Introductie tot filters

Beschikbaar voor

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Wanneer je Todoist opgevuld raakt met taken, moet het snel en efficiënt kunnen zijn om informatie te vinden. Dat is waar filters van pas komen!

Filters zijn aangepaste overzichten voor je taken, gebaseerd op specifieke criteria. Het kan een taaknaam zijn, een deadline, project, label, prioriteit, datum van aanmaak, en meer.

Snelle tip

Bekijk de taken in je filters in drie verschillende layouts: als een lijst, een board of een agenda (de agenda-layout is alleen beschikbaar voor Pro- en Business-klanten)!

Probeer standaard filters uit

Krijg filters onder de knie door een paar standaard filters uit te proberen:

 • Toegewezen aan mij: toont elke taak in Todoist die aan jou toegewezen is
 • Prioriteit 1: toont alle p1 taken in Todoist
 • Alles bekijken: toont alle actieve taken in Todoist

Filters aanmaken, bewerken, en verwijderen

Een nieuwe filter aanmaken:

 1. Selecteer Filters & labels in de zijbalk.
 2. Naast Filters, klik je op het +-symbool.
 3. In het scherm Filter toevoegen, typ je de naam van de filter.
 4. Typ de filter-zoekopdracht die je wil gebruiken (je kan hieronder in dit artikel diverse opties vinden).
 5. (Optioneel) Selecteer een andere filterkleur in het drop-down menu.
 6. (Optioneel) Als je de filter snel wil kunnen openen, voeg het dan toe aan je favorieten.
 7. Klik op Toevoegen om je filter op te slaan.

Een bestaande filter bewerken of verwijderen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de filter.
 2. Selecteer Filter bewerken of Filter verwijderen.

Notitie

Je kan filter-zoekopdrachten ook gebruiken in de zoekfunctie. Typ gewoon een zoekopdracht die je voor een filter zou kunnen gebruiken in het zoekveld.

Gebruik symbolen

Er zijn een aantal symbolen die je kan gebruiken bij het aanmaken van filters in Todoist.

SymboolWat het betekentVoorbeeld

|

OF

vandaag | over tijd

&

EN

vandaag & p1

!

NIET

!subtaak

()

Filtert eerst de zoekopdrachten tussen de haakjes

(vandaag | over tijd) & #Werk

,

Scheidt filter-zoekopdrachten in aparte lijsten

deadline: gisteren, vandaag

\

Speciale tekens gebruiken als normale tekens in project-, sectie- en label-namen

#Een \& Twee

Filter gebaseerd op:

Om filters aan te maken die gebaseerd zijn op sleutelwoorden, kan je zoek: en vervolgens een sleutelwoord gebruiken.

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die het woord "Meeting" bevatten bekijken

zoek: meeting

Alle taken die het woord "Meeting" bevatten en vandaag af moeten zijn bekijken

zoek: meeting & vandaag

Alle taken die of het woord "Meeting" of "Werk" bevatten bekijken

zoek: meeting | zoek: werk

Alle taken die het woord "email" bevatten bekijken

zoek: email

Alle taken die hyperlinks bevatten bekijken

zoek: http

Alle taken die op een specifieke datum gedaan moeten worden bekijken. 
Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die op 3 januari gedaan moeten worden bekijken

3 jan

Alle taken die vóór een specifieke datum gedaan moeten worden bekijken

deadline voor: 5 mei of deadline voor: 5/5

Alle taken die na een specifieke datum gedaan moeten worden bekijken

deadline na: 5 mei of deadline na: 5/5

Alle taken met een deadline binnen de komende 4 uur en alle taken die over tijd zijn bekijken

deadline voor: +4 uur

Alle taken met een deadline vóór de dag die je hebt geselecteerd (in Instellingen > Algemeen > Volgende week) bekijken

deadline voor: volgende week

Alle taken met een deadline in de huidige werkweek bekijken

deadline voor: zat

Alle taken die volgende week gedaan moeten worden bekijken

(deadline: volgende week | deadline na: volgende week) & deadline voor: 1 week na volgende week

