Bruk Toggl Track med Todoist

Tilgjengelig for

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Plattformer

 • Nett

Toggl Track er en app for å spore tid som kan integreres med Todoist, når du bruker Firefox eller Chrome.

Med denne integrasjonen kan du følge med på hvor mye tid du bruker på hver oppgave direkte i Todoist, Chrome og Firefox.

Sett opp integrasjonen

 1. Installer Toggl Track Button for Chrome eller Toggl Track Button for Firefox.
 2. Åpne utvidelsen og logg inn på Toggl Track-kontoen din.
 3. Øverst til høyre i utvidelsen klikker du på tannhjulet.
 4. I nettleserfanen som åpner seg, velger du fanen Integrasjoner.
 5. I «Filtrer integrasjoner»-feltet skriver du Todoist og klikker på avmerkingsboksen.
 6. I nettleservinduet som dukker opp, klikker du på Tillat.

Bruke integrasjonen

 1. Åpne Todoist i nettleseren hvor du har installert Toggl Track.
 2. Sjekk om listevisning er slått på for visnigen eller prosjektet ditt. Hvis ikke, slå det på.
 3. Før pekeren over oppgaven du vil ta tiden på.
 4. Klikk på Toggl Track-knappen, som dukker opp til høyre for oppgavenavnet.
 5. Når du er ferdig med å jobbe med oppgaven, klikker du ganske enkelt på Toggl Track-knappen igjen, for å stoppe klokken.

Hvis du vil bruke Toggl Track med Todoist Chrome-utvidelsen eller Todoist Firefox-utvidelsen, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Todoist-ikonet øverst til høyre i nettleseren.
 2. Klikk på avataren din øverst til høyre i vinduet som dukker opp.
 3. Klikk på Åpne i et vindu.

Fjerne integarsjonen

Hvis du ikke lenger vil bruke Todoist med Toggl Track, kan du her se hvordan du fjerner integrasjonen:

 1. Klikk på tannhjulet øverst til høyre for Toggl Track-utvidelsen.
 2. I nettleserfanen som åpner seg, velger du fanen Integrasjoner.
 3. I «Filtrer integrasjoner»-feltet skriver du Todoist og fjerner merket i boksen.

Få hjelp

Hvis du har problemer med Toggl Track-integrasjonen, kontakter du Toggl Track sin kundestøtte for å få hjelp.