Časté dotazy k týmovým pracovním prostorům


Získal váš tým v Todoist Business přístup k týmovému pracovnímu prostoru? Nabízíme několik nejčastějších dotazů, které vám usnadní začátek:

Začínáme

Největší rozdíl je v tom, že teď máte se svým týmem přístup ke sdílenému pracovnímu prostoru – ten se nachází vedle vašich osobních úkolů a projektů, ale odděleně od nich.

 • Týmový pracovní prostor představuje sdílené místo na úkoly a projekty vašeho týmu. Všichni členové vašeho týmového pracovního prostoru uvidí všechny projekty, které se v něm nacházejí – a to jak aktivní, tak ty archivované. Mohou se k nim také libovolně přidávat. Týmové prostory však také můžete nastavit jako soukromé.
 • Oproti tomu osobní projekty jsou určeny jen pro vás. Projekty a úkoly v těchto projektech váš tým neuvidí, pokud je ovšem nenasdílíte. Pokud někdy z týmu odejdete, o přístup ke všemu ve svém osobním projektu nepřijdete.

Pokud jste správce týmu, na záložce Členové v nastavení týmu zjistíte, kdo má k týmovým projektům přístup. Můžete tam také měnit uživatelské role a oprávnění.

To však jen kloužeme po povrchu. Přečtěte si o všech nových funkcích určených k podpoře týmové práce.

 • Pokud používáte webovou aplikaci Todoist, stisknutím ⌘R (macOS) nebo Control + R (Windows) obnovíte stránku.
 • Pokud používáte aplikaci Todoist na ploše nebo mobilních zařízeních, z aplikace Todoist se odhlaste a znovu přihlaste.
 • Na všech svých zařízeních aktualizujte Todoist na nejnovější verzi.

Pokud ani po provedení výše uvedených kroků stále nemáte přístup, napište nám.

Sdílené projekty se skvěle hodí pro ad hoc spolupráci. Když ale spolupracujete se stálou skupinou lidí, kteří všichni potřebují přístup ke stejným projektům a informacím, nejlépe se vám bude spolupracovat v týmovém pracovním souboru.

V týmovém pracovním prostoru:

 • Spolupráce je jednodušší a transparentnější díky sdílenému přehledu, který jasně vidí všichni v týmu.
 • Odkazování na projekty, oddíly a úkoly je jednoduché, stačí nasdílet odkaz.
 • Vlastnictví dat (co patří týmu a co jednotlivcům) je teď nad slunce jasné.
 • Na záložce Členové máte větší kontrolu nad tím, kdo a kam má v týmu přístup.

V nadcházejících měsících budeme v přidávání dalších funkcí určených pro spolupráci pokračovat, a to zejména na základě reálné zpětné vazby od týmů, jako je ten váš.

Se zavedením týmových pracovních prostorů v týmech na tarifu Business už výchozí složku Týmová schránka nenajdete.

Pokud jste složku Týmová schránka dřív využívali, teď z ní máte běžný projekt v týmovém pracovním prostoru, který můžete libovolně přejmenovat a upravovat. Tento projekt je stále sdílen se všemi stávajícími členy vašeho týmu, noví členové však do něj už nebudou přidáváni automaticky.

Pokud projekt Týmová schránka chcete v postranním panelu vidět trvale, přidejte si ho do oblíbených položek.

Složky nahrazují dílčí projekty coby způsob sdílené organizace týmových pracovních prostorů.

Týmové projekty seskupujte podle klienta, oddělení, činnosti – prostě podle čehokoliv, co vašemu týmu nalezení potřebných projektů usnadní.

Jakmile přesunete stávající nadřazený projekt s dílčími projekty do týmového pracovního prostoru, automaticky pro ně vytvoříme složku tak, aby se zachovala hierarchie projektů.

Práce s týmy

Každý účet je omezen na jeden bezplatný tým. Placených týmů si můžete vytvořit, kolik jen chcete, ale každý tým je účtován zvlášť. To znamená, že pokud máte stejného člena ve dvou různých týmech v tarifu Business, budete za něj platit dvakrát.

