Využití rozšíření Asistent UI v Todoist

K dispozici na

 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • Windows 10
 • Linux

Rozšíření Asistent UI (také jako AI Assistant) se skládá z několika šikovných vychytávek, které můžou vaše pracovní postupy dost zefektivnit! Jakmile do rozšíření přidáme další funkce, v tomto článku ke každé z nich dodatečně přidáme návod. Toto rozšíření je zatím bohužel jen v angličtině, proto ovládací prvky a jednotlivé kroky zmíníme anglicky tam, kde to bude nezbytné, abyste se při orientaci v jednotlivých krocích neztratili.

ai-task-creator.png

Nastavení rozšíření

 1. Přihlaste se k Todoist na adrese https://todoist.com nebo v aplikaci na plochu.
 2. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. V postranní nabídce vyberte možnost Integrace.
 5. Nahoře v nastavení integrací klikněte na Procházet.
 6. V seznamu dostupných integrací vyberte možnost Asistent UI.
 7. Klikněte na Přidat (Add).
 8. Klikněte na Potvrdit (Confirm).

Při prvním spuštění rozšíření budete požádáni o udělení přístupu ke čtení a zápisu dat aplikace.

Navrhování úkolů

Pokud pomýšlíte na velké cíle, ale nevíte, kde vlastně začít, nechte si poradit. Funkce vygeneruje seznam možných úkolů, které vám pomohou vytouženého cíle dostáhnout. Postupujte následovně:

 1. Kliknutím na ikonu tří teček v pravém horním rohu libovolného projektu v Todoist otevřete nabídku projektu.
 2. Klikněte na možnost Navrhnout úkoly od UI (Suggest tasks with AI Assistant).
 3. V okně, které se otevře, zadejte do textového pole úkol, který chcete rozdělit na menší části, a klikněte na možnost Navrhnout úkoly (Suggest tasks).
 4. Zkontrolujte navrhovaný seznam úkolů.
 5. Klikněte na Přidat (Add).

Tipy na dokončení úkolu

Pokud si nevíte rady s tím, jak postupovat při plnění určitého úkolu, můžete zkusit požádat o radu.

Tuto možnost můžete využít u už vytvořených úkolů. Vygeneruje se další krok k jejich dokončení:

 1. Kliknutím na libovolný stávající úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vpravo nahoře v zobrazení úkolu klikněte na ikonu tří teček. Pokud máte úkoly zobrazeny jako seznam, můžete na úkol najet ukazatelem myši a kliknout na ikonu tří teček vpravo.
 3. Vyberte možnost Asistent UI (AI Assistant).
 4. Klikněte na možnost Navrhnout tipy k dokončení úkolu (Give tips for completing task). Asistent UI pro tento úkol vygeneruje další krok k jeho splnění.
 5. Kliknutím na tlačítko Přidat jako komentář (Add as comment) svůj komentář zveřejníte.
 6. Pokud chcete vygenerovat nový tip, klikněte na možnost Zkusit znovu (Try again).
 7. Asistenta UI zavřete a akci zrušíte tak, že kliknete na tlačítko Zrušit (Cancel).

Splnitelnější název úkolu

Pokud chcete úkoly přepsat tak, aby se vám na nich pracovalo s menší námahou, pomůže vám s tím právě tato funkce.

 1. Kliknutím na libovolný stávající úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vpravo nahoře v zobrazení úkolu klikněte na ikonu tří teček. Pokud máte úkoly zobrazeny jako seznam, můžete na úkol najet ukazatelem myši a kliknout na ikonu tří teček vpravo.
 3. Vyberte možnost Asistent UI (AI Assistant).
 4. Klikněte na možnost Vytvořit splnitelnější název úkolu (Make task more actionable). Asistent UI pro tento úkol vygeneruje alternativní název.
 5. Pokud chcete nový název vygenerovaný rozšířením použít, klikněte na možnost Přepsat úkol (Rewrite task).
 6. Pokud chcete zkusit jinou variantu názvu úkolu, klikněte na možnost Zkusit znovu (Try again).
 7. Asistenta UI zavřete a akci zrušíte tak, že kliknete na tlačítko Zrušit (Cancel).

