nebo every workdayKaždé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek
every week nebo weeklyKaždý týden počínaje dneškem
every weekendKaždou sobotu
every month nebo monthlyKaždý měsíc počínaje dneškem
every 3rd fridayKaždý 3. pátek v měsíci
every 27th nebo every 27Každý 27. den v měsíci
every year nebo yearlyKaždý rok počínaje dneškem
every jan 27thKaždého 27. ledna
every last dayKaždý poslední den v měsíci
every hourOd této chvíle každou hodinu

Poznámka

Pokud naplánujete opakující se úkol na každý den, datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Přirozené fráze můžete využít k naplánování opakujících se úkolů s počátečním i koncovým datem:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
every day starting aug 3Každý den počínaje 3. srpnem (funguje i from aug 3)
every day ending aug 3Každý den počínaje dneškem a konče 3. srpnem (funguje i until aug 3)
every day for 3 weeksKaždý den po dobu příštích 3 týdnů, počínaje dneškem
every day from 10 May until 20 MayKaždý den počínaje 10. květnem a konče 20. květnem

Rychlý tip

Další informace o počátečních datech se dočtete tady.

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every 12 hours starting at 9pm

Každý den v 9:00 a 21:00

every mon, fri at 20:00

Každé pondělí a pátek ve 20:00

every 3rd friday 8pm

Každý 3. pátek v měsíci ve 20:00

every 6 weeks at 09:00 starting jan 3

Každých 6 týdnů počínaje 3. lednem, v 09:00

every fri at noon

Každý pátek ve 12:00

every mon in the morning

Každé pondělí v 09:00

in the evening every weds

Každou středu v 19:00

Poznámka

Úkoly s časy dokončení nelze nastavit nezávisle pro každý opakující se den. To znamená, že pokud vytvoříte úkol s datem dokončení every Monday, Friday at 8pm (každé pondělí, pátek ve 20:00). tak pondělní i páteční opakování bude naplánováno na 20:00.

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every monday, friday nebo ev monday, friday nebo every mon, fri

Každé pondělí a pátek

every 2, 15, 27 nebo ev 2, 15, 27

Každý 2., 15. a 27. den v měsíci

every 14 jan, 14 apr, 15 jun, 15 sep

Každý 14. leden, 14. duben, 15. červen a 15. září

every 15th workday, first workday, last workday

Každý 15. pracovní den, každý první a každý poslední pracovní den v měsíci

every 1st wed jan, 3rd thu jul

1. středa každého ledna a 3. čtvrtek každého července

Možné je i vytvořit opakující se úkol, který se opakuje v pravidelných intervalech odvíjejících se buď od původního data úkolu, nebo od data dokončení úkolu, a to zadáním frází every (každý) nebo every! (každý!). Funguje to následovně:

 • Every: Dokončení úkolu, který má datum dokončení every 3 months (každé 3 měsíce) nastaví datum dokončení úkolu na 3 měsíce po původním datu úkolu. Takže pokud vytvoříte úkol 10. ledna s datem dokončení every 3 months, bude se opakovat 10. ledna, 10. dubna, 10. července atd. bez ohledu na to, kdy úkol dokončíte.
 • Every!: Když dokončíte úkol s datem dokončení every! 3 months (každé! 3 měsíce), další datum dokončení se nastaví na 3 měsíce po dni, kdy jste úkol skutečně dokončili. Takže pokud úkol dokončíte 20. ledna, další výskyt bude 20. dubna.

Zde je pár příkladů opakujícího se data dokončení s využitím every a every!:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every 3 days

Každé 3 dny počínaje dneškem

every first workday

Každý první pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every last workday

Každý poslední pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every 3 workday

Každý 3. pracovní den (jen pondělí až pátek) počínaje dneškem

every quarter nebo quarterly

Každé 3 měsíce počínaje dneškem

every! 3 hours

Každé 3 hodiny od okamžiku dokončení úkolu

every! 5 days

Každých 5 dní ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

every! 2 months

Každé 2 měsíce ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

after 10 daysJakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days (!každých 10 dnů) počínaje dneškem

after 10 days starting 1 Aug

Jakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days (!každých 10 dnů) počínaje 1. srpnem

Varování

Every week (každý týden) je dynamické opakující se datum. To znamená, že další výskyt úkolu je naplánován podle toho, kdy jste dokončili jeho minulý výskyt.