Alle taken met een deadline in de huidige kalendermaand bekijken

deadline voor: eerste dag

Actieve taken die gisteren gedaan moeten worden, samen met de taken voor vandaag daaronder bekijken

deadline: gisteren, vandaag

Alle taken zonder een deadline bekijken

geen datum of geen deadline

Alle taken met een deadline bekijken

!geen datum

Alle taken met een deadline en tijd bekijken

!geen datum & !geen tijd

Alle taken die vandaag en vóór een specifieke tijd gedaan moeten worden bekijken

vandaag & deadline voor: 14:00

Alle taken die over tijd zijn bekijken

over tijd of over datum of over deadline

Alle taken die over tijd zijn en een specifieke tijd ingesteld hadden bekijken, samen met alle taken die vandaag gedaan moeten worden, maar alleen die met een tijd

over tijd & !geen tijd, vandaag & !geen tijd

Alle taken in je inbox zonder een deadline bekijken, gevolgd door een aparte sectie met al je taken met een deadline, maar die niet in je inbox zitten

#Inbox & geen datum, alles & !#Inbox & !geen datum

Alle taken met een deadline binnen de komende 5 dagen bekijken

5 dagen of komende 5 dagen

Alle taken met een terugkerende deadline bekijken

terugkerend

Alle taken die of een niet-terugkerende deadline of geen deadline hebben bekijken

!terugkerend

Alle taken met een deadline, maar geen tijd, en die niet terugkerend zijn bekijken

geen tijd & !terugkerend

Snelle tip

Je kan een datum op de volgende manieren schrijven:

 • Specifieke datum: 5/10/2022, 5 oktober 2022
 • Specifieke datum en tijd: 5/10/2022 17:00, 5 oktober 17:00
 • Relatieve datum: vandaag, morgen, gisteren, 3 dagen (deadline binnen de komende 3 dagen), -3 dagen (deadline gedurende de laatste 3 dagen)
 • Dagen van de week: maandag, dinsdag, zondag

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken met prioriteitsniveau 1 bekijken

p1

Alle taken met prioriteitsniveau 2 bekijken

p2

Alle taken met prioriteitsniveau 3 bekijken

p3

Alle taken zonder prioriteit (p4) bekijken

Geen prioriteit

Maak filters aan op basis van labels. De filter vandaag & @email toont je bijvoorbeeld alle taken met het label @email en die vandaag af moeten zijn.

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken met het label "email" bekijken

@email

Alle taken die geen labels hebben bekijken

geen labels

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken in het project "Werk" bekijken

#Werk

Alle taken in het project "Werk" en de subprojecten daarvan bekijken

##Werk

Alle taken in het project "School" en de subprojecten daarvan bekijken, maar met uitzondering van het project "Scheikunde"

##School & !#Scheikunde

Alle taken die behoren tot secties genaamd "Meetings" in alle projecten bekijken

/Meetings

Alle taken die tot de sectie "Meetings" in het project "Werk" behoren bekijken

#Werk & /Meetings

Alle taken die niet in secties zitten bekijken

!/*

Alle taken die niet in secties zitten bekijken, maar taken in je inbox niet meenemen

!/* & !#Inbox

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken in de werkruimte "Mijn projecten" bekijken

werkruimte: Mijn projecten

Alle taken van de projecten in de map "Design team" bekijken

##Design team

Alleen taken in de werkruimte "Doist" zien

werkruimte: Doist

Alle taken in de werkruimtes "Doist" en "Halist" bekijken(werkruimte: Doist | werkruimte: Halist)
Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die op een specifieke datum aangemaakt werden bekijken

aangemaakt: 3 jan 2023

Alle taken die meer dan 365 dagen geleden aangemaakt werden bekijken

aangemaakt voor: -365 dagen

Alle taken die gedurende de afgelopen 365 dagen aangemaakt werden bekijken

aangemaakt na: -365 dagen

Alle taken die vandaag aangemaakt werden bekijken

aangemaakt: vandaag

Wanneer je zoekt naar taken die aan of door een van je medegebruikers toegewezen werd, let er dan op dat je de naam gebruikt die je medegebruiker in Todoist gebruikt.

Steve's echte naam is bijvoorbeeld misschien Stephen Gray, maar als hij in Todoist "Steve Gray" genoemd wordt, moet je dan zoeken naar toegewezen door: Steve Gray of toegewezen aan: Steve Gray.

