Zobrazení dokončených úkolů v Todoist

K dispozici na

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Todoist všechny dokončené úkoly ukládá, takže máte možnost snadno vyhledávat a spravovat vše, co jste už dokončili.

Dokončené úkoly najdete na třech místech:

Uvnitř projektů

Zobrazení všech úkolů v projektu, které byly dokončeny a odstraněny ze seznamu aktivních úkolů:

  1. Klikněte na projekt.
  2. Vpravo nahoře klikněte na Zobrazit.
  3. Zapněte možnost Dokončené úkoly.

Pokud někdo v projektu zapne možnost Dokončené úkoly, funkce se bude ve sdílených projektech synchronizovaně zobrazovat jako zapnutá na všech zařízeních. Provedenou změnu zkrátka uvidí každý v projektu.

Obnova nebo smazání dokončených úkolů v projektech

Pokud chcete v projektu obnovit dokončené úkoly, zapněte možnost Dokončené úkoly aodškrtnutí u nich zrušte. Budou přidány zpátky na seznam vašich aktivních úkolů. Přečtěte si podrobnosti o rušení dokončení úkolů.

Pokud chcete dokončené úkoly smazat, vyberte je a smažte je.

V protokolu činnosti

V protokolu činnosti se budete moct podívat na dokončené úkoly (včetně opakujících se úkolů) ze všech projektů.

  1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
  2. Vyberte možnost Protokol činnosti.
  3. Klikněte na Všechny akce.
  4. Vyberte možnost Dokončené úkoly.

Poznámka

Úkoly zobrazené v protokolu činnosti nelze upravovat ani jim rušit dokončení. To můžete udělat pouze přímo v projektech.

V zobrazení úkolu

Na všechny své dokončené dílčí úkoly se můžete podívat v zobrazení nadřazeného úkolu, a to následovně:

Kliknutím na nadřazený úkol zobrazíte podrobnosti v zobrazení úkolu. Pokud tedy existují nějaké dokončené dílčí úkoly, uvidíte je v části Dílčí úkoly.

Časté dotazy

Ne. Dokončený úkol se objeví na spodku aktivního seznamu úkolů v oddílu nebo nadřazeném úkolu.

Opakující se úkol je jeden jediný úkol s pohyblivým datem dokončení, nejedná se tedy o několik oddělených úkolů. Takže jakmile úkol dokončíte, bude zaregistrován do protokolu činnosti, ale úkol samotný se do seznamu dokončených úkolů nepřesune.

Je nám líto, ale to momentálně bohužel není možné.