Představujeme týmy


Tým si představte jako místo, kam ukládat informace a kde je organizovat.

Oddělte osobní úkoly od sdílených a poskytněte členům týmu sdílený prostor pro spolupráci.

Uživatelé tarifů Beginner a Pro mohou vytvořit jeden tým zdarma. Po upgradu na týmový tarif Business můžete vytvořit další tým zdarma. Vždy se také můžete přidat k libovolnému týmu, do kterého vás někdo odděleně pozve.

Varování

Přesouvat projekty mezi týmy momentálně není možné, ale na zavedení této možnosti pracujeme. Než se tak stane, projekt můžete exportovat a importovat do jiného týmu.

Založení nového týmu

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V levé nabídce přejděte na konec.
 3. Klikněte na možnost Přidat tým.
 4. Zadejte název týmu.
 5. Pokud bude potřeba, zadejte e-mailové adresy kolegů z týmu.
 6. Klikněte na možnost Přidat tým.

Poznámka

Vytvářet týmy v Todoist na zařízeních s Androidem nebo iOS momentálně není možné.

Pozvěte do týmu ostatní

Ostatní kolegy můžete do týmu pozvat e-mailem nebo sdílením odkazu s pozvánkou:

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V postranním panelu klikněte na svůj tým.
 3. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Pozvat členy.
 4. Využijte jednu z těchto dvou dostupných možností:
 • Pozvat odkazem: Zkopírujte odkaz s pozvánkou a pošlete ji každému, koho chcete pozvat do svého týmu. Dotyčný bude přidán jako člen (na tarifu Business) nebo jako správce (na bezplatném týmovém tarifu).
 • Pozvat e-mailem: Zadejte e-mailovou adresu osoby, vyberte její týmovou roli a klikněte na možnost Odeslat pozvánky. Dotyčný obdrží e-mail s pozvánkou do vašeho týmu.

Když někoho pozvete do týmu, bude automaticky přidán jako člen (v tarifu Business), nebo jako správce (v bezplatném týmovém tarifu). Více informací o jednotlivých rolích najdete tady.

Odebrání uživatele z týmu

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Otevřete tým, ze kterého chcete někoho odebrat.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu členů.
 4. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a vpravo od jejího jména klikněte na její roli (správce, člen nebo host).
 5. Vyberte možnost Odebrat z týmu.

Varování

Odebírat někoho z týmu mohou pouze správci.

Odchod z týmu

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V postranním panelu klikněte na svůj tým.
 3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu nastavení.
 4. Klikněte na možnost Odejít z týmu.

Smazání týmu

Varování

Jakmile tým smažete, všechna jeho data budou okamžitě a trvale odstraněna, a to včetně všech projektů, úkolů, komentářů a souborů. Tento krok nelze vzít zpět. Tato akce se týká vašich dat i dat všech ostatních v tými.

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Klikněte na tým, který chcete smazat.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na možnost Smazat tým.

Varování

Mazat týmy mohou pouze správci.

Nápověda

Pokud při vytváření nebo správě týmu narazíte na nějaké problémy, dejte nám vědět.