Představujeme úkoly


Úkoly jsou vůbec nejdůležitější funkcí aplikace Todoist. Úkol si můžete vytvořit na cokoliv:

 • Nechcete zapomenout zavolat mamince? Vytvořte si úkol!
 • Chystáte se na důležitou pracovní poradu a nechcete zapomenout nezbytné dokumenty? To chce úkol!
 • Potřebujete cestou domů koupit mléko? Už určitě sepisujete úkol!

Přečtěte si, jak úkoly vytvářet, upravovat, plánovat a odstraňovat.

Vytvoření úkolu

Úkol můžete vytvořit různými způsoby:

 • Kliknutím nebo klepnutím na ikonu + otevřete rychlé přidání.
 • Na ploše nebo webu: v projektu, štítku nebo filtrovaném zobrazení klikněte na možnost Přidat úkol.
 • V zobrazení úkolu můžete vytvořit dílčí úkoly kliknutím nebo klepnutím na možnost Přidat dílčí úkol.

Úprava úkolu

Občas je potřeba přiřadit úkolu nové datum dokončení, štítek, oddíl nebo prioritu. Úkol můžete změnit několika způsoby:

 • Změny názvu úkolu, data, projektu, priority a dalšího proveďte v zobrazení úkolu.
 • Úkol můžete rychle přidat nebo změnit tak, že přidáte zkratky rychlého přidání hned za název úkolu.

  Do názvu úkolu například přidejte následující:

  #Práce today

  Tím úkol přesunete do projektu #Práce a datum dokončení nastavíte na dnešek.

 • V Todoist na iOS a Androidu provádějte rychlé změny úkolů pomocí kontextových nabídek.
 • Klikněte na ikonu táhla přetažení a úkoly přetáhněte mezi oddíly. Pokud však máte v zobrazení (například zobrazení Dnes) aktivováno seskupování, úkoly mezi skupinami přesunovat nemůžete.

Dokončení úkolu

Dokončování úkolů je s přehledem ta nejuspokojivější část práce s Todoist.

Jakmile je úkol dokončen, klikněte nebo klepněte na kroužek vedle úkolu.

Při práci s úkoly v oddílech zůstávají dokončené úkoly v oddílech, ve kterých byly dokončeny. Pokud chcete dokončený úkol přesunout do jiného oddílu, nejprve mu zrušte dokončení. Pak ho můžete přesunout do jiného oddílu.

Zapnutí zvuku dokončeného úkolu

Pro zvýšení motivace si zapněte zvuk dokončeného úkolu, který se přehraje vždy, když dokončíte nějaký úkol.

 1. V levém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Obecné.
 4. Přejděte dolů na položku Zvuk a vzhled.
 5. Zvuk dokončeného úkolu si zapněte na počítači, webu nebo mobilním zařízení.

Zrušení dokončení úkolu

Pokud dokončíte úkol, který jste ale dokončit nechtěli, nebo pokud potřebujete vrátit dokončený úkol zpět, dokončení můžete samozřejmě zrušit.

Dokončení úkolu zrušíte následovně:

 1. Vpravo nahoře v projektu klikněte na možnost Zobrazit.
 2. Zapněte možnost Dokončené úkoly.
 3. Dokončení úkolu zrušíte tak, že kliknete na ikonu zaškrtávací značky.

Přeplánování úkolu

Ne vždycky je možné dokončit během dne vše, co jsme si stanovili. A to je v pořádku! Todoist umožňuje flexibilitu a usnadňuje odkládání úkolů na později.

Přeplánování jednotlivého úkolu

 1. Umístěte ukazatel myši na úkol, který chcete odložit, a klikněte na ikonu kalendáře.
 2. Nové datum dokončení úkolu vyberte kliknutím na jednu ze zkratek nebo výběrem nového data dokončení v kalendáři.

Přeplánování několika úkolů současně

 1. Stiskněte Ctrl (Windows) nebo Cmd (macOS) a kliknutím na každý úkol je vyberte, nebo výběr zrušte. Pokud chcete vybrat určitý rozsah úkolů, podržte Shift a klikněte na první a poslední úkol v rozsahu.
 2. V panelu, který se objeví nahoře, klikněte na Datum dokončení a všem vybraným úkolům vyberte nové datum dokončení.

Přeplánování úkolu v zobrazení Dnes a Nadcházející

 1. Umístěte ukazatel myši na úkol, který chcete odložit, klikněte na šedé táhlo, které se objeví nalevo od názvu úkolu, a podržte ho.
 2. Přetáhnutím a vložením úkolu na pozdější datum tento úkol odložíte.

Přeplánování všech zpožděných úkolů v zobrazení Dnes a Nadcházející

 1. Vpravo nahoře ve zpožděných úkolech klikněte na možnost Přeplánovat.
 2. Pro všechny zpožděné úkoly vyberte nové datum dokončení.

Pokud odložíte opakující se úkol s relativním opakováním (například každé dva týdny) úkol se bude opakovat dva týdny od nového data dokončení.

Pokud odložíte opakující se úkol, který se opakuje v určité datum nebo den v týdnu, například každé pondělí, opakování se nezmění.

Smazání úkolu

Pokud chcete ze seznamu úkolů smazat úkol, aniž byste ho dokončovali, můžete to udělat následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol, který chcete z Todoist smazat.
 2. V rozevírací nabídce vyberte možnost Smazat úkol.
 3. Potvrďte kliknutím na Smazat.

Časté dotazy

Dokončení opakujících se úkolů je možné zrušit hned poté, co byl výskyt úkolu dokončen, a to kliknutím na Vrátit zpět ve vyskakovacím okýnku (web, Windows, macOS) nebo klepnutím na Vrátit zpět ve vyskakovacím okýnku (iOS, Android), které se objeví v dolní části obrazovky.

Vrátit zpět předchozí výskyt úkolu není možné. Pokud máte například úkol s dokončením každý den a dokončíte ho dnes, vrátit zpět můžete pouze dnešní úkol. Předchozí výskyty úkolu není možné vrátit zpět.

Upozorňujeme, že jakmile vyskakovací okýnko zmizí, opakující se úkol už nebude možné vrátit zpět. Místo toho můžete vytvořit nový úkol nebo jen přeplánovat stávající přidáním nového opakujícího se data dokončení, které začíná předchozím výskytem.

Jakmile budete s opakujícím se úkolem hotovi, stačí ho jednoduše dokončit navždy:

Pravým tlačítkem myši klikněte na úkol a vyberte možnost Dokončit navždy.