Bruk Apiant med Todoist

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Plattformer

 • Nett

Apiant er en app for automasjon tilgjengelig på nett.

Med Apiant kan du knytte Todoist til flere apper, noe som lar deg automatisere deler av arbeidsflyten din.

Sett opp integrasjonen

 1. Logg inn på https://apiant.com/.
 2. Klikk på Dashboard (Dashbord) øverst til høyre.
 3. Klikk på Connections (Tilkoblinger).
 4. Klikk på + Connect an app-knappen (+ Koble til en app).
 5. I Search Catalogue-feltet (Søkekatalog) søker du etterTodoist.
 6. Klikk på Todoist-ikonet.
 7. I vinduet som dukker opp, klikker du på Agree (Godta) for å gi Apiant tillatelse til å få tilgang til Todoist-dataene dine.

Bruke integrasjonen

Apiant tilbyr forskjellige forhåndsbygde integrasjoner med Todoist. Slik installerer du dem:

Advarsel

Noen maler kan kun installeres hvis du har Apiants Professional Templates-medlemskap (eller høyere).

 1. Logg inn på https://apiant.com/.
 2. Klikk på Dashboard (Dashbord) øverst til høyre.
 3. Klikk på Templates.
 4. I Search Templates-feltet (Søk i maler), skrive du inn Todoist etterfulgt av navnet til appen du vil knytte Todoist sammen med.
 5. Klikk på forstørrelsesglasset for å utføre søket ditt.
 6. Velg malen du vil bruke.
 7. I vinduet som åpner seg klikker du på Install this Template! (Installer denne malen!)
 8. Klikk på Install (Installer).
 9. Klikk på OK.
 10. Klikk på bryteren ved siden av malen for å aktivere automasjonen.

Fjerne integarsjonen

Hvis du ikke lenger vil bruke Todoist med Apiant, kan du her se hvordan du fjerner integrasjonen:

 1. Logg inn på https://apiant.com/.
 2. Klikk på Dashboard (Dashbord) øverst til høyre.
 3. Klikk på Connections (Tilkoblinger).
 4. Til høyre for Todoist-tilkoblingen klikker du på søppelkassen.
 5. Velg Disconnect (Koble fra).

Få hjelp

Hvis du har problemer med Apiant-integrasjonen, kan du kontakte Apiant sin kundestøtte for hjelp.