Konfigurer proxyen for det gamle Outlook-tillegget

Tilgjengelig for

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Plattformer

  • macOS
  • iOS
  • Android

For å konfigurere proxyen for det gamle Outlook-tillegget, klikker du på den lille pilen nedenfor Todoists Opprett oppgave-knapp på Outlook-verktøylinjen.

Velg listelayouten

calendar-layout-web-settings.png

Ingen proxy – hvis tilkoblingen din ikke tillater en proxy.

Innstillinger for systemproxy – for å bruke de vanlige innstillingene for Windows sin proxy.

  1. Manuall konfigurasjon av proxy – for å legge inn proxyens adresse og port.
  2. 3-outlook-old-todoist-proxy.jpg
  3. Velg Liste.

Hvis du ikke lenger trenger listelayouten, bytter du til enten tavle- eller kalenderlayouten fra Visning-menyen.

Finn ut mer

Hvis du har problemer med å opprette oppgaver eller tildele forfallsdatoer når du bruker listelayouten, kan du kontakte oss.