Použití aplikace Outlook s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • macOS
 • iOS
 • Android
 • Windows 10

Díky doplňku aplikace Outlook pro Todoist můžete z e-mailů snadno vytvářet úkoly v Todoist.

Systémové požadavky

Architektura doplňku pro aplikaci Outlook podporuje e-mailové účty, které jsou hostovány v těchto cloudových e-mailových službách společnosti Microsoft:

 • Outlook.com
 • Live.com
 • Hotmail.com
 • E-mailové účty Office 365
 • Cloudové účty Microsoft Exchange

Doplněk pro aplikaci Outlook podporuje na systému Windows aplikaci Outlook 2019 nebo novější a na systému macOS aplikaci Outlook 2016 nebo novější. Pokud používáte starší verzi aplikace Outlook a doplněk chcete používat, otevřete webový prohlížeč a přihlaste se ke svému účtu Outlook.

Nastavení doplňku

Nejprve zkontrolujte, jestli používáte firemní účet aplikace Outlook, a jestli vaši správci webové doplňky nezakázali. Pokud používáte účet aplikace Outlook, který webové doplňky nepodporuje, například účet IMAP nebo POP3, doplněk pro aplikaci Outlook nemusí fungovat.

Pokud váš účet aplikace Outlook webové doplňky může využívat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete v Outlooku libovolný e-mail.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Získat doplňky (Get Add-ins).
 4. Vyhledejte Todoist.
 5. Doplněk nainstalujte kliknutím na možnost Přidat (Add).
 6. Klikněte na možnost Pokračovat (Continue).

Poznámka

Jakmile doplněk otevřete poprvé, možná budete požádáni o přihlášení k účtu Microsoft pomocí přihlašovacích údajů k Outlooku.

Přidání úkolu do Todoist

Rychlý tip

Pokud chcete otevřít e-mail, přes který jste vytvořili úkol, na tento úkol klikněte v aplikaci Todoist. E-mail se pak automaticky otevře v okně prohlížeče.

 1. V aplikaci Outlook otevřete e-mail, ze kterého chcete vytvořit úkol.
 2. V pravém horním rohu e-mailu klikněte na ikonu tří teček.
 3. Přejděte dolů na ikonu Todoist.
 4. Klikněte na možnost Přidat do Todoist (Add to Todoist).
 5. Pokud budete vyzváni k přihlášení k účtu Todoist, klikněte na tlačítko Přihlásit (Log in) a poté na tlačítko Souhlasím (Agree).
 6. Otevře se panel aplikace Todoist, kde můžete zadat název úkolu, přiřadit datum dokončení, projekt, štítky a úroveň priority.
 7. Po dokončení úprav úkolu klikněte na možnost Přidat úkol (Add task).
 8. Úkol bude přidán do vybraného projektu.

Vytvoření úkolu z e-mailu pomocí funkce rychlé přidání

 1. Otevřete e-mail, ze kterého chcete udělat úkol.
 2. V pravém horním rohu e-mailu klikněte na ikonu tří teček.
 3. Přejděte dolů na ikonu Todoist.
 4. Klikněte na možnost Přidat do Schránky v Todoist (Add to Todoist Inbox).
 5. Úkol se automaticky přidá do složky Schránka v Todoist.

Odebrání doplňku pro Outlook

 1. Přihlaste se k účtu Outlook.
 2. Otevřete některý e-mail.
 3. Nahoře v e-mailovém zobrazení klikněte na ikonu tří teček.
 4. Klikněte na možnost Získat doplňky (Get Add-ins).
 5. V levé nabídce klikněte na možnost Moje doplňky (My add-ins).
 6. Pod ikonou Todoist klikněte na ikonu tří teček.
 7. Klikněte na Odstranit (Remove).

Stojí za zmínku

 • Pokud používáte firemní účet, u kterého je instalace webových doplňků zakázána, nebo pokud používáte typ účtu, který webové doplňky nepodporuje (například IMAP nebo POP3), doplněk pro aplikaci Outlook nemusí u vašeho účtu fungovat.
 • Pokud váš e-mailový účet není hostován v některé z cloudových e-mailových služeb Microsoftu, aplikace Todoist nemusí být schopna načíst odkazy potřebné k zobrazení e-mailů v rámci úkolu. Řešením je vytvořit úkol z e-mailu a otevřít ho přímo v Outlooku.
 • Otevírat úkoly Todoist z desktopové aplikace Outlook není možné. Úkoly místo toho otevírejte ve webové aplikaci Outlook.