Vytvoření druhého týmu doporučujeme pouze v případě, že potřebujete spolupracovat s jinou skupinou lidí. Pokud vám stačí organizovat týmové projekty se stejnými lidmi, zkuste místo toho využít složky.

Složky úplně nepotřebujete? Napište našemu týmu, pomůžeme vám najít správné řešení.

Protože váš tým už tarif Business využívá, máte plný přístup ke všem novým funkcím aplikace Todoist určeným pro týmovou spolupráci, a to včetně:

 • Sdíleného týmového pracovního prostoru
 • Až 500 týmových projektů
 • Projektových složek
 • Projektů s omezeným přístupem
 • Neomezeného počtu týmových hostů
 • Týmových rolí a oprávnění
 • Centralizované správy členů

Všichni členové vašeho týmu navíc získají přístup ke všem funkcím tarifu Pro, jako jsou připomenutí a doba trvání úkolů!

Kompletní přehled funkcí a cenových tarifů najdete tady.

Člen týmu vidí ve vašem týmovém pracovním prostoru všechny neomezené projekty, může se k nim přidávat a může vytvářet nové. Roli člena přiřaďte všem členům týmu, se kterými spolupracujete ve více projektech.

Oproti tomu host v týmu vidí jen projekty, do kterých ho někdo pozval. Roli hosta přiřaďte lidem mimo tým, se kterými spolupracujete jednorázově, například klientům nebo freelancerům.

Rozdíl mezi rolemi a oprávněními v týmu detailně vysvětluje tento článek.

Rozhodně! Lidi mimo vaši organizaci můžete pozvat jednorázově a zdarma do konkrétních projektů.

Protože váš tým už tarif Business využívá, do týmových projektů můžete pozvat neomezený počet externích uživatelů.

Data a zabezpečení

Krátká odpověď zní, že velmi dobře!

Delší odpověď pro technicky zdatné zní následovně:

Pokud jsou uživatelská data uložena na serverech a v databázích, Todoist je šifruje protokolem AES. Jakmile se data odesílají nebo přijímají, šifrujeme je protokolem TLS 1.1 nebo vyššími. Zálohované údaje na našich serverech šifrujeme protokolem AES 256 s podpisem RSA s 2048bitovým klíčem.

Pro uživatele tarifu Business vytváří Todoist přímo v aplikaci také denní automatické zálohy, které podléhají našim přísným bezpečnostním protokolům zabraňujícím neoprávněnému přístupu.

Abychom k vašim datům zajistili opravdu bezpečný přístup, podporujeme také dvoufaktorové ověřování.

Jamile tým vytvoříte jménem organizace, data v něm vlastní tato organizace. Správci pak mohou řídit přístup – mohou přidělovat role, odebírat členy nebo třeba celý tým smazat.

Osobní projekty (uvedené v postranním panelu v části Moje projekty) vlastní a kontrolují jednotliví členové týmu. Pokud někdy z týmu odejdete (nebo vás správce odebere), přístup ke všem vašim osobním projektům vám zůstane. Ty jsou totiž od týmových projektů úplně oddělené.

Práci, která se týká jen vás, doporučujeme řešit v soukromých projektech v týmovém pracovním prostoru. Soukromé projekty totiž vidíte jen vy. Tímto způsobem zajistíte, že se tyto pracovní úkoly při seskupování nebo filtrování pracovního prostoru zobrazí pod názvem týmu.

Nejaktuálnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách služby.

Poznámka

Důležité upozornění k fakturaci, pokud jste v zemi, kde se využívá DIČ

Vaše aktuální předplatné tarifu Business, fakturační údaje a minulé faktury jsou přeneseny do nastavení týmového pracovního prostoru v pravém horním rohu hlavního zobrazení pracovního prostoru.

Na vašem předplatném se nic nemění a zůstane vám i původní cena (pokud ovšem předplatné nezrušíte nebo pokud si nezměníte fakturační cyklus). Od příštího fakturačního období však poplatek za tarif Business nebude obsahovat DPH.

Pokud si chcete zachovat osvobození od daně, která se na vás v EU může vztahovat, zkontrolujte, že daňové identifikační číslo a fakturační údaje uvedené v nastavení fakturace jsou stále platné. Podrobnosti o fakturách osvobozených od DPH se dočtete tady.