Mappen gebruiken om teamprojecten te organiseren


Als je veel teamprojecten hebt, en je bent op zoek naar betere manieren om je projecten te organiseren, probeer dan een map aan te maken.

Mappen zijn de perfecte manier om je projecten te organiseren en ze worden naar de accounts van al je teamleden gesynchroniseerd, wat betekent dat de wijze waarop je mappen en projecten georganiseerd zijn, hetzelfde is voor je hele team.

Notitie

Wanneer je persoonlijke projecten organiseert, kan je subprojecten gebruiken om grotere projecten op te splitsen.

Een map aanmaken

 1. Klik op je Todoist-team in de zijbalk.
 2. Klik op Toevoegen aan de rechterkant.
 3. Selecteer Map.
 4. Voer een naam in voor je map.
 5. (Optioneel) Open het dropdown-menu onder Projecten opnemen om projecten aan je map toe te voegen (je kan projecten ook aan je map toevoegen nadat het aangemaakt is).
 6. Klik op Toevoegen.

Een project verplaatsen naar een map

Snelle tip

Je kan projecten selecteren en naar een map verplaatsen terwijl je het bewerkt. 🤯 Kom te weten hoe je een map bewerkt.

 1. Klik op het team waartoe je project behoort in de zijbalk.
 2. Beweeg met je muis over het project dat je wil verplaatsen.
 3. Klik op het drie stippen-icoon rechts.
 4. Beweeg met je muis over Organiseren in map.
 5. Selecteer Verplaatsen naar map.
 6. (Optioneel) Open het dropdown-menu onder Projecten opnemen om meer projecten toe te voegen aan een map.
 7. Selecteer de map waarheen je je project(en) wil verplaatsen onder Map.
 8. Klik op Verplaatsen.

Een map bewerken

Notitie

Je moet een team-admin of -lid zijn om een map te kunnen bewerken. Kom meer te weten over rollen, de permissies en de beperkingen.

 1. Klik op de naam van je team in de zijbalk. Rechts zie je een lijst van projecten en mappen waar je aan deelneemt.
 2. Klik op het drie stippen-icoon rechts van de map.
 3. Selecteer Bewerken en maak de nodige wijzigingen.
 4. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Een map verwijderen

Notitie

Wanneer je een map verwijdert, worden de projecten in die map buiten de map verplaatst.

 1. Klik op de naam van je team in de zijbalk. Rechts zie je een lijst van projecten en mappen waar je aan deelneemt.
 2. Klik op het drie stippen-icoon rechts van de map.
 3. Selecteer Verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

Krijg hulp

Als je problemen ervaart met het aanmaken of gebruiken van mappen in Todoist, contacteer ons dan.