Časté dotazy k týmům


Týmy v Todoist

Tarif Business obsahuje všechny funkce tarifu Pro, jako například připomenutí, filtry a další. Navíc se můžete těšit i na několik užitečných funkcí pro týmové uživatele a správce:

Všichni členové týmu budou moct:

 • Procházet veřejné týmové projekty, otevírat si jejich náhledy a přidávat se jen k těm, které se vás týkají.
 • Sdílet přímé odkazy na projekty, oddíly a komentáře. Kolegové se budou moct podívat na jejich náhled a podniknout příslušné kroky.
 • Seskupovat nebo filtrovat úkoly podle osobních nebo týmových projektů z nabídky Možnosti zobrazení v zobrazeních Dnes, Nadcházející a filtrovaných zobrazeních. Lépe si tak oddělíte pracovní a soukromé povinnosti.

Když coby vedoucí týmu přidáte do Todoist tým:

 • Získáte transparentní, uspořádaný přehled veškeré práce vašeho týmu a budete moct průběžně kontrolovat průběh bez nutnosti přidávat se k jednotlivým projektům.
 • Vlastnictví dat bude nad slunce jasné. Týmové projekty patří pod tým. Osobní projekty jednotlivcům.
 • Správci dostanou větší kontrolu nad oprávněními a řízením přístupu k datům v nastaveních týmu.

Když navíc s týmem přejdete na tarif Business, všichni členové automaticky dostanou přístup ke všem funkcím osobního tarifu Pro – jako jsou připomenutí, kalendářové rozvržení projektů nebo trvání úkolů.

(Koneckonců, když jsou členové vašeho týmu zorganizovaní a mají přehled o svých osobních úkolech, týmová práce jde jako mávnutím kouzelného proutku taky o něco snáz. 💆)

Kompletní přehled funkcí obsažených v každém tarifu najdete na naší stránce s cenami.

To rozhodně můžete! Vaše milovaná aplikace na jednoduchou, a přitom výkonnou správu úkolů, vás neopustí. Týmové funkce, stejně jako všechny šikovné vychytávky v aplikaci, jsou po ruce, když je potřebujete. Když však pro ně nemáte využití, nijak vám nepřekáží. Vaše osobní projekty zůstávají soukromé a máte je plně pod kontrolou, i když spolupracujete s týmem ve sdíleném pracovním prostoru.

Práce s týmy

Určitě. Počet placených týmů, které můžete vytvořit, není omezen.

Fakturace každého týmu však probíhá odděleně. Pokud máte stejnou osobu ve dvou různých placených týmech, platíte za ni dvakrát. To znamená, že oddělené týmy je nejlepší používat při práci se zcela odlišnými skupinami – jako jsou klienti, dodavatelé nebo partnerské organizace. Vždy tak, ať pokud možno nedochází k překryvu lidí.

Namísto vytváření nových týmů můžete zkusit složky a omezené projekty, kterými si můžete týmovou práci seskupovat. My sami to děláme právě tak.

Úplný přehled všech funkcí a omezení každého týmového tarifu najdete tady.

Rozdíly mezi správcem, členem a hostem v týmu podrobně vysvětluje tento článek.

Sdílené projekty se skvěle hodí pro ad hoc spolupráci. Když ale spolupracujete se stálou skupinou lidí, kteří potřebují přístup ke stejným projektům a informacím, jednorázově sdíleným projektům prostě dochází dech. Nově tedy máte k dispozici speciální sdílený prostor na veškerou práci svého týmu.

V týmu:

 • Všichni členové mohou procházet a prohlížet projekty na vlastní pěst, nebo si je mohou prohlížet a přidávat se k nim pomocí odkazu. Každopádně už žádné ruční pozvánky do sdílených projektů jednotlivým lidem.
 • Každý člen může monitorovat důležité projekty v týmovém pracovním prostoru a zároveň si ponechat zcela oddělený prostor pro svá osobní data. Vlastní filtry umožňují kombinovat pracovní a osobní úkoly tak, jak to každému vyhovuje.
 • Odkazování na projekty, oddíly a úkoly je jednoduché, stačí nasdílet odkaz.
 • Vlastnictví dat – co patří týmu a co jednotlivcům – je na slunce jasné. Týmové projekty patří týmu a osobní projekty zůstávají soukromé – a to i když z týmu odejdete.
 • Správci mohou kontrolovat přístup, nastavovat uživatelské role a sledovat průběh činnosti týmu.

