Opgaver, der oprettes i Gmail-udvidelsen, åbner en anden Gmail-konto


Når du tilføjer en opgave ved hjælp af Todoists Gmail-udvidelse, gemmes opgaven med URL'en for den e-mail, du tilføjer. Hvis du er logget ind på flere Gmail-konti, tilføjer Google et nummer til URL'erne for at identificere, hvilken konto en e-mail er tilknyttet.

Tallet afspejler blot den rækkefølge, hvorpå du loggede ind på disse konti. Den første konto, du logger ind på, vil have et "0", den anden konto vil have et "1" og så videre. Det ser således ud:

Så hvis du loggede ind på dine privat, arbejde og freelance Gmail-konti i den rækkefølge, vil deres respektive links se sådan ud:

(Bemærk tallet i slutningen af hver URL.)

Hvis du igen logger ind på alle disse Gmail-konti, men denne gang i en anden rækkefølge, bliver tallene knyttet til en anden konto. For eksempel:

Før ændringen i logind-rækkefølgen, ville linket https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad have peget på en e-mail på den private konto.

Efter ændringen i logind-rækkefølgen, vil det nu pege på arbejde -kontoen. Da linket åbner en anden Gmail-konto, er e-mailen ikke længere tilgængelig.

For at få linkene til at fungere igen, skal du logge ind på dine Gmail-konti i samme rækkefølge, som du brugte, da du oprindeligt tilføjede disse e-mails som opgaver.