Řešení problémů s integrací Todoist a Kalendáře Google


Máte potíže s integrací Kalendáře Google? K řešení problémů vyzkoušejte některé z níže uvedených kroků.

Varování

Potíže, které se jeví jako chyby, mohou být ve skutečnosti jen omezením integrace. Doporučujeme podívat se do častých dotazů na konci tohoto článku. Zjistíte tam, zda je konkrétní problém chybou, nebo spíš omezením integrace, o kterém se ví.

Omezení

Integrace s Kalendářem Google nepodporuje následující kalendáře a funkce:

 • Kalendář v úkolech
 • Kalendář v připomenutích
 • Kalendáře narozenin
 • Kalendáře Google Family
 • Minulé události v Kalendáři Google
 • Zpožděné úkoly Todoist
 • Filtry a štítky Todoist

Integrace nepodporuje některé řetězce dat, kde se vyskytují oddělené následné výskyty, například tyto:

 • every X weekdays or workdays (každých X dnů v týdnu nebo pracovních dnů)
 • every [day of week], end of the month (každý [den v týdnu], konec měsíce)
 • every [day of week], every X months (každý [den v týdnu], každých X měsíců)
 • every Xth day of [month of year] (každý X. den v měsíci v roce)
 • every [day of week], every X months (každý [den v týdnu], každých X měsíců)
 • every Xth [day of week], every Xth [day of week] (každý X. [den v týdnu], každý X. [den v týdnu])
 • every Xth day of [month of year] (každý X. den v [měsíc v roce]

Pokud toto omezení chcete obejít, úkol zduplikujte a naplánujte opakující se data dokončení podle potřeby.

Problémy se synchronizací

Důvodů, proč se Kalendář Google a váš účet Todoist nesynchronizují, může být několik. Uvádíme, co je třeba zkontrolovat:

Podle následujících kroků ověříte, který projekt je synchronizován:

 1. Otevřete záložku Integrace.
 2. Přejděte dolů na položku Kalendář Google.
 3. Zjistíte zde, se kterými projekty Todoist je váš Kalendář Google synchronizován. Pokud v seznamu žádné projekty nevidíte, znamená to, že jste propojení mezi Kalendářem Google a projektem v Todoist ještě nenastavili.

Účet Google musí být stejný jako účet, který jste vybrali při nastavování integrace.

Synchronizovaný kalendář najdete v levé části rozhraní Kalendáře Google v části Moje kalendáře.

Máte několik kalendářů Google? Pokud ano, vyplatí se překontrolovat, zda přidáváte události do kalendáře, který jste integrovali s aplikací Todoist.

Ručně synchronizujte Kalendář Google s účtem Todoist:

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Vyberte záložku Integrace.
 4. Přejděte dolů na Kalendář Google a klikněte na možnost Ruční synchronizace.
 5. Vyberte, jestli se mají úkoly aktualizovat na základě hodnot v aplikaci Todoist, nebo v Kalendáři Google. Možnosti Ignorováno se vyhněte.
 6. Potvrďte kliknutím na Synchronizovat.

Rychlý tip

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a se synchronizací máte stále problémy, zkuste integraci Kalendáře Google odebrat a znovu ji přidat. To uděláte podle kroků v tomto článku.

Problémy s plánováním

Pokud jste při plánování nebo odkládání události či úkolu narazili na problém se synchronizací, může to být způsobeno jedním z několika omezení. Zde je pár častých dotazů, které ohledně plánování událostí a úkolů dostáváme:

Ne, mezi aplikací Todoist a Kalendářem Google budou synchronizovány pouze úkoly a události s datem dokončení nastaveným do budoucna.

Pokud odložíte nebo přeplánujete opakující se úkoly, tak abychom se vyhnuli náhodnému vytváření duplicitních událostí v Kalendáři Google, Todoist události Kalendáře Google neaktualizuje. Jedná se o známé omezení, o jehož nejlepším řešení náš tým stále uvažuje. Jako řešení můžete konkrétní události Kalendáře Google přesunout v rámci Kalendáře Google.

Ano, všechny odstraněné události můžete obnovit prostřednictvím koše Kalendáře Google. Stačí vybrat události, které chcete obnovit, a kliknout na ikonu vrátit zpět.

Jedná se bohužel o známé omezení, které musí opravit tvůrci aplikace Kalendář Google.

Jedná se o známé omezení a náš tým pracuje na co nejlepším řešení. Když dokončíte budoucí nebo zpožděný opakující se úkol Todoist, Kalendář Google přepočítá všechna budoucí data na základě data dokončení úkolu. To bohužel způsobí, že se z vašeho kalendáře odstraní i minulé opakující se události.