Notitie

Een medegebruiker kan geïdentificeerd worden door:
 • Het e-mailadres van de persoon
 • De volledige naam van de persoon
 • "Mij" (refereert aan jou)
 • "Anderen" (refereert aan alle andere gebruikers behalve jij zelf)
Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die aan anderen toegewezen zijn bekijken

toegewezen aan: anderen

Alle taken bekijken die door Steve Gray toegewezen zijn

toegewezen door: Steve Gray

Alle taken bekijken die door jou aan anderen toegewezen zijn

toegewezen door: mij

Alle taken bekijken die aan iemand toegewezen zijn (jij of anderen)

toegewezen

Alle taken in gedeelde projecten bekijken

gedeeld

Alle taken in je Todoist bekijken, behalve die die aan anderen toegewezen zijn

!toegewezen aan: anderen

Tips voor het aanmaken van krachtigere filters

Je kan eender welke zoekopdracht combineren om het precieze overzicht dat je nodig hebt te krijgen. Hier zijn een paar voorbeelden:

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die vandaag af moeten zijn en ook het label email hebben bekijken

vandaag & @email

Alle taken die gelabeld zijn met @werk of @kantoor bekijken

@werk | @kantoor

Alle taken die of vandaag gedaan moeten worden of over tijd zijn en ook in het project "Werk" zitten bekijken

(vandaag | over tijd) & #Werk

Alle taken die niet aan iemand toegewezen zijn bekijken

!toegewezen

Alle taken die vandaag gedaan moeten worden, behalve de taken in je project "Werk", bekijken

vandaag & !#Werk

Alle taken die morgen gedaan moeten worden in het project "Huiswerk", behalve de taken met het label @talen, bekijken

#Huiswerk & morgen & !@talen

Om te filteren op items met vergelijkbare karakters kan je een wildcard gebruiken door een asterisk in je zoekterm te plaatsen. De filterzoekopdracht @*bal zal bijvoorbeeld een lijst ophalen met alle taken met een label dat eindigt op het woord "bal" zoals @honkbal en @voetbal.

Hier zijn een aantal voorbeelden die tonen hoe je wildcards in filters kan gebruiken:

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken met een label dat begint met "huis" bekijken. Bijvoorbeeld @huiswerk of @huishouden

@huis*

Alle taken die toegewezen zijn aan personen wiens naam begint met een M en wiens achternaam Smith is bekijken

toegewezen aan: m* smith

Alle taken uit projecten waarvan de naam eindigt op "werk" bekijken. Bijvoorbeeld #Huiswerk, #Netwerk en #Werk

#*werk

Alle taken in secties met het woord "Werk" in de naam bekijken. Bijvoorbeeld /Werk meetings, /Werk administratie en /Werk telefoon

Werk*

Alle taken die niet tot een sectie behoren bekijken

!/*

Snelle tip

Als je wil zoeken naar een project die een emoji in de titel bevat, kan je een asterisk gebruiken om de emoji te vervangen. Als voorbeeld: in de plaats van het toevoegen van #Welkom 👋 in je zoekopdracht, kan je #Welkom * toevoegen.

Je hebt ook de optie om meerdere filter-zoekopdrachten tegelijkertijd uit te voeren. Om meerdere taaklijsten in hetzelfde overzicht aan te maken, scheid je gewoon elke filter-zoekopdracht met een komma.

De filter-zoekopdracht p1 & over tijd, p4 & vandaag zal bijvoorbeeld twee taaklijsten tonen, de eerste als een lijst van prioriteit 1 taken die over tijd zijn, en de tweede als een lijst van prioriteit 4 taken met de deadline op vandaag.

Handige filters om uit te proberen

Als je dit wilGebruik je dit

Alle taken die over tijd zijn of vandaag gedaan moeten worden en die in het project "Werk" zitten bekijken

(vandaag | over tijd) & #Werk

Alle taken zonder deadline bekijken

geen datum

Alle taken zonder tijd bekijken

geen tijd

Alle taken met een deadline in de komende 7 dagen en met het label @wachten bekijken

