Standard sorteringsrekkefølge for Todoist-oppgaver


Når du ser på en visning i Todoist, som I dag eller et filter, lurer du kanskje på hvordan oppgavene er oppstilt. Finn ut hvordan oppgaver sorteres i hver visning.

Obs

  • Forfalte oppgaver kan ikke sorteres manuelt. 🙅‍♀️
  • Bruk den foretrukne sorteringsrekkefølgen din for oppgavene dine ved å bruke Todoists sorgeringsalternativer.
VisKriteriumSortering
I dag og Kommende

I disse visningene sorteres oppgaver smart som standard:

Forfallsdato og -tidspunkt → Prioritet → Manuell rekkefølge → Dato og tidspunkt oppgave ble opprettet

Du kan endre rekkefølgen hvis de har samme forfallstidspunkt og prioritet. Du kan slå på manuell sortering for å gjøre om på oppgavene dine fritt.

EtiketterPrioritet → Forfallstidspunkt og -dato → Prosjektrekkefølge → Oppgaverekkefølge innen prosjekt
FiltreUten forfallsdato-forespørslerPrioritet → Forfallstidspunkt og -dato → Prosjektrekkefølge → Oppgaverekkefølge innen prosjekt
Med forfallsdato-forespørslerForfallsdato og -tidspunkt → Prioritet → Manuell rekkefølge → Dato og tidspunkt oppgave ble opprettet
Prosjekter

I prosjekter vises oppgaver i den rekkefølgen de ble lagt til. Videre sorteres oppgaver innen hver seksjon, i stedet for på tvers av seksjoner.

For å endre oppgaverekkefølgen bruker du et sorteringsalternativ for prosjektet, eller du kan manuelt dra oppgavene dine.

Om stigende og synkende rekkefølge

Når et sorterings- eller grupperingsalternativ slås på i visningen din, blir oppgavene som standard sortert etter de valgte kriteriene i stigende rekkefølge.

Dette ekskluderer sortering etter prioritet. Hvis oppgaver sorteres etter prioritet, er rekkefølgen synkende, fra P1 til P4.

Å reversere rekkefølgen påvirker kun det primære sorteringskriteriet ditt, alle sekundære kriterier blir sortert som standard.

Få hjelp

Hvis du merker at noe ikke stemmer med hvordan oppgavene sorteres i Todoist, kan du ta kontakt med oss.