Aplikace Zkratky a Todoist na iOS

K dispozici na

 • Pro
 • Business
 • Beginner

Platformy

 • iOS

Varování

Zkratky fungují pouze na zařízeních se systémem iOS a iPadOS. Přečtěte si uživatelskou příručku ke Zkratkám od Apple.

Určité úkony v Todoist určitě opakujeme všichni, například přidávání úkolů do projektu, kde řešíme nákupy potravin. Ale přidávat úkol neustále dokola do stejného projektu a s identickým datem může být poněkud únavné.

Dobrá zpráva je, že pokud používáte zařízení Apple se systémem iOS 13 nebo novějším, můžete si vytvořit zkratky, které vám ušetří čas a umožní provádět nejběžnější úkony v Todoist tak, abyste nemuseli pokaždé opakovat všechny kroky.

Můžete si například vytvořit zkratku, která vám pomůže rychle přidat úkol do nákupního seznamu pouhým příkazem „Add to shopping“ („Přidat k nákupu“). Zkratku můžete aktivovat a zařízení se vás zeptá na název úkolu, pak úkol automaticky přesune do projektu „Nákupy“ a datum dokončení nastaví na sobotu (nebo na jiné datum a projekt, které vám vyhovují).

Rychlý tip

Pokud jste si naplánovali spánkový režim, zkratky Todoist si můžete přidat na obrazovku Nočního klidu:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na Spánek.
 3. Klepněte na možnost Úplný rozvrh a volby.
 4. Klepněte na možnost Zkratky pro noční klid.
 5. Vyberte zkratky Todoist, které chcete přidat na obrazovku Nočního klidu. Můžete si vybrat následující zkratky: otevřít Todoist, otevřít zobrazení Nadcházející, přidat úkol a otevřít zobrazení Dnes.

Vytvoření zkratky využívající akce v aplikaci Todoist

 1. Otevřete samostatnou aplikaci Zkratky.
 2. Klepněte na možnost Vytvořit zkratku nebo na symbol + v horní části obrazovky.
 3. Vyhledejte akci Todoist Vytvořit úkol.
 4. Nastavte název úkolu. Pokud vyberete možnost Vždy se dotázat, budete při každém použití zkratky dotázáni na název úkolu. Pokud přidáte vlastní název úkolu, například Koupit mléko, úkol s tímto názvem bude přidán při každém použití této zkratky.
 5. Pro datum dokončení, projekt, prioritu a štítky nového úkolu máte několik možností: Siri můžete nastavit, aby se vás při vytváření úkolu na tyto údaje zeptala, nebo můžete jednotlivá pole nastavit fixně (například můžete nastavit projekt na „Nákupy“).
 6. (Volitelné) Pokud zapnete možnost Zobrazit při spuštění, budete při každém spuštění zkratky informováni.
 7. Klepněte na Další v pravém horním rohu.
 8. Zadejte název nové zkratky a klepněte na Hotovo.

Shortcuts_on_iOS_-_iPhone_XR.png

Až bude zkratka vytvořena, můžete ji aktivovat tak, že požádáte Siri. Aktivovat ji můžete také na listu sdílení, ve widgetu Dnes, v aplikaci Zkratky, použitím zkratky v automatizaci a dalšími metodami. Dále pro inspiraci do začátku nabízíme pár příkladů použití zkratek:

 • Řekněte Siri „Get ready for my trip“ („Připravit se na výlet“), což může do projektu „Cestování“ automaticky přidat úkol pro každou položku, kterou máte v seznamu věcí na cestu.
 • Řekněte Siri „New bill“ („Nová složenka“) a vaše zařízení vás požádá o název složenky a datum splatnosti. Nový úkol také přesune do projektu „Složenky“.
 • Vytvořte si automatizovanou zkratku, která se spustí vždy, když se váš telefon připojí k domácí Wi-Fi, a přidá úkol vynést odpadky.
 • Vytvořte si automatizovanou zkratku, která se spustí každý všední den v 9 ráno, a přidá úkol nasnídat se, úkol nakrmit psa a úkol koupit oblíbenou kávu.

Rychlý tip

Pokud v zařízení Apple máte systém iOS 14 nebo novější, můžete si přizpůsobit poklepání nebo trojí klepnutí na zadní straně iPhonu tak, abyste spustili konkrétní zkratku:

 1. Na začátek si už předem vytvořte zkratku podle pokynů v tomto článku.
 2. Otevřete aplikaci Nastavení.
 3. Vyberte možnost Zpřístupnění.
 4. Vyberte možnost Dotyk, pak Klepnutí na zadní stranu.
 5. Vyberte si buď Poklepání, nebo Trojí klepnutí.
 6. Vyberte zkratku, ke které chcete snadný přístup.