A další funkce budou přibývat – budeme pokračovat v přidávání dalších funkcí určených pro spolupráci, a to zejména na základě reálné zpětné vazby od týmů, jako je ten váš.

Co se týče vlastnictví dat, všechny projekty a úkoly ve vašem týmovém pracovním prostoru patří týmu.

Aby byla data vašeho týmu v bezpečí, přesouvání projektů a úkolů mimo týmový pracovní prostor není možné. Ověřte, že projekty a úkoly, které se chystáte přesunout do týmového pracovního prostoru, neobsahují osobní nebo soukromé údaje.

V současné době zkoumáme způsoby, jak přesuny projektů usnadnit (pokud máte příslušná oprávněními správce), a budeme se snažit stanovit priority podle toho, co uživatelé jako vy nejvíce potřebují.

Naším cílem je zoptimalizovat uspořádání postranního panelu v týmových pracovních prostorech a momentálně aktivně zkoumáme nejlepší způsoby, jak toho dosáhnout. Na základě vaší zpětné vazby si určujeme priority, takže vyhlížejte budoucí aktualizace.

Rozhodně! Lidi mimo vaši organizaci můžete pozvat jednorázově a zdarma do konkrétních projektů.

Ceny

Když si vytvoříte tým, automaticky začnete s bezplatným tarifem. Ten poskytuje každému přístup k základním funkcím pro spolupráci, avšak s několika omezeními.

Až budete připraveni, tým můžete upgradovat na tarif Business, čímž omezení odstraníte a zpřístupníte si výkonnější funkce – například neomezený počet členů, hostů a složek.

Abyste si mohli vyzkoušet sílu našich kolaborativních funkcí, jeden tým si můžete otestovat zdarma. Až vaše potřeby porostou, můžete přejít na tarif Business. Získáte přístup k dalším funkcím, které vám pomohou optimalizovat týmovou práci, a členové vašeho týmu navíc automaticky získají přístup k funkcím tarifu Pro i ve svých osobních projektech, a to zcela zdarma.

Upozorňujeme, že týmy jsou fakturovány odděleně, takže pokud budete potřebovat víc než jeden týmový pracovní prostor, pravděpodobně se budete chtít vyhnout zařazení stejných členů do více než jednoho týmu. Jinak budete za tyto členy platit dvakrát.

Cena tarifu Business je 8 € na uživatele za měsíc, nebo 72 € na uživatele za rok (25% sleva, ekvivalent 6 € měsíčně).

Pokud má tým například 10 členů a využívá měsíční fakturaci, cena je 80 € měsíčně, zatímco stejný tým s ročním tarifem by platil 60 € měsíčně.

Hosté jsou zdarma, ale do projektů je můžete zvát výhradně jednotlivě. Nemají také přístup k týmu jako celku a ani jeho datům.

Kompletní přehled funkcí obsažených v každém tarifu najdete na naší stránce s cenami.

Při navrhování týmových pracovních prostorů bylo naším cílem vytvořit plynule funkční prostředí, kde si vy i vaši týmoví kolegové budete moct organizovat své osobní a také týmové úkoly na jednom místě – bez nutnosti přepínat mezi dvěma samostatnými účty – a kde zároveň budete mít jasně oddělené vlastnictví dat.

Avšak pro většinu týmů bude nutné v rámci sdíleného pracovního prostoru organizovat ještě podrobněji, což jde naproti unikátním pracovním postupům a návykům každého týmu.