Rozdělení úkolu do dílčích úkolů

Pokud máte složitý úkol, který vyžaduje více kroků, tato funkce vám pomůže s jeho rozdělením a vygenerováním seznamu dílčích úkolů. Postupujte následovně:

 1. Kliknutím na libovolný stávající úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. V pravém horním rohu zobrazení úkolu klikněte na ikonu tří teček. Pokud máte úkoly zobrazeny jako seznam, můžete na úkol najet ukazatelem myši a kliknout na ikonu tří teček vpravo.
 3. Vyberte možnost Asistent UI (AI Assistant).
 4. Klikněte na možnost Rozdělit úkol na dílčí úkoly (Break task down).
 5. Asistent UI vygeneruje seznam dílčích úkolů. Seznam si prohlédněte a zrušte zaškrtnutí políček u dílčích úkolů, které nepotřebujete.
 6. Kliknutím na možnost Přidat dílčí úkoly (Add sub-tasks) tyto dílčí úkoly přidáte ke stávajícímu úkolu.
 7. Pokud chcete vygenerovat novou sadu dílčích úkolů, klikněte na možnost Zkusit znovu (Try again).
 8. Asistenta UI zavřete a akci zrušíte tak, že kliknete na tlačítko Zrušit (Cancel).

Odebrání rozšíření

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. V postranní nabídce vyberte možnost Integrace.
 4. Klikněte na možnost Asistent UI (AI Assistant).
 5. Vyberte možnost Odebrat.
 6. Potvrďte kliknutím na Odebrat.

Časté dotazy

Umělá inteligence je nesmírně složitý obor, takže tento článek si neklade za cíl poskytnout vám k němu vyčerpávající informace, ale spíš vás do problematiky prakticky uvést.

V Todoist používáme službu OpenAI GPT-3, která dokáže porozumět textu a psát ho velmi podobně jako člověk. Tato umělá inteligence byla vytrénována na obrovském množství textů z internetu a dalších zdrojů, takže toho hodně ví o mnoha různých tématech. Díky tomu dokáže psát obstojné eseje, generovat úkoly, nebo dokonce sestavovat kód. Může také pomoct odpovídat na otázky nebo překládat text z jednoho jazyka do druhého.

Podrobnosti najdete na webových stránkách této služby: https://openai.com/.

Obecně platí pravidlo, že čím konkrétnější a kvalifikovanější zadání, tím lepší výstup. Umělá inteligence zatím až na výjimky rozumí spíše angličtině, takže zmíníme příklady v tomto jazyce. Například místo dotazu „How do I lose weight?“ („Jak mám zhubnout?“) zadejte spíše „I'm a male that weighs 220 lbs and I'm 6'2" tall. I would like to lose 20 lbs. What's the easiest way to do that?“ („Jsem muž o váze 100 kg a měřím 187 cm. Chtěl bych zhubnout 10 kg. Jak toho co nejjednodušeji dosáhnout?“).

Rozšíření založená na umělé inteligenci fungují nejlépe v angličtině. I když podporují i zadávání v jiných jazycích, asi si všimnete, že ne ve všech jazycích dosáhnete stejně kvalitních výsledků. Ačkoliv my sami tohle nemůžeme nijak ovlivnit, v budoucnu se situace pravděpodobně zlepší díky vývoji lepších modelů ze strany OpenAI.

Rozšíření není ve výchozím nastavení na vašemu účtu Todoist zapnuto, takže pokud jste si ho nenainstalovali, nemusíte nic dalšího dělat.

Pokud už rozšíření nainstalováno máte a chcete ho vypnout, odstraňte ho podle pokynů nahoře. 

Todoist přes tuto integraci společnosti OpenAI přístup k vašim datům v Todoist neposkytuje. Společnost OpenAI však může využít data zadávaná uživateli (dotazy) k zdokonalení svých modelů. 

Jedním z omezení našeho rozšíření Asistent UI je, že na výzvu může vygenerovat škodlivý obsah. Ve společnosti Todoist se zavazujeme pracovat na vývoji systému, který nic škodlivého nevyplodí. Coby součást těchto opatření jsme zavedli varovnou zprávu, která vás upozorní na možný škodlivý výstup, pokud náš systém rozpozná škodlivý dotaz.