Nastavení fixního nebo plovoucího času úkolu

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Při nastavování času úkolu se vám občas bude hodit, aby se čas upravil v závislosti na časovém pásmu, ve kterém se nacházíte. Jindy se zase bude hodit, aby čas zůstal zafixován ve vašem časovém pásmu bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.

Mezi oběma možnostmi můžete vybrat tak, že si u úkolů nastavíte buď plovoucí čas, nebo fixní čas. Budete tak mít jistotu, že úkoly budou dokončeny, kdy je skutečně třeba, ať už jste kdekoliv. Dole uvádíme informace o každé z možností.

Plovoucí čas

Pokud nastavíte plovoucí čas, čas dokončení úkolu zůstane stejný bez ohledu na to, kde ve světě se nacházíte. Například úkol s časem dokončení v 09:00 newyorského času bude mít čas dokončení 09:00 i londýnského času.

Pokud odcestujete z New Yorku do Londýna, čas dokončení úkolu zůstane na 09:00. Pokud projekt nasdílíte s někým v Londýně, úkol bude mít čas dokončení v 09:00 pro vás oba, i když vy a váš spolupracovník nejste ve stejném časovém pásmu.

Veškeré časy dokončení v Todoist jsou ve výchozím stavu plovoucí.

Fixní čas

Pokud nastavíte fixní čas, čas dokončení úkolu se upraví na základě daného časového pásma. Například úkol s časem dokončení v 09:00 newyorkského času bude mít čas dokončení ve 14:00 londýnského času.

Pokud odcestujete z New Yorku do Londýna, datum dokončení úkolu se aktualizuje na 14:00. Pokud projekt nasdílíte s někým v Londýně, čas dokončení úkolu se objeví jako 09:00 pro vás a 14:00 pro spolupracovníka.

Poznámka

Při výběru fixního času můžete zvolit pouze své aktuální časové pásmo. V případě, že jiný uživatel zvolil jiné časové pásmo, zobrazí se také třetí možnost, která umožňuje zachovat aktuální časové pásmo úkolu.

U úkolu vyberete plovoucí nebo fixní čas na libovolné platformě:

  1. Při přidávání nebo úpravě úkolu klikněte v zobrazení úkolu na pole Datum dokončení nebo na ikonu kalendáře.
  2. V dolní části plánovače klikněte na možnost Čas.
  3. Zadejte čas dokončení úkolu a v nabídce klikněte na možnost Časové pásmo.
  4. Vyberte, jestli chcete využít fixní, nebo plovoucí čas.

    Pokud už časové pásmo úkolu nastavil některý kolega, zobrazí se třetí možnost pásmo zachovat.

  5. Změny uložte kliknutím na Uložit.

Časté dotazy

Časy dokončení úkolů jsou ve výchozím stavu plovoucí.

Ne. Máte možnost vybrat pouze své aktuální časové pásmo, pokud ovšem časové pásmo už nenastavil někdo jiný. V takovém případě si budete moci zvolit ponechání stávajícího časového pásma úkolu.

Nastavením plovoucího času u úkolů zajistíte, že čas dokončení zůstane stejný napříč všemi zařízeními, bez ohledu na časové pásmo, na které byly nastaveny.