Použití aplikace HourStack s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

HourStack je plánovací aplikace, která vám a vašemu týmu umožňuje sledovat čas a přiřazovat zdroje. Přiřazujte čas k úkolům v Todoist a monitorujte čas, který prací na nich strávíte.

Nastavení integrace

 1. Vytvořte si účet HourStack.
 2. Otevřete a zintegrujte HourStack s Todoist.
 3. U Todoist klikněte na tlačítko Add integration (Přidat integraci). Zobrazí se výzva k udělení oprávnění aplikaci HourStack k přístupu k datům na vašem účtu.

Práce s integrací

Čas přidělíte tak, že úkoly přetáhněte z panelu Todoist na pravé straně. Změnou velikosti úkolů rychle přidělíte čas.

2.8.0_HourStack_todoist_bg.png

Čas začnete sledovat tak, že kliknete na úkol na dnešek, a pak kliknete na Start.

hs-features_timetracking_1600x1000.jpeg

Klikněte na ikonu tří teček na horním panelu integrace s aplikací Todoist. Máte několik možností:

 • Vyberte si, jestli chcete zobrazit všechny úkoly, dnešek, nebo úkoly na příštích sedm dní.
 • Vyberte si, jestli chcete zobrazit úkoly ze zobrazení projektu, filtru nebo štítku.

Poznámka

Jakmile přiřadíte položku úkolu z Todoist, jasně to uvidíte (zešedne), takže už ji nemusíte znovu přetahovat do svého týdne, protože už je přiřazena.

Odstranění integrace

 1. Otevřete záložku Integrations (Integrace).
 2. Vedle integrace aplikace HourStack klikněte na ikonu X.
 3. Kliknutím na OK potvrďte.

Nápověda

Pokud máte s používáním integrace aplikace HourStack problémy, obraťte se na tým podpory aplikace HourStack a požádejte o pomoc.