Role a přístupy v týmech

K dispozici na

 • Business

Uživatelské role pomáhají řídit, k čemu mají lidé ve vašem týmu přístup. V týmu jsou k dispozici tři uživatelské role: správce, člen (jen na tarifu Business) a host.

Správce

Při vytvoření týmu je vám automaticky přiřazena role správce. Roli administrátora můžete udělit také členům týmu. Na bezplatném týmovém tarifu dostává ve výchozím stavu roli administrátora každý uživatel pozvaný do týmu. Pokud to chcete jinak, vyřešit to lze pouze upgradem na tarif Business.

Jako správce budete mít plný přístup a kontrolu nad týmem. Následuje výčet možností správce:

 • ✅ Prochází všechny viditelné projekty v týmu, prohlíží je a přidává se k nim
 • ✅ Vytváří v týmu nové projekty
 • ✅ Zve lidi od týmu a také je odebírá
 • ✅ Mění role lidí v týmu
 • ✅ Spravuje hosty
 • ✅ Mění nastavení celého týmu
 • ✅ Tým může trvale smazat
 • ✅ Spravuje fakturaci týmu
 • ✅ Vlastní data přidaná do týmového pracovního prostoru

Člen

Jako člen můžete spolupracovat v celém týmu, ale váš přístup k nastavení celého pracovního prostoru je omezený. Následuje výčet možností člena:

 • ✅ Prochází všechny viditelné projekty v týmu, prohlíží je a přidává se k nim
 • ✅ Vytváří v týmu nové projekty
 • ✅ Zve lidi od týmu
 • ❌ Neodebírá lidi z týmu
 • ❌ Nemění role lidí v týmu
 • ❌ Nespravuje hosty
 • ❌ Nemění nastavení celého týmu
 • ❌ Tým nemůže trvale smazat
 • ❌ Nespravuje fakturaci týmu
 • ❌ Nevlastní data přidaná do týmového pracovního prostoru

Poznámka

Role člena je k dispozici pouze v tarifu Business. V bezplatném týmovém tarifu má status správce automaticky každý, kdo je do týmu pozván.

Host

Host je osoba mimo tým, která je pozvána do konkrétního projektu. Za hosty nic neplatíte a na faktuře nebudou nijak uvedeni.

Jako host budete mít přístup pouze k projektům, do kterých jste pozváni. Host nemůže provádět následující:

 • ❌ Neprochází všechny viditelné projekty v týmu, neprohlíží je a nepřidávají se k nim
 • ❌ Nevytváří v týmu nové projekty
 • ❌ Nezve lidi to týmu a neodebírá je
 • ❌ Nemění role lidí v týmu
 • ❌ Nespravuje ostatní hosty
 • ❌ Nemění nastavení celého týmu
 • ❌ Tým nemůže trvale smazat
 • ❌ Nespravuje fakturaci týmu
 • ❌ Nevlastní data přidaná do týmového pracovního prostoru

Pozvání hosta do projektu

 1. Vyberte projekt, který ve svém týmu chcete sdílet s hostem.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Sdílet.
 3. Napište e-mailovou adresu osoby.
 4. Klikněte na nabídku rolí a vyberte možnost Host.
 5. Klikněte na Pozvat.

Poznámka

Jako správce můžete spravovat přístup hostů v nastavení členů. Hostovi můžete udělit roli člena nebo ho odebrat z projektů v týmu.

Funkce pouze pro správce

Jako správce máte přístup k následujícím funkcím:

 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Klikněte na možnost Členové vpravo nahoře.
 3. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a vpravo od jejího jména klikněte na její roli (správce, člen nebo host).
 4. Klikněte na možnost Odebrat z týmu.
 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Vpravo nahoře vyberte možnost Členové. Zobrazí se seznam členů týmu.
 3. Klikněte na nabídku rolí a vyberte příslušnou roli (člen, nebo správce).

Poznámka

Roli člena nelze změnit na roli hosta, protože členové jsou součástí celého týmu a hosté mají přístup pouze ke konkrétním projektům. Pokud tohle přesto chcete udělat, nejprve člena z týmu odeberte (v nastavení Členové), čímž mu přístup do týmu odstřihnete, a pak ho pozvěte do konkrétních projektů jako hosta.

Přístup hostů je ve výchozím nastavení zapnutý, ale správci ho mohou vypnout:

 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 3. Pod položkou Zabezpečení přepněte možnost Vypnout hosty.

Ozvěte se nám

Pokud máte s rolemi nebo oprávněními v týmu potíže, ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme, ať už to bude David, Diane, Stacey, nebo někdo z našich 14 dalších kolegů.