 • Pokud například dokončíte opakující se úkol s datem dokončení každý týden v pondělí, úkol bude naplánován na následující pondělí. Pokud úkol dokončíte v úterý, bude naplánován na následující úterý.

Todoist plánuje opakující se úkoly pouze na budoucí, doposud neuplynulá data. Pokud je váš opakující se úkol už po termínu, kdy měl být dokončen, Todoist po odškrtnutí úkolu jako splněného naplánuje jeho další výskyt na další budoucí opakující se datum.

 • Pokud například vytvoříte úkol s datem dokončení every 3 months starting from 15 Jan 2023 (každé 3 měsíce počínaje 15. lednem 2023) a úkol dokončíte 19. září 2023, Todoist naplánuje další výskyt úkolu na 15. října 2023, protože 15. duben 2023 a 15. červenec 2023 už uplynuly.
Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení

every other day

Každý druhý den počínaje dneškem

every other week

Každý druhý týden počínaje dneškem

every other month

Každý druhý měsíc počínaje dneškem

every other year

Každý druhý rok počínaje dneškem

every other fri

Každý druhý pátek počínaje druhým pátkem od teď (nikoliv dalším následujícím pátkem)

Úkoly, které je potřeba udělat o svátcích, lze zadat pomocí těchto klíčových slov:

Napište totoPřidá se toto opakující se datum dokončení
new year day1. ledna
valentine nebo Valentine's Day14. února
halloween31. října
new year eve31. prosince

Poznámka

Den díkůvzdání byl dříve součástí zadávání přirozenými frázemi, ale odstranili jsme ho, protože některé země, např. Kanada, slaví Den díkůvzdání v jiné dny než USA.

Zvláštní poděkování patří našemu ambasadoru Todoist Leightonu Priceovi za poskytnutí příkladů do tohoto článku.

Zobrazení budoucích výskytů opakujících se úkolů

Budoucí výskyty při práci v rozvržení jako seznam nebo nástěnka nejsou v Todoist vidět. Je to proto, že tyto úkoly mají přesouvající se datum dokončení, nejedná se o více samostatných úkolů.

Pro příklad:

Vytvořili jste úkol s názvem „Úklid domácnosti“ a nastavili jste datum dokončení na 28. v měsíci.

Úkol je naplánován na 28. den tohoto měsíce. Po dokončení úkolu se datum dokončení posune na další opakující se datum – 28. den následujícího měsíce.

Pokud pracujete v rozvržení jako kalendář, klikněte na Zobrazit a vyberte možnost Budoucí výskyty. Zobrazí se všechny výskyty úkolu.

Přeplánování úkolu s opakujícím se datem dokončení

Pokud potřebujete odložit úkol na jiný den, přeplánujte ho.

Pokud měníte datum úkolu s opakujícím se datem dokončení, příští výskyt závisí na typu opakujícího se data dokončení:

 • Absolutní opakující se datum dokončení: Příští výskyt připadne vždy na konkrétní daný den v týdnu nebo datum v měsíci. Například: every Tues (každé úterý) nebo every 15th day (každého 15.).
 • Relativní opakující se datum dokončení: Příští výskyt závisí na nově určeném datu. Změna data úkolu tak, aby si zachoval původní vzorec opakování, není možná. Například: every week (každý týden) nebo every 12 days (každých 12 dnů).

Dokončení úkolu s opakujícím se datem dokončení

Úkol s opakujícím se datem dokončení dokončíte tak, že kliknete nebo klepnete na ikonu kroužku vedle úkolu.

Po dokončení úkolu se datum dokončení automaticky aktualizuje na další výskyt. Úkol se v seznamu dokončených úkolů v projektu nezobrazí, ale je zaznamenán v protokolu činnosti.

Pokud chcete úkol dokončit a datum dokončení na další výskyt už neaktualizovat:

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klikněte na ikonu tří teček.
 3. Klikněte na možnost Dokončit navždy.