7 dagen & @wachten

Alle taken die meer dan 365 dagen geleden aangemaakt werden bekijken

aangemaakt voor: -365 dagen

Alle taken die door jou aan anderen toegewezen zijn bekijken

toegewezen door: mij

Alle taken die aan Becky toegewezen zijn bekijken

toegewezen aan: Becky

Alle taken die door jou aangemaakt zijn bekijken

toegevoegd door: mij

Alle taken die door Becky aangemaakt werden bekijken

toegevoegd door: Becky

Alle taken in gedeelde projecten die niet aan iemand zijn toegewezen bekijken

gedeeld & !toegewezen

Alle subtaken bekijken

subtaak

Alle hoofdtaken bekijken

!subtaak

Alle taken bekijken

alles bekijken

Alle taken met een deadline binnen de komende 8 uur, behalve taken die over tijd zijn

deadline voor: +8 uur & !over tijd

Alle taken die niet ingepland zijn in je project #Werk bekijken

#Werk & geen deadline

Alle taken met hoge prioriteit die in de komende twee weken ingepland staan bekijken

(P1 | P2) & 14 dagen

Taken die meer dan 30 dagen geleden aangemaakt werden bekijken

aangemaakt voor: -30 dagen

Alle taken met het label "avond" die ingepland staan op zaterdag bekijken

zaterdag & @avond

Alle taken die aan jou toegewezen zijn in het project "Werk" bekijken

#Werk & toegewezen aan: mij

Notitie

Het is niet mogelijk om een filter aan te maken om hoofdtaken die subtaken bevatten weer te geven. Je kan alleen subtaken filteren met de zoekopdracht subtaak of taken die geen subtaken zijn met zoekopdracht !subtaak.

Met speciale dank aan onze Todoist-ambassadeur Leighton Price voor het bezorgen van voorbeelden voor dit artikel.

Filterassistent gebruiken

In plaats van het uitvissen welke zoekopdracht je moet gebruiken, kan je de filterassistent de juiste filter voor jou laten genereren. Beschrijf welke taken je wil zien, en de filterassistent doet de rest. Hier is hoe:

 1. In het menu aan de zijkant selecteer je Filters & labels.

 2. Naast Filters, klik je op het +-symbool.

 3. In de banner voor de filterassistent bovenaan, klik je op Uitproberen.

 4. Onder Filterverzoek beschrijf je welke taken je wil filteren.

 5. Klik op Versturen.

 6. (Optioneel) Wijzig de naam van de filter, stel een andere kleur in, of voeg de filter toe aan je favorieten.

 7. (Optioneel) Geef een duimpje omhoog of omlaag om te delen hoe accuraat de gegenereerde filter is.

 8. Klik op Filter toevoegen.

Notitie

De filterassistent is momenteel alleen in het Engels en het Spaans beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Dit is momenteel helaas niet mogelijk. Volg de instructies in dit artikel om je voltooide taken te bekijken.

De volgorde waarin taken binnen een filter worden gesorteerd is afhankelijk van of de filter een filter-zoekopdracht met een deadline bevat:

 • Wanneer je een filter met op deadline gebaseerde zoekopdrachten gebruikt: deadline > prioriteitsniveau > datum en tijd van aanmaak van de taak > project-ID > taak-ID
 • Wanneer je een filter zonder op deadline gebaseerde zoekopdrachten gebruikt: prioriteit > deadline en tijd > projectvolgorde > taakvolgorde binnen het project.

Als je alleen taken wil zien die aan jou toegewezen zijn en die niet toegewezen zijn, kan je deze zoekopdracht gebruiken: !toegewezen aan: anderen.

Als je bijvoorbeeld taken met het label @werk wil zien die niet aan andere personen toegewezen zijn, gebruik dan: @werk & !toegewezen aan: anderen.

Wanneer je alleen taken wil zien die aan jou toegewezen zijn (dus ook geen taken die niet toegewezen zijn), kan je deze gebruiken: toegewezen aan: mij.

Als je bijvoorbeeld taken met prioriteit 1 die aan jou toegewezen zijn wil zien, gebruik je: p1 & toegewezen aan: mij.

De overzichten Vandaag en Aankomend tonen standaard alleen jouw taken of taken in gedeelde projecten die niet aan iemand toegewezen zijn.

Om alle taken te bekijken, waaronder die die aan anderen toegewezen zijn, maak je een filter aan en gebruik je een van de volgende filter-zoekopdrachten:

 • alles & vandaag om alle taken die vandaag gedaan moeten worden te bekijken; of
 • alles & 7 dagen om alle taken die binnen de komende 7 dagen gedaan moeten worden te bekijken.

De zijbalk/het navigatiemenu is aanpasbaar. Controleer of je het overzicht Filters & labels ingeschakeld hebt onder Instellingen > Zijbalk op desktop of Instellingen > Navigatiemenu op mobiel.