Bruk DAKboard med Todoist

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Plattformer

 • Nett

DAKboard er en gratis nettbasert app som lar deg lage tilpassede displayer for bilder, kalendere, nyheter, vær og verktøy for oppgavehåndtering.

Med denne integrasjonen kan du vise Todoist-oppgavene dine på din tilpassede digitale veggkalender på en bærbar maskin, et nettbrett eller en Raspberry Pi.

Sette opp integrasjonen

 1. Logg inn på DAKboard-kontoen din.
 2. Klikk på Screens-fanen (Skjermer).
 3. Klikk på My Predefined Screen (Min forhåndsdefinerte skjerm).
 4. I hovedvisningen velger du todo (gjøremål).
 5. Ved siden av To-do source (gjøremålskilde), velger du Todoist.
 6. Ved siden av Todoist Account (Todoist-konto), klikker du på Connect to Todoist-knappen (Koble til Todoist).
 7. I vinduet som dukker opp, klikker du på Agree (Godta) for å godkjenne integrasjonen.

Bruke integrasjonen

DAKboard tilbyr to forskjellig skjermtyper:

For å bruke en forhåndsdefinert skjerm, setter du ganske enkelt opp integrasjonen som beskrevet i trinnene ovenfor. Dette lar deg vise Todoist-oppgavene dine på en digital velg.

Hvis du vil at Todoist-oppgaver skal vises på den tilpassede skjermen din, kan du følge disse trinnene:

 1. Inne på DAKboard-kontoen din, klikker du på Screens-fanen (Skjermer) til venstre.
 2. Klikk på My Custom Screen (Min tilpassede skjerm).
 3. Øverst til høyre klikker du på Add a Block (Legg til en blokk).
 4. Søk etter Todoist i søkefeltet (eller bla ned til Todo (Gjøremål) og klikk på Todoist).
 5. Slipp blokken på stedet du ønsker.

Vanlige spørsmål

Denne integrasjonen administreres av DAKboard. Vennligst kontakt DAKboard sin kundestøtte for hjelp.

Hvis du ikke lenger vil bruke Todoist med DAKboard, kan du her se hvordan du fjerner integrasjonen:

 1. Inne på DAKboard-kontoen din, klikker du på App Authorizations-fanen (App-godkjenninger) til venstre.
 2. Til høyre i Todoist-feltet klikker du på de tre prikkene.
 3. Velg Revoke (Opphev) for å fjerne integrasjonen.