Dodawanie adresu e-mail w sytuacji, gdy logujesz się przez Apple lub Facebooka

Platformy

  • Web
  • macOS
  • Windows 10

Jeśli zarejestrowałeś(-aś) się w Todoist za pomocą konta Apple lub Facebooka, decydując się nie udostępniać powiązanego z nim adresu e-mail, automatycznie wygenerujemy unikalny, nieistniejący adres @users.todoist.com w celu identyfikacji Twojego konta Todoist. Zobaczysz go na liście w ustawieniach konta.

Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać powiadomień e-mail dotyczących aktualizacji Todoist. Nie będziemy również w stanie skontaktować się z Tobą w przypadku problemów wymagających pomocy technicznej.

Aby mieć pewność, że nie przeoczysz żadnych ważnych informacji, zaktualizuj swoje konto, podając istniejący, aktywny adres e-mail. Nadal możliwe będzie zalogowanie się do Todoist przy użyciu danych uwierzytelniających Google, Apple lub Facebooka.

Krok 1: Dodaj hasło do konta

Jeśli Twoje konto Todoist powiązane jest z adresem @users.todoist.com, dodaj hasło do konta:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową.
  2. Zaloguj się do swojego konta Todoist na: https://todoist.com/auth/login
  3. Kliknij swoje zdjęcie profilowe.
  4. Wybierz Ustawienia > Konto.
  5. Kliknij Dodaj hasło.
  6. Wpisz silne, 10-15 znakowe hasło do swojego konta. W ten sposób spełnisz warunki Todoist dotyczące bezpieczeństwa hasła.

Krok 2: Zmień swój adres e-mail

Po pomyślnym dodaniu hasła do konta Todoist, zmień powiązany z nim adres e-mail, zastępując go prawidłowym i działającym adresem.

Notatka

Jeśli w Todoist włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe, do zmiany adresu e-mail niezbędne będzie podanie jednorazowego hasła z aplikacji uwierzytelniającej.

Uzyskaj pomoc

Jeśli zdarzyło Ci się napotkać problemy podczas próby zmiany niepoprawnego adresu @users.todoist.com w Todoist, skontaktuj się z nami.