Bruk HourStack med Todoist

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

HourStack er en planleggingsapp som lar deg og teamet ditt følge med på tid brukt og fordele ressurser. Tilordne tidsressurser til Todoist-oppgaver og spore tiden du bruker på hver oppgave.

Sett opp integrasjonen

 1. Opprett en HourStack-konto.
 2. Åpne og integrer HourStack med Todoist.
 3. Klikk på Legg til integrasjon-knappen for Todoist. Du blir bedt om å gi HourStack autorisasjon til å få tilgang til data fra kontoen din.

Bruke integrasjonen

For å fordele tid drar du oppgaver fra Todoist-panelet på høyre side. Endre størrelsen på oppgaver for raskt å endre tidsbruken til oppgaven.

2.8.0_HourStack_todoist_bg.png

For å spore tid klikker du på dagens oppgave, og deretter klikker du på Start.

hs-features_timetracking_1600x1000.jpeg

Klikk på de tre prikkene i den øverste linjen til Todoist-integrasjonen. Det er flere alternativer:

 • Velg å vise alle oppdager, oppgaver i dag eller oppgaver for de neste syv dagene.
 • Velg å vise oppgaver fra en prosjekt-, filter- eller etikettvisning.

Obs

Du kan se når du har tildelt noe som skal gjøres fra Todoist (det blir grått), så du ikke trenger dra det over til uken din igjen senere, siden det allerede har blitt fordelt.

Fjerne integarsjonen

 1. Åpne Integrasjoner-fanen.
 2. Klikk på X-ikonet ved siden av HourStack-integrasjonen.
 3. Klikk på OK for å bekrefte.

Få hjelp

Hvis du har problemer med å bruke HourStack-integrasjonen, kontakter du HourStack sin kundestøtte for å få hjelp.