Časté dotazy

Při odinstalování staršího pluginu postupujte podle těchto pokynů. Ze seznamu aplikací odstraňte OutlookTodoistADX.

Ne, přidávat časy dokončení je momentálně možné pouze v aplikaci Todoist.

Způsob odebrání oprávnění závisí na typu účtu Microsoft. Pokud doplněk používáte s osobním účtem, oprávnění můžete měnit v nastavení účtu Microsoft: https://account.live.com/Consent/Manage. Pokud používáte pracovní nebo školní účet, oprávnění můžete měnit na portálu Moje aplikace: https://myapplications.microsoft.com/.

Pokud doplňku aplikace Outlook odeberete oprávnění, nebudete ho moci používat, dokud mu přístup k údajům zase nepovolíte.

Pravděpodobně se tak děje proto, že e-mail, ke kterému se snažíte získat přístup, byl přesunut, archivován nebo odstraněn.

Abyste získali přístup k e-mailu, který byl přesunut, archivován nebo odstraněn, může vás doplněk aplikace Outlook požádat o přihlášení k účtu Microsoft. Získá tak povolení používat rozhraní Microsoft Graph API.

Přístup k rozhraní API je nutný ke stažení robustního odkazu na e-mail, který je poté připojen k úkolu Todoist. Po provedení tohoto úkonu bude odkaz na e-mail fungovat, i když byl e-mail přesunut, archivován nebo odstraněn. Vaše oprávnění k přístupu k rozhraní Graph API používáme pouze k načtení webového odkazu na e-mail a k ničemu jinému.

Doplněk to obvykle zvládne automaticky pomocí funkce jednotného přihlašování, která běží na pozadí. Tato možnost však není k dispozici na všech platformách a u všech typů účtů aplikace Outlook. V některých případech proto můžete být vyzváni k přihlášení k účtu Microsoft.

Pokud v nastavení doplňku vyberete možnost odhlásit se, odhlásíme vás z aplikace Todoist a také z vašeho účtu Microsoft.

Pokud jste odkazovaný e-mail přesunuli ze složky, ve které se při vytváření úkolu nacházel, odkaz se stal neplatným a už se nedá využít. V takovém případě můžete vytvořit nový úkol z nového umístění e-mailu (a možná nebude od věci odstranit starý úkol s nefunkčním odkazem).

To se může stát, pokud používáte firemní účet, u kterého byla zakázána instalace webových doplňků, nebo pokud používáte typ účtu, který webové doplňky nepodporuje, například účet IMAP nebo POP3.

Bohužel ne. Model začlenění celé aplikace Todoist do Outlooku už není možné realizovat. Opravdu se omlouváme za případně způsobené zmatky. Aktuální integrační model je jediný, který společnost Microsoft dále vyvíjí a který jako jediný bude nadále podporovat.

Přihlaste se pomocí e-mailu a hesla (pokud heslo nemáte, vytvořte si ho podle těchto kroků), nebo otevřete webovou aplikaci Outlook a přihlaste se k webové aplikaci pomocí účtu Google.

Obraťte se na správce sítě a požádejte ho, ať na portálu správce O365 vybere možnost Integrované aplikace (Integrated Apps). Poté by správce měl vybrat možnost Přidat aplikace (Add Apps) a vyhledat Todoist pro Outlook.

Správce zde může vybrat, jestli integraci nasadí pro všechny uživatele, nebo jen pro konkrétní uživatele. Ti pak budou muset požadovaná oprávnění odsouhlasit. Konkrétní oprávnění, která plugin vyžaduje, jsou následující:

 • Oprávnění ke čtení vašeho e-mailu
 • Oprávnění vás přihlašovat a číst váš profil
 • Oprávnění k udržování přístupu k datům, ke kterým jste udělili přístup