Namísto vytváření nových týmů můžete k seskupování a organizaci týmových aktivit využít složky... právě tak to děláme my sami. Tak se zefektivní správa nastavení, fakturace a členů a zamezí se dvojímu účtování stejného člena. Mohou se vám také hodit projekty s omezeným přístupem k přesnému řízení přístupu – podle nás se jedná o ideální řešení projektů mezi čtyřma očima.

Samozřejmě existují případy, kdy dává smysl vytvářet samostatné týmy. Jako nejvhodnější využití se jeví interakce se zcela odlišnými skupinami – například klienti, dodavatelé nebo partnerské organizace – kde napříč týmy nedochází k překryvu týmových členů.

Chceme vás ujistit, že ve sběru zpětné vazby od uživatelů, jako jste vy, budeme pokračovat . Bude nás zajímat vaše vize, jak by se budoucí kolaborativní funkce v aplikaci měly vyvíjet. Pokud tedy složky a omezené projekty nesplňují vaše potřeby, dejte nám vědět, jak by týmy v Todoist měly podle vás vypadat.

Zrušení placeného tarifu

Předplatné placených tarifů se automaticky obnovuje každý rok nebo měsíc. Předplatné můžete kdykoliv zrušit v nastavení fakturace.

Pokud týmový tarif zrušíte, placené funkce v týmu budou fungovat až do konce probíhajícího fakturačního období. Tým pak přejde na bezplatný tarif (se všemi jeho omezeními). A nebojte – po zrušení předplatného vy ani váš tým o žádná data vytvořená na placeném tarifu nepřijdete.

Pokud za tarif Pro nebo Business chcete vrátit peníze, musíte o to požádat do 30 dnů od zakoupení předplatného a zároveň musíte využívat roční platbu (pokud platné právní předpisy nestanovují jinak). Peníze za měsíční předplatné bohužel není možné vrátit. Podrobnosti se dočtete v tomto článku.

Pokud jste si zaplatili tarif Pro a přejdete na tarif Business ještě před vyčerpáním celého času tarifu Pro, zbývající čas tarifu Pro bude v rámci vašeho účtu přičten jako kredit v našem systému. Upozorňujeme však, že tento kredit lze použít pouze k úhradě předplatného tarifu Pro.

Pokud do 30 dnů od předplacení tarifu Pro přejdete na tarif Business, možná budete mít nárok na vrácení celé částky. Podrobnosti se dočtěte v tomto článku.

Data a zabezpečení

Krátká odpověď zní, že velmi dobře!

Delší odpověď pro technicky zdatné zní následovně:

Pokud jsou uživatelská data uložena na serverech a v databázích, Todoist je šifruje protokolem AES. Jakmile se data odesílají nebo přijímají, šifrujeme je protokolem TLS 1.1 nebo vyššími. Zálohované údaje na našich serverech šifrujeme protokolem AES 256 s podpisem RSA s 2048bitovým klíčem.

Pro uživatele tarifu Business vytváří Todoist přímo v aplikaci také denní automatické zálohy, které podléhají našim přísným bezpečnostním protokolům zabraňujícím neoprávněnému přístupu.

Podporujeme také dvoufaktorové ověřování, které zajišťuje bezpečný přístup k vaším datům.

Jamile tým vytvoříte jménem organizace, data v něm vlastní tato organizace. Správci mohou:

 • Přiřazovat role
 • Odebírat lidi
 • Smazat tým

Osobní projekty (ty, které jsou uvedeny v části Moje projekty na postranním panelu) má pod kontrolou jednotlivý člen týmu a nikdo jiný k nim nemá přístup.

Rozhodněte se, co vám vyhovuje nejlépe. Chybu neuděláte v následujících případech:

 • Na práci, kterou chcete řešit sami, případně na sdílené projekty s citlivými informacemi, které chcete udržet v tajnosti, využijte osobní projekt.
 • Pokud chcete spolupracovat s kolegy z týmu nebo chcete pracovat na projektech, o kterých by váš tým měl vědět, využijte sdílený týmový pracovní prostor.

Nejaktuálnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách služby.