Představujeme oddíly

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Když si velký projekt rozdělíte do menších a lépe zvladatelných částí, hned se na něm bude pracovat lépe. Přidejte si do projektu oddíly a příslušné úkoly přetáhněte do oddílu, do kterého patří. Práce na projektu pak půjde mnohem snáze (než když byste se nechali zahltit jedním dlouhým seznamem).

Přidání oddílu do projektu

Začněte přidáním oddílu, ve kterém si můžete úkoly zorganizovat podle sebe.

 1. Vpravo nahoře v projektu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu a klikněte na Přidat oddíl.

Rychlý tip

Oddíl přímo nad nebo pod už vytvořeným oddílem vytvoříte tak, že najedete myší mezi oddíly a kliknete na zobrazený řádek Přidat oddíl.

Přidání úkolů do oddílů

Projekty si zorganizujte tak, že k oddílům přidáte úkoly.

Přidání nového úkolu do oddílu

Nové úkoly můžete k oddílu přidat čtyřmi způsoby:

 • Kdekoliv v projektu vytvořte úkol a pak ho přetáhněte pod oddíl (ujistěte se, že než do oddílu začnete úkol přetahovat, oddíl je rozbalen).
 • Rozbalte oddíl, ke kterému si přejete nový úkol přidat, a pak klikněte na možnost Přidat úkol.
 • Pokud už se nacházíte v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud se nenacházíte v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, můžete napsat znak # následovaný názvem projektu, pak znak / následovaný názvem oddílu (například #Práce /Porady).
 • Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu, pak buď klikněte na ikonu projektů, nebo napište /Název oddílu ihned po názvu úkolu, čímž úkol přidáte do oddílu.

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

Stávající úkol můžete do oddílu přidat dvěma způsoby:

 1. Pokud to bude potřeba, oddíl, ke kterému chcete přidat nový úkol, rozbalte.
 2. Přetáhněte úkol do oddílu.
 3. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 4. Využijte ikonu projektů, nebo hned za název úkolu napište /Název oddílu.

Pokud úkol není ve stejném projektu jako oddíl:

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Kliknutím na ikonu projektů vyberte nový projekt a oddíl.

Rychlý tip

Do názvu úkolu zadejte znak # následovaný názvem projektu. Pak zadejte znak / následovaný názvem oddílu (například: #Práce /Porady). Díky tomu úkol rychle přiřadíte do nového projektu i oddílu. Pokud chcete do oddílu přesunout několik úkolů současně, využijte funkci několikanásobného výběru.

Přejmenování oddílu

 1. Klikněte na název oddílu.
 2. Napište nový název oddílu.
 3. Klikněte na Uložit.

Přesun oddílu

Upřednostňujete oddíl na jiném místě v projektu, nebo dokonce v úplně jiném projektu? Žádný problém, můžete ho přesunout v několika málo krocích.

Přesun oddílu v rámci stejného projektu

Oddíl jednoduše přetáhněte na novou pozici a uvolněte ho.

Duplikace oddílu

Oddíl a všechny úkoly v něm duplikujte kliknutím nebo klepnutím na ikonu tří teček napravo od názvu oddílu a výběrem možnosti Duplikovat oddíl.

Archivace oddílu

Oddíl v projektu můžete archivovat kdykoliv. Úkoly v archivovaném oddílu budou označeny jako dokončené.

 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Archivovat.

Pokud chcete archivovaný oddíl zobrazit, v pravém horním rohu projektu klikněte na Zobrazit a zapněte možnost Dokončené úkoly. Archivované oddíly se zobrazí šedě a úkoly v těchto oddílech uvidíte jako dokončené.

Rychlý tip

Pokud chcete obnovit archivovaný oddíl, klikněte na ikonu tří teček vpravo a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu. Úkoly v oddílu zůstanou dokončené.

Smazání oddílu

Pokud se k oddílu a jeho úkolům nepotřebujete vracet, můžete ho trvale smazat.

Varování

 • Jakmile oddíl smažete, smažou se i všechny jeho aktivní a dokončené úkoly. Pokud chcete smazaný oddíl obnovit, naimportujte zálohu.
 • Pokud chcete oddíl smazat, ale chcete zachovat jeho úkoly, vyberte je a klepnutím na ikonu Přesunout do... je přesuňte do jiného oddílu nebo projektu.
 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Smazat.

Časté dotazy

V každém projektu můžete vytvořit až 20 oddílů.

Ne, ty lze přidat jen k úkolům.

Ne, oddíly není možné přiřazovat uživatelům.

Ne. Oddíl můžete pouze archivovat. Abyste v daném oddílu dostali karmu za aktivní úkoly, nezapomeňte je nejdříve dokončit.

Ne, archivovat můžete pouze oddíly a projekty. Jednotlivé úkoly můžete dokončovat a mazat.

Ne. Pokud chcete archivovat oddíl, ale ponechat jeho aktivní úkoly, budete je muset z oddílu přesunout. To lze rychle udělat několikanásobným výběrem úkolů a zvolením oddílu nebo projektu, kam úkoly přesunout.

Ano, speciální znaky jako # " ( ) | & ! _ - nebo , podporujeme.

Oddíl můžete přesunout do projektu pouze v rámci stejného týmu.