Introduksjon til underoppgaver

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Planlegg stort og gjennomfør som planlagt. Bryt opp store, overveldende oppgaver i mindre, håndterbare underoppgaver.

I Todoist kan du til og med dele opp disse underoppgavene i mindre oppgaver. Lær hvordan du oppretter en underoppgave, konverterer en overordnet oppgave til en underoppgave, med mer.

Opprett en underoppgave

subtasks-help-center-2.png

 1. Klikk på oppgaven du vil legge til en underoppgave under. Dette åpner oppgavevisningen.
 2. Velg Legg til underoppgave.
 3. Skriv inn oppgavens navn og eventuell informasjon du vil legge til.
 4. Klikk på Legg til oppgave, eller trykk på Enter for å lagre oppgaven.

Gjør en eksisterende oppgave om til en underoppgave

 1. Hold pekeren over en oppgave.
 2. Klikk på og hold håndtaket ved siden av oppgaven.
 3. Dra den fra venstre mot høyre for å justere underoppgavenivå.

Advarsel

I øyeblikket er det ikke mulig å gjøre en eksisterende oppgave om til en underoppgave når sortering brukes for visningen.

Gjør en underoppgave om til en overordnet oppgave

 1. Hold pekeren over en oppgave.
 2. Klikk på og hold håndtaket ved siden av oppgaven.
 3. Dra underoppgaven over eller under den overordnede oppgaven, og til venstre for oppgavelisten.

Raskt tips

Bruk oppgavehierarkier til å organisere oppgavelistene dine i seksjoner med overskrifter.

Verdt å merke seg

 • Du kan bare opprette underoppgaver i et prosjekt. Hvis du ser på oppgaver i I dag-visningen, Kommende-visningen, filtre eller etiketter, åpne den overordnede oppgaven i oppgavevisningen og opprett underoppgaven.
 • Todoist støtter fire nivåer med innrykk. For eksempel bruker en underoppgave innrykk på nivå 1, mens en under-under-under-underoppgave bruker innrykk på nivå 4.
 • Innrykket til en oppgave kan ikke endres når du jobber i oppgavevisningen.

Vanlige spørsmål

Hvis du har satt datoen til den overordnede oppgaven og underoppgaven til i dag, vil de begge dukke opp i I dag-visningen din. Dette fører til at underoppgaven dukker opp to ganger. Dette er noe vi vurderer om vi skal endre eller ikke.

Absolutt. Du kan enkelt se en oppgave sine fullførte underoppgaver ved hjelp av oppgavevisningen.

Nei, det kan du dessverre ikke. Du må være i listevisning hvis du ønsker å dra og slippe for å gjøre en oppgave om til en underoppgave.

Nei, dette er forventet oppførsel. Men merk deg at du kan bruke dra og slipp til å manuelt sortere underoppgavene dine i oppgavevisningen.