Standard sorteringsrækkefølge af Todoist-opgaver


Når du ser en visning i Todoist som fx I dag eller et filter, undrer du dig måske over, hvordan opgaverne er sorteret. Lær, hvordan opgaver sorteres i hver visning.

Bemærk

  • Forfaldne opgaver kan ikke sorteres manuelt. 🙅‍♀️
  • Anvend din foretrukne sorteringsrækkefølge på dine opgaver ved at bruge Todoists sorteringsindstillinger.
VisKriterierSortering
I dag og Kommende

I disse visninger er opgaver sorteret Smart som standard:

Forfaldsdato og -tidspunkt → Prioritet → Manuel rækkefølge → Opgavers oprettelsesdato og -tidspunkt

De kan omrokeres, hvis de har samme forfaldstidspunkt og prioritet. Du kan aktivere Manuel sortering for frit at kunne omrokere dine opgaver.

EtiketterPrioritet → Forfaldsdato og -tidspunkt → Projektrækkefølge → Opgaverækkefølge inden for deres projekt
FiltreForespørgsler uden forfaldsdatoPrioritet → Forfaldsdato og -tidspunkt → Projektrækkefølge → Opgaverækkefølge inden for deres projekt
Forespørgsler med forfaldsdatoForfaldsdato og -tidspunkt → Prioritet → Manuel rækkefølge → Opgavers oprettelsesdato og -tidspunkt
Projekter

I projekter vises opgaver i den rækkefølge, de blev tilføjet. Desuden er opgaverne sorteret inden for hver sektion, snarere end på tværs af sektioner.

For at ændre opgaverækkefølgen skal du anvende en sorteringsindstilling på projektet eller trække dine opgaver manuelt.

Om stigende eller faldende rækkefølge

Når en sorterings- eller grupperingsindstilling er aktiveret i din visning, sorteres opgaver som standard efter dine valgte kriterier i stigende rækkefølge.

Dette udelukker sortering efter Prioritet. Hvis opgaver sorteres efter Prioritet, vil rækkefølgen være faldende, fra P1 til P4.

Hvis du vender rækkefølgen, vil det kun påvirke det primære sorteringskriterie. Alle sekundære kriterier vil blive sorteret som standard.

Få hjælp

Hvis du bemærker, at der er noget galt med rækkefølgen af opgaver i Todoist, bedes du kontakte os.