Rychlejší navigace pomocí nabídky příkazů a klávesnice

K dispozici na

 • Business
 • Beginner
 • Pro

Platformy

 • Web
 • macOS
 • Windows 10

Upravujte seznam úkolů a procházejte ho bez nutnosti brát do ruky myš. Využijte pokročilou navigaci pomocí klávesnice, klávesových zkratek a nabídky příkazů.

Rychlý tip

Celý přehled dostupných zkratek najdete kliknutím na klávesu otazníku. Otevře se seznam klávesových zkratek. Případně použijte nabídku příkazů (⌘ + K nebo Ctrl + K).

Jak se v Todoist pohybovat pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete:

 • Rychle přeskakujte z úkolu na úkol pomocí šipky dolů (nebo J) a šipky dolů (nebo K).
 • Provádějte akce jako výběr (X), úprava (⌘ + E nebo Ctrl + E), komentování (C), plánování (T) nebo otevírání úkolů (Enter) a další.
 • Dokončete úkol stisknutím E.

V zobrazení jako nástěnka se přesouvejte mezi úkoly z různých oddílů zleva doprava pomocí šipky vlevo a šipky vpravo.

Klávesou Tab se v aplikaci zaměřte na různé prvky úkolu. Zpět se pohybujte klávesami Shift + Tab.

cmd-k-help-center.png

 • Domovská obrazovka (H).
 • Dnes (G, pak T).
 • Nadcházející (G, pak U).
 • Projekty (G, pak P).
 • Štítky (G, pak L).
 • Oznámení (O, pak N).
 • Nastavení (O, pak S).
 • Filtry a štítky (G, pak V).

Co je nabídka příkazů?

Nabídka příkazů umožňuje všechny tyto klávesové zkratky vyhledat a použít. Nabídku příkazů můžete považovat za centrum akcí v aplikaci Todoist, které vám pomůže procházet, přidávat a upravovat úkoly bez nutnosti pouštět klávesnici z ruky.

Na klávesnici naleznete spoustu jednopísmenných a kombinovaných příkazů, které jsou rychlejší než práce s myší. Jedná se například o dokončení úkolu, vyhledání konkrétního projektu nebo jednoduchou navigaci zpět na domovskou obrazovku.

Rychlý tip

Hledáte konkrétní úkon? Vyhledejte ho vepsáním do nabídky příkazů a seznam se zúží na dostupné akce. Procházejte možnostmi pomocí šipky dolů a šipky nahoru a vyberte stisknutím Enteru.

Přístup k nabídce příkazů

Stiskněte klávesové zkratky ⌘ + K na macOS, nebo Ctrl + K na Windows.

Rychlý tip

Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si naše články o klávesových zkratkách a jak pracovat s vyhledáváním.