Použití aplikace Trevor AI s Todoist

K dispozici na

 • Business
 • Beginner
 • Pro

Platformy

 • Web

Trevor AI je plánovací asistent, který synchronizuje váš seznam úkolů s kalendářem Google nebo Microsoft a pomáhá vám pracovat co nejefektivněji.

Díky třístranné synchronizaci v reálném čase mezi aplikací Todoist, kalendářem Google/Microsoft a aplikací Trevor AI můžete svůj harmonogram sestavit během několika sekund. Ten bude navíc aktuální na všech třech platformách.

1 - Todoist Web Inbox.png

Nastavení integrace s Todoist

 1. V prohlížeči se přihlaste na adrese https://app.trevorai.com, nebo si vytvořte nový účet.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu jógymceclip1.png a vyberte možnost Account Settings (Nastavení účtu).
 3. V dialogu Integrace služeb s Trevor AI (Integrate Services with Trevor AI) vyberte u položky Todoist možnost Připojit (Connect).
 4. Odsouhlaste propojení tlačítkem Souhlasit (Agree). Vaše úkoly z Todoist se teď budou synchronizovat s vaší schránkou Trevor AI.
 5. V dialogu Integrace služeb s Trevor AI (Integrate Services with Trevor AI) vyberte u položky Kalendář Google (Google Calendar) možnost Připojit (Connect).
 6. Odsouhlaste propojení s příslušným účtem Google tlačítkem Souhlasit (Agree).
 7. Volitelně můžete zaškrtnout políčko vedle možnosti Skrýt úkoly přiřazené jiným osobám (Hide tasks assigned to other people) nebo Skrýt nepřiřazené úkoly (Hide unassigned tasks).

Práce s integrací

Po propojení aplikace Trevor AI s účtem Todoist uvidíte své projekty seskupené do seznamů na levé straně rozhraní aplikace Trevor AI.

Budete mít na výběr z celé řady různých pracovních postupů. Zde je seznam akcí, které můžete provést v závislosti na tom, kterou aplikaci chcete použít.

 • Vytvořte v projektu nové úkoly. Tyto úkoly se zobrazí v příslušném seznamu Trevor AI.
 • Přiřaďte úkolům data a časy dokončení, které se projeví v kalendářích Google/Microsoft a Trevor AI. V těchto kalendářích teď můžete úkoly přeskládat a změnit dobu jejich trvání. Čas dokončení úkolů v Todoist se odpovídajícím způsobem aktualizuje.
 • Pokud úkol odstraníte, bude odstraněn ze všech kalendářů.
 • Úkol můžete označit jako dokončený, ale z kalendářů se neodstraní.
 • Přetáhněte jeden z úkolů v Todoist bez data/času dokončení do kalendáře v Trevor AI na požadovaný časový úsek. Volitelně můžete upravit dobu trvání úkolu. Všechny změny se promítnou v kalendáři Google nebo Microsoft. Datum/čas dokončení se v aplikaci Todoist neprojeví.
 • Pokud vytvoříte nový úkol v rámci projektu, promítne se do vašeho kalendáře Google nebo Microsoft a do Todoist. Datum dokončení se do aplikace Todoist nepromítne.
 • Úkol můžete označit jako dokončený, což se promítne i do aplikace Todoist. Zrušením dokončení úkolu se úkol v aplikaci Todoist znovu objeví.
 • Úkoly můžete přesouvat do různých časových intervalů a upravovat dobu jejich trvání. Všechny změny se promítnou do kalendáře Trevor AI. Pokud jste pro tento úkol nastavili datum a čas dokončení v aplikaci Todoist, bude odpovídajícím způsobem upraven.
 • Můžete vytvořit nový záznam v kalendáři, který se promítne do aplikace Trevor AI. Do projektu Todoist se dále přidá úkol.

Odstranění integrace

 1. V prohlížeči se přihlaste na adrese https://app.trevorai.com.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu jógymceclip1.png a vyberte možnost Account Settings (Nastavení účtu).
 3. V dialogu Integrace služeb s Trevor AI (Integrate Services with Trevor AI) vyberte u položky Todoist možnost Odpojit (Disconnect).

Časté dotazy

Tuto integraci má ve správě společnost Trevor AI. S žádostí o pomoc se obraťte na tým podpory Trevor AI na adrese george@trevorlabs.com.