Práce s klávesovými zkratkami v Todoist

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Platformy

  • Web
  • macOS
  • iOS
  • Android
  • Windows 10

Při opakovaných činnostech ušetřete čas a námahu a využijte v Todoist klávesové zkratky.

Tyto zkratky můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Shortcuts modal

Rychlý tip

Přístup ke globálním zkratkám máte v Todoist na macOS a Windows. Zatímco Todoist poběží na pozadí, úkoly budete moct přidávat bez ohledu na právě používanou aplikaci.

Obecné

AkceZkratka na macOSZkratka na Windows
Rychlé přidáníQQ
Hledání/ nebo F/ nebo F
Odstranit / ZrušitEscEsc

Otevřít či zavřít postranní panel

MM

Zobrazit klávesové zkratky

??

Otevřít rychlé hledání

Cmd ⌘ + KCtrl + K
Vytisknout aktuální zobrazeníCmd ⌘ + PCtrl + P
PřiblížitCmd ⌘ + =Ctrl + =
OddálitCmd ⌘ + znaménko mínus (-)Ctrl + znaménko mínus (-)
Resetovat úroveň přiblíženíCmd ⌘ + 0Ctrl + 0

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

AkceZkratka
Určit prioritup1, p2, p3, p4
Vybrat projekt#
Vybrat oddíl/
Přiřadit osobu+
Přidat štítek@
Nastavte připomenutí!

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

AkceZkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

AkceZkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl + Enter

Úprava úkolů

AkceZkratka na macOSZkratka na Windows
Dokončit zaměřený úkol
E
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole
Shift + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Enter
Upravit úkol
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Uložení úprav
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Nastavit datum dokončení
T
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Shift + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Změnit úroveň priority
Y
Y
Komentář
C
C
Přidat štítek
L
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R
Shift + R
Přesunout do …
V
V
Další akce úkolu
.
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Cmd ⌘ + kliknutí
Ctrl + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Cmd ⌘ + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Ctrl + kliknutí nebo Shift + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
,
Smazat vybraný úkol
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Cmd +
Ctrl +
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

AkceZkratkaZkratka na Windows
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Shift + E

Poznámka

Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

AkceZkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
AkceZkratka na macOSZkratka na Windows
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +

Rychlý tip

Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.