Pomodoro-menetelmä


Francesco Cirillon 1980-luvun lopulla kehittämä Pomodoro-tekniikka käyttää ajastinta, joka perustuu tehtävien ja ajan pilkkomiseen 25 minuutin jaksoihin, joiden välillä pidetään 5 minuutin taukoja (jokaista jaksoa kutsutaan yhdeksi "pomodoroksi" tomaatinmuotoisen keittiöajastimen mukaan).

Kun olet suorittanut neljä jaksoa, pidä pidempi tauko (15-30 min) virkistääksesi mielesi seuraaville neljälle jaksolle. Lisätietoja...

Pomodoro-työnkulun noudattaminen Todoistissa

  1. Luo "Pomodoro"-projekti Todoistissa ja sen sisälle 8-10 toistuvaa Pomodoria (1. Pomodoro, 2., 3. jne.).
  2. Järjestä kaikki päivittäiset tehtävät jokaisen Pomodoron alle Tänään-näkymässäsi. Arvioi, kuinka kauan kunkin tehtävän suorittaminen kestää. Jos tehtävä kestää yli 30 minuuttia, pilko se pienempiin alitehtäviin.
  3. Kuin aloitat työskentelyn, aseta ajastin (perinteisesti 25 minuuttia). Jokaisen pomodoron jälkeen merkitse se suoritetuksi ja pidä lyhyt tauko (3-5 minuuttia). Kun olet suorittanut neljä pomodoria, pidä pidempi tauko (15-30 minuuttia) virkistääksesi mielesi seuraavalle jaksolle.

pomodoro-help-center.png

Voit käyttää yhtä Pomodoro-optimoiduista ajanhallintasovelluksista, joka integroituu Todoistin kanssa: