Dupliker en opgave i Todoist

Tilgængelig for

  • Begynder
  • Pro
  • Business

Dupliker en eller flere opgaver i et projekt for at spare tiden og kræfterne ved manuelt at oprette kopier af den samme opgave.

Opgavekommentarer, tilpassede påmindelser og udførte underopgaver kopieres ikke til de duplikerede opgaver. Hvis der er oplysninger, der skal beholdes, skal du tilføje dem til opgavebeskrivelsen.

Dupliker en opgave

Når du duplikerer en opgave, vil en kopi af opgaven og eventuelle aktive underopgaver dukke op under den.

  1. Højreklik en opgave.
  2. Vælg Dupliker.

Dupliker to eller flere opgaver

  1. For at markere en række opgaver, skal du holde shift nede og klikke på den første og sidste opgave, du vil duplikere. For at markere opgaver, der ikke er ved siden af hinanden på listen, holder du command-tasten (macOS) eller CTRL-tasten (Windows) nede og klikker på hver enkelt opgave, du ønsker at duplikere.
  2. Klik på Mere… i menuen, der vises øverst i dit Todoist.
  3. Vælg Dupliker.

En kopi af opgaverne (inklusive alle underprojekter) oprettes lige under hver af originalerne.

Kvik-tip

Du kan også duplikere hele projekter ved at oprette projektskabeloner.

Få hjælp

Hvis du har problemer med at duplikere opgaver i Todoist, bedes du kontakte os.