Využití kalendáře v Todoist

K dispozici na

 • Business
 • Pro

Události z aplikace Kalendář Google si zobrazte vedle úkolů v Todoist v zobrazeních Dnes a Nadcházející. To vám usnadní plánování nadcházejícího dne i týdne.

1 - Calendar - Week view.png

Poznámka

 • Kalendářovou integraci lze využít jen pro Kalendář Google. Podrobnosti se dozvíte tady. V budoucnu plánujeme poskytovat podporu dalších poskytovatelů kalendářů, včetně kalendáře na Outlooku a iCloudu.
 • Integraci není možné použít, pokud máte na účtu aktivní integraci s aplikací Kalendář Google. Podrobnosti se dočtete tady.

Nastavení integrace

 1. Vlevo nahoře v Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Vyberte záložku Kalendáře.
 4. Klikněte na možnost Připojit Kalendář Google.
 5. Zaškrtněte všechna požadovaná políčka s oprávněními.

Vaše události z aplikace Kalendář Google se teď objeví v zobrazení Dnes a Nadcházející.

2 - Calendar - Settings - Connect.png

Zobrazení událostí v Todoist

Události z Kalendáře Google se v zobrazeních Dnes a Nadcházející zobrazují v režimu pouze pro čtení. To znamená, že je v Todoist nelze upravovat. Místo toho na událost klikněte. Ta se otevře v aplikaci Kalendář Google, kde ji můžete také upravit.

Vaše události budou vypadat trochu jinak v závislosti na tom, jaké rozvržení jste si u seznamu úkolů nastavili.

Pokud používáte rozvržení jako seznam nebo nástěnka, události budou seskupeny do svazku v horní části seznamu úkolů.

3 - Calendar - Events list.png

Pokud používáte rozvržení jako kalendář, vaše události se budou zobrazovat jako časové bloky podle toho, jakou dobu trvání jste jim nastavili.

5 - Calendar - Time-blocking.png

Přístup k podrobnostem události

Klikněte na název události, kterou si chcete prohlédnout blíže. Tím se událost otevře v Kalendáři Google, kde budete mít přístup ke všem informacím souvisejícím s událostí.

Skrytí konkrétních kalendářů

Ve výchozím nastavení Todoist načítá události z každého kalendáře v připojeném účtu aplikace Kalendář Google, ale můžete se sami rozhodnout, které kalendáře chcete v Todoist vidět.

 1. Vlevo nahoře v Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Otevřete záložku Kalendář.
 4. Vypněte nebo zapněte kalendáře, které v Todoist chcete (nebo nechcete) vidět.

4 - Calendar - Events setup complete.png

Zobrazení událostí z více kalendářů

V jednu chvíli můžete připojit pouze jeden účet aplikace Kalendář Google. Události z jiných kalendářů však můžete v Todoist zobrazit tak, že do kalendáře Google, který máte integrovaný s aplikací Todoist, přihlásíte odběr dalších kalendářů. Postupujte následovně:

 1. Otevřete Kalendář Google.
 2. V postranním panelu klikněte na ikonu + vedle položky Jiné kalendáře.
 3. Podle toho, z jakého kalendáře chcete události zobrazovat, máte dvě možnosti:
  • Pokud chcete zobrazit události z jiného účtu aplikace Kalendář Google, klikněte na možnost Přihlásit k odběru kalendáře.
  • Pokud chcete zobrazit události z kalendáře aplikace Outlook nebo iCloud, klikněte na možnost Pomocí adresy URL.

Podrobnosti se dočtete v tomto článku nápovědy od Googlu.

Varování

Kalendáře, které odebíráte, musí mít v nastavení oprávnění ke sdílení povolenu možnost Zobrazit všechny podrobnosti událostí:

 1. V levé nabídce Kalendáře Google najeďte myší na kalendář, který odebíráte.
 2. Klikněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. Přejděte dolů na možnost Sdílet s konkrétními lidmi nebo skupinami.
 5. Účet nastavte na hodnotu Zobrazit všechny podrobnosti událostí.

Blokování času v týdnu na práci

Pokud používáte tarif Pro nebo Business, můžete si v kalendářovém zobrazení zablokovat čas na úkoly kolem naplánovaných událostí. Uděláte to následovně:

 1. V prohlížeči nebo v některé z desktopových aplikací Todoist otevřete zobrazení Nadcházející.
 2. Vpravo nahoře klikněte na možnost Zobrazit.
 3. Vyberte možnost Kalendář.
 4. Vedle položky Rozvržení klikněte na možnost Týden. Zobrazí se všechny události na daný týden.

Čas na úkoly v celém týdnu si teď můžete zablokovat. Úkol přetáhněte na požadované místo v kalendáři.

5 - Calendar - Time-blocking.png

Rychlý tip

Doporučujeme náš článek, jak blokování času využít při týdenním vyhodnocení.

Odpojení kalendáře

Pokud už události v Todoist vidět nechcete, kalendář můžete snadno odpojit. Postup je následující:

 1. Vlevo nahoře v Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Otevřete záložku Kalendář.
 4. Klikněte na možnost Odpojit.

6 - Calendar - Disconnect.png

Co je dobré vědět

 • Události se zobrazí pouze v zobrazení Dnes a Nadcházející.
 • Události jsou viditelné pouze v případě, že byly přijaty nebo v kalendáři čekají na vyřízení. Odmítnuté události se v aplikaci Todoist nezobrazují.
 • V Todoist jsou viditelné pouze události na dnešek a budoucí dny.
 • Své události vidíte jen vy. Jejich viditelnost a nastavení se nesdílí s žádnými spolupracovníky v projektu ani se členy pracovního prostoru.

Časté dotazy

Události není možné upravovat v Todoist, protože se jedná o entity určené pouze pro čtení. Kliknutím na událost ji však otevřete v kalendářové aplikaci, kde ji také můžete upravit.

Prozatím se můžete přímo připojit pouze k jednomu kalendářovému účtu. Jako možné řešení můžete do kalendáře Google integrovaného s aplikací Todoist přihlásit k odběru další kalendáře. Jakmile se v tomto kalendáři Google objeví události z ostatních kalendářů, budou se následně synchronizovat i s aplikací Todoist.

První takto podporovanou kalendářovou aplikací je právě Kalendář Google. Podporu dalších kalendářových aplikací bychom rádi přidali v budoucnu.

Úkoly se do připojeného kalendáře nesynchronizují.

Tyto duplicitní události vytvořila starší integrace s aplikací Kalendář Google. Tyto události nejsou propojeny s žádnými jinými událostmi nebo úkoly na vašem účtu Todoist. Tyto duplikáty můžete bezpečně odstranit ručně.

Události nejsou synchronizovány do dalších služeb a nezobrazují se ani v zálohách. Na rozdíl od úkolů v Todoist jsou události entitou pouze pro čtení, která se v Todoist sice zobrazuje, ale nelze ji nijak upravovat.

Události do databází Todoist neukládáme a nemůžeme si je nijak zobrazit. Ukládáme pouze odkaz na každý kalendář, abychom vám umožnili vybrat, ze kterých kalendářů v Todoist události skutečně zobrazovat.

Požadujeme pouze minimální úroveň oprávnění potřebnou k tomu, aby se vaše události v Todoist mohly zobrazovat pouze pro čtení. V aplikaci Kalendář Google se tedy jedná o rozsah typu calendar.