Řešení problémů s připojením

Platformy

  • Web

Občas se může stát, že se vám k webové aplikaci Todoist nepodaří připojit, případně že uvidíte špatně naformátovanou stránku. Tento článek popisuje několik možných příčin těchto problémů a navrhuje opatření k jejich vyřešení.

Problémy s připojením k internetu

Vaše připojení k internetu občas může být nestabilní nebo může docházet k dočasným potížím.

Připojení k internetu prověřte tak, že se pokusíte připojit k jiným webovým stránkám. Pokud se vám nedaří připojit k žádným webovým stránkám, požádejte o pomoc svého poskytovatele internetového připojení. Pokud se na jiné webové stránky dostanete, zkuste Todoist načíst znovu, nebo využijte jiné připojení k internetu.

Problémy s mezipamětí prohlížeče a soubory cookie

Z optimalizačních účelů ukládají prohlížeče část obsahu webových aplikací lokálně, což se běžně označuje jako ukládání do mezipaměti. Chybně uložené položky v mezipaměti mohou způsobit chybné formátování stránek nebo zablokovat spuštění webové aplikace.

Vymažte mezipaměť a soubory cookie prohlížeče a zkuste stránku načíst znovu. Pokyny pro svůj prohlížeč najdete dole:

Konflikt rozšíření nebo pluginů prohlížeče

Rozšíření nebo plugin prohlížeče může způsobovat konflikt s webovou aplikací.

Vypínejte postupně jedno po druhém rozšíření nebo pluginy prohlížeče a pokaždé znovu načtěte webovou aplikaci Todoist a zkuste vysledovat, jestli se tím problém nevyřeší. Pokud problematické rozšíření nebo plugin skutečně odhalíte, zvažte jejich odstranění nebo aktualizaci.

Rušení firewallu nebo antivirového programu

Váš firewall nebo antivirový program může blokovat přístup k webové aplikaci Todoist.

Dočasně deaktivujte firewall nebo antivirový program a zkuste webovou stránku znovu otevřít. Pokud se tím problém vyřeší, zkuste stránku https://todoist.com přidat do firewallu nebo antivirového programu jako výjimku.

Omezení internetu a sítě

Pokud používáte firemní síť nebo se k nám snažíte připojit ze země, kde mohou platit omezení pro určité webové stránky, je možné, že přístup k aplikaci Todoist mít nebudete.

Firemní síť

Je možné, že vaše IT oddělení nastavilo omezení přístupu k určitým webovým stránkám. Mezi zakázané stránky tak může bohužel spadat i právě Todoist. Doporučujeme tedy obrátit se na IT oddělení, aby problém pomohlo vyřešit.

Omezení pro jednotlivé země

Pokud aplikaci Todoist otevíráte ze země, kde platí omezení určitých webových stránek, můžete Todoist zkusit načíst pomocí služby VPN.

Pořád se vám nedaří připojit?

Podle výše uvedených pokynů by mělo být možné vyřešit nejčastější problémy. Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech kroků, dejte nám vědět a uveďte co nejvíce informací, včetně:

  • Používaného prohlížeče
  • Používaného operačního systému
  • Přesnou chybovou zprávu, která se zobrazuje, nebo snímku obrazovky špatně naformátované stránky