To je v pořádku. Opakující se položky uvidíte pouze po dobu následujících dvou let.

Problémy se sdílením

Pokud máte problém s Kalendářem Google nebo projektem Todoist, který jste sdíleli s ostatními uživateli, přečtěte si níže uvedené informace:

Ne, uvidíte pouze své vlastní úkoly nebo nepřiřazené úkoly.

Jedná se o známé omezení. Pokud máte v nastavení nastaveno odstraňování úkolů Todoist z kalendáře po jejich dokončení, Kalendář Google příslušnou událost automaticky odstraní. Bez události v kalendáři aplikace Kalendář Google předpokládá, že pozvání k události bylo odmítnuto.

Ano, můžete! Musíte se však ujistit, že vlastník kalendáře už tento kalendář nesynchronizoval se svým vlastním účtem Todoist.

Vlastník kalendáře musí dále postupovat podle následujících kroků:

 1. Otevřete Kalendář Google.
 2. Na levé straně v části Moje kalendáře najeďte na kalendář, který chcete sdílet.
 3. Klikněte na ikonu tří teček, která se zobrazí, a vyberte možnost Nastavení a sdílení.
 4. V levém menu vyberte možnost Sdílet s konkrétními lidmi.
 5. Aby mohli spolupracovníci synchronizovat váš sdílený kalendář, musíte pro každého spolupracovníka vybrat možnost Provádět změny a spravovat sdílení.

Pokud už tuto událost má s Todoist synchronizovanou jiný její účastník, s vaším účtem nebude synchronizována. Jako řešení můžete událost duplikovat podle níže uvedených kroků:

 1. Klikněte na událost.
 2. Kliknutím na ikonu tří teček otevřete nabídku Možnosti.
 3. Vyberte možnost Duplikovat. Událost by se teď měla objevit ve vašem účtu Todoist.

Časté dotazy

Ne, s konkrétním kalendářem lze nastavit pouze jedno propojení současně. Pokud máte například kalendář Schůzky, se dvěma různými projekty v Todoist ho synchronizovat nemůžete.

Ne, dílčí projekty jsou považovány za samostatné projekty, i když jsou vnořeny pod nadřazený projekt. Pro dílčí projekty, které chcete synchronizovat s kalendářem, proto musíte nastavit samostatné propojení.

Samozřejmě! Jednoduše postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Otevřete záložku Integrace.
 2. V části Kalendář Google najděte propojení, které chcete změnit, a vyberte možnost Přizpůsobit.
 3. Aktualizujte své předvolby a klikněte na tlačítko Uložit.

Ne, synchronizace bude možná pouze s kalendáři ze stejného účtu Google. Při nastavování integrace budete vyzváni k výběru účtu Google, ke kterému patří kalendář, který chcete synchronizovat s účtem Todoist. Pak budete moci nastavit synchronizaci pouze s kalendáři z tohoto účtu Google.

Ano, ale nejprve musíte integraci odstranit. Postup je následující:

   1. Otevřete záložku Integrace.
   2. Vedle Kalendáře Google klikněte na x.
   3. Potvrdíte kliknutím na tlačítko OK.

Ano, popisy úkolů budou přidány k událostem v Kalendáři Google, stejně jako popisy událostí budou přidány k vašim úkolům v Todoist.

Ne, tyto údaje nebudou s událostí Google synchronizovány.

Sdílené štítky momentálně nejsou podporovány. Osobní štítky byste měli vložit přímo v aplikaci Todoist.

Rozhodli jsme se, že tuto funkci už nebudeme podporovat, protože se vyskytlo několik problémů při přesouvání nebo mazání položek.

Pokud povolíte integraci Kalendáře Google a pak přidáte propojení se všemi projekty, tlačítko Přidat kalendář bude skryto. Přidat další propojení s jedním projektem už pak nebude možné.

Pokud nejdřív připojíte jeden projekt, budete pak moct přidávat propojení jen s dalšími jednotlivým projekty. Možnost přidat propojení se všemi projekty pak tedy bude vypnutá.

Pokud už máte jak připojení všech projektů, tak jedno nebo více připojení jednotlivých projektů, výše uvedené pravidlo neplatí, pokud integraci zcela neodstraníte a nezkusíte ji připojit znovu.

Po zrušení integrace ji znovu nastavte se stejným Kalendářem Google, který byl dříve synchronizován s Todoist, aby nedocházelo k vytváření duplicit.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte s integrací s Kalendářem Google nadále potíže nebo máte dotazy, na které jste v tomto článku nenašli odpověď, ozvěte se nám.