Hvordan opprette en oppgave som ikke kan fullføres

Tilgjengelig for

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Det kan være mange grunner til at du vil opprette en oppgave som ikke kan fullføres:

  • Du vil ha en oppgave som fungerer som overskrift, som også lar deg legge til kommentarer og filer.
  • Du har opprettet en overordnet oppgave med flere underoppgaver, og du er bekymret for at du ved et uhell fullfører den overordnede oppgaven.
  • Du har en viktig oppgave i et delt prosjekt, og du vil være sikker på at ingen av samarbeidspartnerne dine fullfører den ved et uhell.

Heldigvis er det raskt og enkelt å opprette en oppgave som ikke kan fullføres.

Hvordan opprette en oppgave som ikke kan fullføres

Når du oppretter en ny oppgave, er det bare å legge til en * og mellomrom foran oppgavens navn, for å gjøre den umulig å fullføre. Eksempel: Hvis du vil opprette en oppgave som ikke kan fullføres med navnet Innsjekk på fly, skriver du oppgavens navn som * Innsjekk på fly.

uncompletable-help-center.png

Raskt tips

Du kan bruke Oppgavevisning til å gjøre en allerede eksisterende oppgave om til en oppgave som ikke kan fullføres. Gå til en oppgaves oppgavevisning, klikk på navnet til oppgaven for å redigere den, og legg så til * og mellomrom ved starten av oppgavens navn.

Hvis du vil gjøre en oppgave som ikke kan fullføres om til en oppgave som kan fullføres, er det bare å fjerne * og mellomrom fra starten av oppgavens navn.

Vanlige spørsmål

Oppgaver som kan fullføres har en sirkel til venstre for oppgavenavnet, mens oppgaver som ikke kan fullføres ikke har en sirkel.

Screenshot_2020-10-29_at_15.12.13.png

Seksjoner er en måte å dele opp store prosjekter i mindre, mer håndterlige deler, mens oppgaver som ikke kan fullføres er som vanlige oppgaver, bortsett fra at de ikke kan fullføres. Eksempel: Med en oppgave som ikke kan fullføres kan du legge til kommentarer og legge ved filer, du kan tilordne den til deg selv eller en samarbeidspartner, og du kan også gi den en forfallsdato og et forfallstidspunkt.

Denne spesifikke funksjonen førte dessverre til at oppgaver ble gjort til oppgaver som ikke kunne fullføres ved uhell. Det er flere tilfeller der du kanskje vil legge til et kolon ved slutten av en oppgaves navn – uten å gjøre om oppgaven til en oppgave som ikke kan fullføres – og vi vil sørge for at det er mulig.