Úkoly vytvořené v rozšíření Gmail otevírají jiný účet Gmail


Jakmile přidáte úkol pomocí rozšíření Todoist Gmail, úkol se uloží s adresou URL přidávaného e-mailu. Pokud jste aktuálně přihlášeni k více gmailovým účtům, Google k adresám URL přidá číslo, které určuje, ke kterému účtu je e-mail přiřazen.

Číslo zkrátka určuje pořadí, v jakém jste se k těmto účtům přihlásili. První účet, ke kterému se přihlásíte, bude mít číslo „0“, druhý účet bude mít číslo „1“ atd. Vypadá to takhle:

Takže pokud jste se přihlásili ke svému osobnímu, pracovnímu a podnikatelskému gmailovému účtu v tomto pořadí, jejich příslušné odkazy budou vypadat takto:

(Všimněte si čísla na konci každé adresy URL.)

Pokud se ke všem těmto gmailovým účtům přihlásíte znovu, ale tentokrát v jiném pořadí, čísla budou přiřazena k jiným účtům. Například:

Před změnou přihlašovacího pořadí by odkaz https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad odkazoval na e-mail odpovídající osobnímu účtu.

Po změně přihlašovacího pořadí bude odkazovat na pracovní účet. Jelikož odkaz otevře jiný gmailový účet, e-mail už nebude přístupný.

Aby odkazy zase fungovaly, musíte se ke svým gmailovým účtům znovu přihlásit ve stejném pořadí, v jakém jste tyto e-maily původně přidali jako úkoly.