Dokončení zpožděného úkolu s opakujícím se datem dokončení

Pokud opakování úkolu nastavíte jako every! day (každý! den) nebo every day (každý den), další datum dokončení tohoto úkolu bude nastaveno na základě data, kdy úkol dokončíte.

Pokud měl být úkol dokončen včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek. Místo toho se přesune na zítřejší datum.

Dokončení přeplánovaného úkolu s opakujícím se datem

Pokud úkol s opakujícím se datem dokončení ručně přeplánujete, budou vynechány všechny výskyty mezi současným momentem a okamžikem, kdy byl úkol ručně naplánován.

Pro příklad:

Představte si, že dnes je 1. listopadu 2000 a úkol má dokončení vždy 1. prosince.

Pokud bude úkol přeplánován na 5. ledna a dokončen před tímto dnem nebo přesně v tento den, nejbližší výskyt úkolu je tímto dokončen. Další výskyt od 5. ledna je 1. prosince 2001.

Úkol teď tedy má dokončení 1. prosince 2002.

Zrušení dokončení úkolu s opakujícím se datem dokončení

Jakmile úkol s opakujícím se datem dokončení odškrtnete, v levém dolním rohu Todoist se objeví vyskakovací okno Vrátit zpět, které však vykoukne jen na několik vteřin.

Recurring Date.png

Pokud jste se úkol rozhodli nakonec nedokončovat, klikněte na Vrátit zpět. Opakující se datum dokončení se vrátí na původní datum před dokončením.

Pokud jste úkol dokončili a možnost Vrátit zpět už není k dispozici, dokončení úkolu už není možné zvrátit.

Časté dotazy

Ne. Pokud naplánujete opakující se úkol s parametrem every! day (každý! den) nebo every day (každý den), datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Ano, ale jen pokud přidáváte data dokončení se stejným vzorcem. Například every Monday, Tuesday (každé pondělí, úterý).

Nemůžete přidat opakující se data dokončení s využitím více než jednoho operátoru every (každý) nebo s využitím odlišného vzorce opakujícího se data. Například vzorec every Monday every 1 hour (každé pondělí každou hodinu) nebude fungovat.

Zobrazení všech nadcházejících výskytů úkolů není v Todoist možné. Je to kvůli tomu, že opakující se úkol je jeden úkol s pohyblivým datem dokončení, ne několik oddělených úkolů.

Pokud například vytvoříte úkol Uklidit doma a nastavíte datum dokončení na monthly on the 28th (měsíčně 28.), úkol se naplánuje na 28. den tohoto měsíce. Až bude úkol dokončen, datum dokončení se přesune na další opakující se datum – v tomto případě 28. den příštího měsíce.

Můžete to udělat tak, že si úkol naplánujete na několik dní v týdnu a přidáte také konkrétní koncové datum.

Pokud například chcete naplánovat úkol na tuto středu, pátek a sobotu, stačí jednoduše nastavit datum dokončení na every Wednesday, Friday, Saturday ending Saturday (každou středu, pátek, sobotu, konec v sobotu). Úkol se už po sobotě nebude opakovat.

Pokud chcete odložit opakující se úkol, použijte plánovač úkolů. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši (web, Windows, macOS) nebo ho potáhněte vlevo (iOS, Android) a vyberte z něj nové datum.

Poznámka

Pokud u opakujícího se úkolu napíšete nové datum dokončení, zcela změníte datum dokončení úkolu a přijdete o nastavená opakování.

Všechny opakující se úkoly na svém účtu můžete zobrazit buď vyhledáním slova recurring (opakující se), nebo zadáním slova recurring jako dotazu filtru.

U opakujících se úkolů se obecně zobrazuje pouze nejbližší následující výskyt.

Pokud jste však uživatelem tarifu Pro nebo Business, budete mít přístup k rozvržení jako kalendář. Pokud se na zobrazení Nadcházející podíváte v rozvržení jako kalendář, uvidíte všechny budoucí výskyty svých opakujících se úkolů. Tuto možnost můžete zapnout nebo vypnout v možnostech zobrazení.