Správa tarifu a fakturačních údajů týmu


Každý tým má vlastní fakturaci, což znamená, že pokud chcete mít několik týmů, které budou všechny mít funkce tarifu Business, musíte na tarif Business upgradovat každý tým.

Kromě toho je každý tým fakturován na základě počtu uživatelů v každém fakturačním cyklu.

Způsoby platby

Za tým můžete zaplatit libovolnou podporovanou platební kartou:

 • American Express
 • China UnionPay (CUP)
 • Discover & Diners Club
 • eftpos Australia
 • Japan Credit Bureau (JCB)
 • Mastercard
 • Visa

Objednávky momentálně bohužel nepodporujeme.

Oprávnění

Provádět změny ve fakturaci týmu a přidávat a odebírat jeho členy může mezi fakturačními cykly pouze správce týmu.

Na faktuře to bude vypadat takto:

Pokud využíváte měsíční fakturaci a v polovině fakturačního cyklu do týmu přidáte nové členy, na příští měsíční faktuře vám bude účtováno předplatné za tyto členy na následující měsíc a také poplatky podle doby, po kterou byli do týmu zařazeni v předchozím měsíci.

Pokud využíváte roční fakturaci a v polovině fakturačního cyklu do týmu přidáte nové členy, následující měsíc vám pošleme fakturu, která se bude odvíjet od původního data vašeho nákupu. Faktura bude obsahovat poplatky za všechny nové členy za zbývající část jejich ročního předplatného a také poplatky na základě doby, po kterou byli noví členové zařazeni do týmu během předchozího ročního fakturačního období.

Pokud některého z členů týmu odeberete, bude vám účtován poplatek pouze za dobu, po kterou byl tento člen do týmu skutečně zařazen. Ekvivalent doby, po kterou odebraný člen už součástí týmu nebyl, vám bude připsán zpět na účet. Tato ekvivalentní částka bude také okamžitě odečtena od částky splatné při příští měsíční nebo roční faktuře.

Jak se dostat k fakturaci týmu

Pokud jste správcem týmu, do fakturace týmu se dostanete následovně:

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. V levém postranním panelu najděte tým, jehož fakturaci chcete zobrazit.
 5. Pod názvem týmu klikněte na položku Fakturace.
 6. Klikněte na možnost Správa fakturace.

Jak se dostat ke starým fakturám

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. V levém postranním panelu najděte tým, jehož staré faktury si chcete prohlédnout.
 5. Pod názvem týmu klikněte na položku Fakturace.
 6. Klikněte na možnost Zobrazit historii fakturace.

Poznámka

Pokud jste si tarif Todoist Business předplatili před březnem 2022, budete mít přístup ke všem fakturám před tímto datem, a to přes stránku nastavení předplatného.

Upgrade na tarif Business

Varování

Pokud používáte Todoist na iOS nebo na Android, přechod na vyšší nebo nižší tarif týmu musíte provést v Todoist ve webovém prohlížeči.

Při upgradu týmu na tarif Business získá každý člen týmu ve svých osobních projektech automaticky přístup k funkcím tarifu Pro.

Tým upgradujte následovně:

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Otevřete nastavení týmu.
 3. V levém postranním panelu najděte tým, který chcete upgradovat.
 4. Klikněte na možnost Fakturace.
 5. Klikněte na Upgradovat.

Správce týmu po dokončení platby nedostane účtenku automaticky. Účtenky však kdykoliv najdete v nastavení fakturace týmu.

Přechod týmu na nižší tarif

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. V levém postranním panelu najděte tým, u kterého chcete přejít na nižší tarif.
 5. Pod názvem týmu klikněte na položku Fakturace.
 6. Klikněte na možnost Správa fakturace.
 7. Vyberte možnost Zrušit tarif.

Časté dotazy

Ne. Přenášení kreditů mezi týmy není možné.

Ne. Pokud jste změnili fakturační adresu nebo DIČ, zpětná úprava minulých faktur není možná. Pokud potřebujete aktualizovanou fakturu, dejte nám vědět.

Pokud za tarif Pro nebo Business chcete vrátit peníze, musíte o to požádat do 30 dnů od zakoupení předplatného a zároveň musíte využívat roční platbu, (pokud platné právní předpisy nestanovují jinak). Peníze za měsíční předplatné bohužel není možné vrátit. Podrobnosti se dočtete v tomto článku.

Pokud jste si zaplatili tarif Pro a přejdete na tarif Business ještě před vyčerpáním celého času tarifu Pro, zbývající čas tarifu Pro bude v rámci vašeho účtu přičten jako kredit v našem systému. Upozorňujeme však, že tento kredit lze použít pouze k úhradě předplatného tarifu Pro.

Pokud do 30 dnů od předplacení tarifu Pro přejdete na tarif Business, možná budete mít nárok na vrácení celé částky. Podrobnosti se dočtěte v tomto článku.